ked komin vypovie poslusnost
Galéria (5)

Keď komín vypovie poslušnosť

Komín je dôležitou súčasťou chalupy nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj z hľadiska vytvorenia príjemnej atmosféry či možnosti zmeny vykurovacieho paliva. Preto by ste ho pri stavbe alebo rekonštrukcii chaty nemali vynechať. A hoci v súčasnosti na chate nepoužívate vykurovací systém, na ktorý potrebujete komín, nechajte si otvorené zadné dvierka. Ak sa predsa len rozhodnete postaviť si na chate kozub, komín budete potrebovať.
V minulosti sa komíny budovali ako súčasť nosných stien a z materiálov, ktoré dnes už nezodpovedajú súčasným požiadavkám vykurovacích spotrebičov. Aby ste sa vyhli nákladným opravám, treba údržbe komína venovať dostatočnú pozornosť. Cieľom stavby či rekonštrukcie by mal byť komín, ktorý odolá statickým aj dynamickým účinkom.

Galéria

Na začiatku je správna stavba komína
Ak staviate chalupu, venujte výstavbe komína náležitú pozornosť, aby nedošlo k ohrozeniu života obyvateľov chalupy či k dodatočným nákladným opravám komína. Podľa stavebného zákona treba komín kontrolovať už pri jeho projektovaní, počas výstavby i pri kolaudácii. Dôsledkom zanedbania sledovania stavby komína býva to, že komínové teleso má často nedostatočnú výšku, nezodpovedajúci dimenzovaný základ a podobne. Pri budovaní komínového telesa treba dodržať technologický postup a zároveň aj všetky platné predpisy. Najmenšia výška komína alebo výduchu musí byť 4 m nad terénom. V nadstrešnej časti chalupy s rovnou strechou by výška mala byť 1,5 m pri kúrení pevnými palivami a 1 m pri kúrení plynom. Pri šikmej streche pri všetkých druhoch palív treba dodržiavať výšku 65 cm nad hrebeňom.

Nezanedbajte starostlivosť

K najčastejším poruchám komínov dochádza vplyvom poveternostných podmienok, spalín či pohybom budovy. Pôsobením dažďa, snehu a iných vonkajších vplyvov sa rozpadá konštrukcia nadstrešného komínového telesa pre koróziu materiálu. Znižuje sa bezpečnosť strechy a vzniká nebezpečenstvo požiaru. V letných mesiacoch sa komíny prakticky využívajú zriedka. Na chalupách je vhodné komíny prikrývať krytom proti zatečeniu vodou, ktorý zabráni vzniku možných škôd. Pri celoročne využívaných chatách kryty nemajú veľký význam, lebo spaliny nedovolia vtekaniu dažďovej vody. Naopak, v zime sú komíny maximálne zaťažené, preto ich treba pred vykurovacou sezónou riadne skontrolovať a vyčistiť – z dôvodu vlastnej bezpečnosti, ale aj dodržiavania platných predpisov. Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z. z. sa musia komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW kontrolovať každé štyri mesiace, komíny na plynné palivá, a ak ide o komín s vložkou, musí sa skontrolovať raz ročne.

Ochráni vás len funkčný komín

Funkčný komín na chalupe je nenahraditeľný. Musí odolávať vodnej pare, kyselinám či dechtovým zlúčeninám, ktoré vznikajú pri spaľovaní paliva. Navyše, pri zmene paliva sa často poškodí aj omietka a naruší sa malta v murive, ktorej rozpad spôsobuje poškodenie menej vypálených tehál. Tieto činitele nepriaznivo ovplyvňujú konštrukciu murovaného komína, pričom sa postupne znižuje jeho funkčnosť a účinnosť.

Pôsobením korózie na starých komínoch môže do chalupy preniknúť oxid uhoľnatý, ktorý na seba viaže kyslík nielen z ovzdušia, ale i z krvného obehu ľudí. Únik oxidu uhoľnatého za bežných podmienok nerozoznáme, a tak pri neodbornej obnove funkcií komína môže nastať až smrteľné ohrozenie.

