betonove stresne krytiny
Galéria (10)

Betónové strešné krytiny

Betónová škridla je moderná strešná krytina, ktorá má za sebou už viac ako 160-ročný vývoj. Za ten čas sa výrazne zdokonalili nielen výrobné technológie, ale aj fyzikálne vlastnosti tejto krytiny, takže v súčasnosti betónová škridla predstavuje cenovo prijateľné systémové riešenie, ktoré môžeme využiť pri pokrývaní novostavieb i rekonštruovaných objektov.

Galéria

Prvenstvo v použití betónu ako materiálu na strešnú krytinu sa pripisuje Adolfovi Kroherovi, majiteľovi kameňolomu v nemeckom Staudachu, ktorému sa v roku 1844 podarilo vyrobiť „cementové strešné dosky“, vyznačujúce sa pevnosťou, nehorľavosťou a schopnosťou odolávať náročným klimatickým podmienkam v regióne alpských hôr. Na prelome 19. a 20. storočia ich ručnú výrobu zdokonalili a zautomatizovali spoločnosti v Anglicku, odkiaľ sa táto technológia postupne šírila do ďalších krajín. Dnešná výroba, samozrejme, prešla v porovnaní s pôvodnou značnými modernizáciami a v súčasnosti si môžeme vybrať betónovú krytinu takého tvaru, veľkosti, farby či povrchovej úpravy, aká nám najviac vyhovuje.

Výroba škridiel

Na Slovensku pôsobí viacero výrobcov, z ktorých každý ponúka svoje vlastné vylepšenia betónových škridiel. Podstata výroby tejto krytiny je však u všetkých rovnaká. Hlavnou surovinou je kremičitý riečny piesok alebo praný štrkopiesok s veľkosťou kamenných zŕn do 4 mm. Ten sa zmiešava s portlandským cementom a vodou. Výslednú farbu škridly určuje pomer pridaných farebných pigmentov na báze oxidov železa. Zmes sa musí dobre premiešať, aby bol výsledný materiál homogénny. Samotné tvarovanie škridiel prebieha pod silným tlakom. Zhutnený betón sa tvaruje vo formách, ktoré sú naukladané tesne za sebou. Z lisovacieho stroja tak vychádza nekonečný profilovaný pás, ktorý sa špeciálnymi nožmi reže na jednotlivé škridly.

Nekonečný profilovaný pás z betónovej hmoty sa špeciálnymi nožmi reže na jednotlivé škridly.Oddelené škridly putujú do zariadenia, kde sa prvýkrát zušľachtia farbou a následne sa vytvrdzujú vo vytvrdzovacích komorách.

Niektoré zvláštne škridly, ktoré sú súčasťou strešného systému (odvetrávacie a ukončovacie škridly, hrebenáče a pod.), sa razia v samostatných formách. Po prvom zušľachtení povrchu farbou nasleduje vytvrdzovací proces. Ten prebieha vo vytvrdzovacích komorách, kde čerstvo vyrobené škridly zotrvajú osem až dvanásť hodín pri teplote približne 60 °C. Nasleduje druhé zušľachtenie povrchu farbou, prípadne ďalšími ochrannými látkami, ktoré predlžujú životnosť a vylepšujú vlastnosti krytiny (ochrana farby, zvýšenie odolnosti proti UV žiareniu, usádzaniu nečistôt či zarastaniu machom) a vybratie výrobkov zo šablón. Škridly potom prechádzajú kontrolou kvality a spravidla ešte niekoľko týždňov dozrievajú vo vonkajšom prostredí, čím získavajú svoju konečnú pevnosť. Po uplynutí tohto času sú už pripravené na pokrývanie.

Veľkosti
Podľa veľkosti môžeme betónové škridly rozdeliť na veľkoformátové a maloformátové.
Veľkoformátové škridly, ako už aj sám názov napovedá, sa vyznačujú relatívne veľkými rozmermi. Na pokrytie jedného štvorcového metra strechy ich spotrebujeme len okolo 7,5 až 10 kusov. Ukladanie veľkoformátovej krytiny je teda pomerne rýchle a jednoduché. Tieto škridly môžeme použiť na rovinné šikmé strechy so sklonom od 15°, a to vo všetkých klimatických podmienkach a nadmorských výškach na Slovensku. V súčasnosti sa na trhu objavili aj špeciálne upravené veľkoformátové betónové škridly, ktoré môžeme použiť na strechy so sklonom už od 7˚. Ide o systémové riešenie podporené ďalšími komponentmi, ako je podstrešná fólia, lepiaca hmota na spoje fólie, tesniaci tmel pod kontralaty či špeciálne odkvapové plechy ústiace do žľabu. Medzi maloformátové strešné krytiny radíme predovšetkým tradičný typ bobrovka, prípadne z nej odvodený tvar „zdvojenej“ bobrovky, ktorý rôzni výrobcovia predávajú pod rozličnými názvami. Menšie rozmery a jednoduchší tvar obmedzujú jej použitie na strechy so sklonom od 25 °. Na pokrytie jedného štvorcového metra strechy jej spotrebujeme približne 35 až 38 kusov, čo sa odrazí aj na výslednej cene novej strechy. Výhodou maloformátovej krytiny je však jej prispôsobivosť členitejším povrchom, takže sa nemusíme obmedzovať na rovinné útvary a dokážeme ňou pokryť aj kužeľovité strechy, rôzne vikiere a pod. Z tohto dôvodu sa využíva pri rekonštrukciách historických objektov, ale aj pri novostavbách s tradičným výzorom strechy.

