Back to the article Jesenná údržba pecí na tuhé palivo 4 / 13

Čistenie komína a pece Je veľmi žiaduce čistiť zároveň komín aj pec. Už sa stalo, že po vyčistení pece sa komín čistil dodatočne. Pri tlačení kominárskej štetky sa sadze akoby piestom natlačili do sopúchovej pripojovacej rúry a bolo potrebné znova otvárať a čistiť pec. Kontrola cez revízno-čistiaci otvor tomu zabráni. Priebežne ním kontrolujeme priechodnosť najrizikovejšieho miesta sústavy komín a pec. 1 – popolník, 2 – ohnisko, 3 – čistiace otvory z čela i boku, 4 – revízno-čistiacim otvorom sme priamo napojení na komín a môžeme operatívne riešiť problém