Keď je rekonštrukcia nevyhnutná
Keď komín vypovie poslušnosť a jeho účinnosť klesá, treba pristúpiť k jeho rekonštrukcii alebo výmene. Pri jeho obnove nezabúdajte aj na opravu komínových hláv. Poškodené murivo pod komínovou hlavou treba odstrániť až po neporušené murivo, chýbajúca časť komína sa znovu vymuruje. Po vymurovaní treba na komín osadiť alebo vybetónovať komínovú hlavu. Praskaniu možno zamedziť jej vystužením strmienkami z ocele s priemerom 5 až 6 mm. Komínovú hlavu je vhodné na záver zalícovať s murivom. Vďaka nemu sa neznižuje ťah komína.

Medzi ťažko odstrániteľné poruchy komínov patria aj nedostatočné tesnenie a premočenie komínového plášťa dechtom. V  prípade utesnenia komína treba najskôr odstrániť poškodenú omietku, vyškrabať škáry v murive a následne omietnuť komín vhodnou maltou. Pri rekonštrukcii komína poškodeného dechtom treba predovšetkým odstrániť zlý spôsob vykurovania: možno oddeliť omietku od muriva vrstvou laku, obložiť komín nehorľavým obkladom či použiť dvojvrstvovú sanačnú omietku.

Renovácia komína vložkovaním

Jednou z metód sanácie komínov je jeho vložkovanie. Podmienkou aplikácie tohto spôsobu renovácie je dostatočný rozmer prieduchu. Mal by byť rovný a kolmý. V minulosti sa na vyvložkovanie komínov používali najmä hliníkové vložky, ktoré však nie sú dostatočne odolné proti korózii. Najmä pri dnešných moderných vykurovacích spotrebičoch, pri ktorých je teplota spalín vyššia ako 70 °C, sa vložka z hliníka rýchlo poškodí. Účinnejšie sú pevné antikorové alebo šamotové rúry, ktoré možno použiť na odvod spalín zo spotrebičov na tuhé palivá. Vyznačujú sa dlhšou životnosťou, vyššou mierou odolnosti a možno ich využívať pri kúrení plynnými, kvapalnými, ale aj tuhými palivami.

Namiesto vložkovania systémový komín

V mnohých prípadoch však rekonštrukcia komína nepomôže. Buď sú komíny zastarané a nevyhovujú terajším technológiám v oblasti vykurovania, alebo sú poruchy také rozsiahle, že oprava komína sa neoplatí. Ani nefunkčné komíny však v súčasnosti netreba odstraňovať. Práve naopak. Možno ich využiť na upevnenie antény, dajú sa použiť na odvetranie priestorov alebo zvlhnutých konštrukcií. V letných mesiacoch ich zas možno využiť na ochladenie chalupy.

Ak však komín chcete aj naďalej na chalupe využívať, treba ho vymeniť. Menej prácne, jednoduchšie a lacnejšie je preto postaviť nový komínový systém. Komínový systém treba vyberať na základe týchto údajov: druh pripojeného spotrebiča, výška komínového telesa, účinná výška komínového telesa a výška komínového telesa v nadstrešnej časti. Komínové systémy sú univerzálne a ponúkajú užívateľovi možnosť rozhodnúť sa, akým typom paliva bude kúriť.

Zmeny paliva sa nemusíte báť
Moderná vykurovacia technika si žiada kvalitné komíny. Pri bežnom komíne nie je prechod na iné palivo či spotrebič jednoduchý. Jedinou možnosťou je zásadná prestavba a vložkovanie komína, čo je finančne náročné. Pri komínových systémoch je zmena kotla či paliva jednoduchá a vy máte vždy na výber z množstva účinných a zároveň energeticky úsporných spotrebičov  a fosílnych i obnoviteľných druhov palív. Kvalitná keramická vložka univerzálnych komínov navyše odolá tepelnej záťaži, ktorá môže vzniknúť pri vyhorení sadzí. Vďaka spoľahlivej konštrukcii, dobrému ťahu a vysokoodolnej tepelnej izolácii pomáha systémový komín dosiahnuť úsporu energie, a tým šetriť aj váš rozpočet.

Text: Silvia Neuročná v spolupráci so spoločnosťou Schiedel
Foto: Dano Veselský, Marína Ungerová

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje