Back to the article Jesenná údržba pecí na tuhé palivo 3 / 13

Pec s prevažne vodorovnými ťahmi 1 – popolník, 2 – ohnisko, 3 – každý ťah môže mať vlastný čistiaci otvor, 4 – iné ťahy sú čistiteľné viaceré z jedného otvoru, 5 – časť napojenia na komín (Vždy je dôležité, aby sa ľahko čistila bez veľkých búraní a demontáží. Tento úsek sa najčastejšie zanáša. Mali by sme naň klásť zvláštny dôraz.)