skladane stresne krytiny
Galéria (15)

Skladané strešné krytiny

Od správnej realizácie strechy, vhodného výberu a uloženia strešnej krytiny závisí životnosť celej stavby. Po dlhej vláde plochých striech (so sklonom 0 až 10° vrátane) sa u nás začínajú vo veľkej miere udomácňovať šikmé strechy (10 až 45° vrátane), pričom strechy so sklonom 45° a viac sa už považujú za strechy strmé. Šikmé strechy presvedčili o svojich výhodách najmä možnosťou využitia podkrovných priestorov, ako aj dlhšou trvanlivosťou strešnej krytiny a zníženou náročnosťou na údržbu. V nasledujúcich riadkoch sa teda budeme zameriavať na strešné krytiny šikmých striech.

Galéria

Výber krytiny
Pri výbere krytiny by sme mali vziať do úvahy hmotnosť krytiny, jej chemickú a požiarnu odolnosť, mechanické vlastnosti materiálu, tepelnú rozťažnosť, mrazuvzdornosť (odolnosť proti cyklickému striedaniu teploty), odolnosť proti sile (saniu) vetra a mechanickému zaťaženiu (zaťaženiu snehom), farebnú stálosť, životnosť a v neposlednom rade aj cenu.

Krytina skladaná z keramických škridiel
Keramická pálená škridla sa používa už niekoľko storočí. Predstavuje tradíciu, spoľahlivosť a dlhú životnosť. Patrí do skupiny ťažkých krytín.

Vlastnosti
V normovaných škridlách sa nesmú vyskytovať soli a iné škodlivé látky spôsobujúce tvorbu výkvetov. Porušená škridla sa nemôže použiť na strešný plášť, lebo by nebola odolná proti účinkom dažďa. Nepatrné separovanie a oddeľovanie jemných častíc vplyvom pôsobenia solí je povolené. Výkvety na streche sú neškodné a len zriedka narušujú estetický vzhľad strechy. Tvarová stálosť je dôležitá nielen z hľadiska ochrany proti poveternostným vplyvom, ale ovplyvňuje aj  práce pri pokrývaní. Škridla musí byť odolná proti mrazu. Mráz nesmie spôsobiť poruchy škridly, t. j. nesmú sa na nej objaviť povrchové trhliny, odlúpnutie povrchu, zlomy alebo plošné praskliny.

Terminológia hlavných častí šikmej strechy
• Sklon strechy je uhol medzi strešnou plochou a vodorovnou rovinou.
• Hrebeň je najvyššia vodorovná strešná hrana.
• Odkvap (odkvapová hrana) je najnižšie položená vodorovná hrana.
• Strešný lom je deliaca čiara medzi strešnými plochami rozličného sklonu, rovnobežná s odkvapom.
• Nárožie (strešná hrana) prebieha šikmo od hrebeňa k odkvapovej hrane. Je to miesto styku dvoch strešných plôch, ktoré sú v určitom uhle od seba odklonené.
• Úžľabie prebieha šikmo od hrebeňa k odkvapovej hrane, vytvorené je však miestom styku dvoch strešných plôch, ktoré sú v určitom uhle od seba odklonené.
• Styčný bod vzniká v mieste styku troch alebo viacerých strešných plôch.
• Štítové hrany ukončujú (ohraničujú) čelnú plochu štítu (štítového muriva).
• Valba (celá valba) je v sklone strešná plocha, ktorá prebieha od hrebeňa až po najnižšiu strešnú hranu.

Obr.: Terminológiajednotlivých častí šikmých a strmých striech je väčšinou odvodená od plochy, ktorú tieto časti na streche zaberajú. Ich odborné názvy sú znázornené na obrázku:
1- odkvap, 2 – hrebeň pri sedlovej streche, 3 –    nárožie, 4 – úžľabie, 5 – štítový múr, 6 – hrebeň pri pultovej streche, 7 – strešná rovina, 8 – komín, 9 – výlez na strechu, 10 – okno v strešnej rovine, 11 – vikier, 12 – televízna anténa