Vlastnosti

Betón sa vyznačuje veľkou pevnosťou, čo umožňuje vyrábať z tohto materiálu veľkoformátové krytiny. Nízku nasiakavosť (okolo 6 až 9 %) podporujú aj rôzne ochranné povrchové úpravy, ktoré zabraňujú prenikaniu vlhkosti do škridly. Tým sa odstraňuje škodlivé pôsobenie vody v betóne počas cyklov zmŕzania a rozmŕzania vplyvom striedania ročných období, čo predlžuje celkovú životnosť krytiny. Pridávanie oxidovaných železitých pigmentov priamo do betónu spôsobuje, že škridla je rovnako farebná v celom svojom priereze. Farebnú stálosť podporuje aj ochranná povrchová úprava odolná voči UV žiareniu, usádzaniu prachu, nečistôt a machu. Životnosť betónovej strešnej krytiny sa odhaduje približne na sto rokov. Betón v priebehu rokov dozrieva, postupne tvrdne a spevnieva, takže škridly dlhodobo odolávajú nepriazni počasia i zaťaženiu snehom. Únosnosť betónovej krytiny spravidla výrazne presahuje normou požadovaných 2 000 N a jej hmotnosť je porovnateľná s ostatnými druhmi tvrdej skladanej krytiny.

Sklon strechy a dodatočné opatrenia
Pokiaľ miestne podmienky, konštrukcia strechy (atypická, extrémne strmá či plochá strecha a pod.) alebo špecifické využitie budovy kladú na strechu zvýšené požiadavky, môžeme použiť betónovú krytinu pri dodržaní niektorých osobitných pravidiel, ktoré udávajú technické normy a na ktoré musíme pamätať pri projektovaní i samotnej realizácii strechy. Ide napríklad o voľbu správnych rozostupov latovania, vhodnej vzdialenosti rôznych prvkov strešnej konštrukcie, dĺžku a šírku prekrytia jednotlivých radov škridiel nad sebou, ale aj o potrebu upevnenia škridiel príchytkami, použitie poistnej hydroizolačnej fólie alebo debnenia (vrchný záklop) so špeciálnou difúznou fóliou a pod.

Betónová strešná krytina sa hodí na strechy rekonštruovaných historických budov, spĺňa však aj nároky modernej architektúry.

Niekoľko užitočných rád

Chôdza po streche
Po betónovej strešnej krytine môžeme chodiť bez výraznejších obmedzení. Dávame si však pozor, aby sme stúpali vždy na prostrednú časť škridly, inak hrozí riziko odlomenia jej krajných častí. Vyhýbame sa stúpaniu na odvetrávacie a protisnehové škridly. V každom prípade sa však po streche pohybujeme veľmi opatrne. Na škridlách s hladkým povrchom, zvlášť keď sú mokré, narastá hrozba pošmyknutia a pádu.

Rezanie škridiel
Na úpravu tvaru škridiel používame stacionárnu (stolovú) rezačku s diamantovým kotúčom a odsávačom prachu. Prach vznikajúci pri rezaní, ktorý sa usadil na povrchu škridly, odstraňujeme bezprostredne po prerezaní, pretože neskôr je jeho odstránenie veľmi prácne.

Zaistenie proti silnému vetru

Škridly upevňujeme pozdĺž okrajov strechy a v závislosti od predpokladanej sily vetra podľa pokynov výrobcu aj v rámci v celej plochy strechy. Krytinu zabezpečujeme príchytkami, pozinkovanými skrutkami, prípadne klincami.

Zabezpečenie proti zošmyknutiu snehu

Zošmyknutiu snehu zabránime pravidelným rozmiestnením protisnehových škridiel na celej ploche strechy. Okrem praktickej funkcie tak strecha získa osobitý vzhľad, pretože protisnehové škridly vytvárajú zaujímavý kontrast s plochou strechy.

Miešanie paliet
Aby uloženie krytiny na streche pôsobilo harmonicky, pri pokrývaní plynule odoberáme a miešame škridly aspoň z troch paliet súčasne.

Od strešnej krytiny si všetci sľubujeme nielen zvýšenú kvalitu bývania, ale najmä to, že bude dlhodobo a bezproblémovo plniť svoju funkciu. Použitím betónovej strešnej krytiny i komplexného systému doplnkov a príslušenstva sa nám tento stav iste podarí dosiahnuť.

z podkladov spoločností Bramac, KM Beta a Mediterran spracoval Milan Bohunický
Foto: autor, Bramac, KM Beta, Mediterran
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.