 
Farebnosť a povrchová úprava
Keramická škridla je stálofarebná. Prirodzenú farbu škridly určuje podiel kovu obsiahnutý v surovine. Ak surovina obsahuje hydroxidy železa, škridly sa vypália na tmavočervený odtieň. Vysoký podiel mangánu spôsobí tmavohnedé sfarbenie. Bledobéžová farba škridly svedčí o nízkom podiele železa a vysokom podiele vápnika. Pri ďalších farebných odtieňoch sa využívajú rozličné metódy farbenia.  Engoba je matný, neglazovaný povlak vytvorený na povrchu škridly pred vypálením, a to máčaním alebo nastriekaním. Engobu tvorí špeciálne pripravené ílovité bahno, do ktorého sa podľa požadovanej farby primiešajú príslušné minerály alebo oxidy kovov. Terra sigilata – lesklý povlak s otvorenými pórmi pripomínajúci glazúru – sa takisto označuje ako engoba. Tento materiál tvorí ľahko taviteľná hlina, ktorá sa počas vypaľovania speká a vytvoria sa sklovité kvapky.  Glazúra sa nanáša rovnako ako engoba na nepálený výlisok. Tvoria ju ľahko taviteľné hliny s prímesou kovov, ktoré vytvárajú sklovitý tesný povlak sfarbený podľa želania. Aplikáciou glazúry sa získajú povrchy so žiarivými farebnými odtieňmi, prípadne biele alebo čierne povrchy, čím sa dosiahne estetický účinok. Glazúra úplne uzavrie póry.

Montážne rady pre ťažké skladané krytiny
– Pri práci na streche dodržiavajme bezpečnostné predpisy, ktoré nám seriózny výrobca dodá spolu s krytinou.
– Ukladanie začíname od bočného dolného okraja rad radom.
– Po väčšine škridiel možno chodiť, no musí sa vždy stúpať na prostrednú časť škridly, aby sa neodlomili krajné časti. Na odvetrávacie a protisnehové škridly sa nesmie stúpať.
– Pri škridlách s hladkým povrchom, najmä keď sú mokré, je vyššia možnosť pošmyknutia a pádu ako pri mokrých škridlách, ktoré majú povrch z granulátu.
– Na rezanie sa odporúča použiť stacionárnu (stolovú) rezačku s diamantovým kotúčom a odsávačom prachu. Prach z rezania, ktorý sa usadil na povrchu škridly, treba ihneď odstrániť.
– Ako poistka proti silnému vetru sa musia škridly upevniť pozdĺž okrajov strechy. Podľa predpokladanej sily vetra treba škridly bez ohľadu na sklon strechy po celej ploche zabezpečiť príchytkami, prípadne pozinkovanými skrutkami, resp. klincami.
– Aby krytina pôsobila harmonicky, odporúča sa pri pokrývaní plynulo odoberať a miešať škridly aspoň z troch paliet súčasne.

Krytina skladaná z betónových škridiel
Betónová škridla sa vyrába z portlandského cementu, piesku, vody a prímesí.

Vlastnosti
Na škridle bez povrchovej úpravy môžu vzniknúť výkvety v dôsledku karbonizácie, ktoré sú pri bledosivom odtieni betónovej škridly málo viditeľné.

Farebná a povrchová úprava

Povrch betónovej škridly môže byť hladký alebo granulovaný, líšiť sa môže aj farbou. Na farbenie betónovej škridly teoreticky možno použiť všetky farby.

Tvarová variabilita a montáž
Z hľadiska tvaru má betónová krytina veľa možností. Osvedčenou a veľmi rozšírenou je tzv. Bobrovka. Svojimi malými rozmermi je vhodná na prekrytie aj komplikovanejších striech a zakrivení. Medzi inak tvarované krytiny patrí napr. krytina z vlnoviek, korýtok, jednodrážková a dvojdrážková škridla.

Niektoré spoločnosti majú v ponuke aj veľkoformátovú škridlu, ktorej hlavnou výhodou je nižšia hmotnosť v porovnaní s bežnými ťažkými škridlami. Výrobcovia ponúkajú okrem klasickej škridly aj originálne príslušenstvo (stúpaciu plošinu, škridlu antény, odvetrávaciu škridlu, polovičnú i koncovú škridlu, hrebenáč…), vďaka ktorému je strecha dokonale chránená pred poveternostnými vplyvmi a klampiarske práce možno obmedziť na minimum. Výhodou betónovej krytiny je presnosť a ľahšia manipulácia pri kladení. Betónová krytina sa zväčša vešia na latovanie, pod ktorým je upevnená poistná hydroizolácia. Vodonepriepustnosť krytiny zabezpečuje systém drážok, ktoré do seba po uložení zapadajú. Škridlu možno zvyčajne použiť na šikmé a strmé strechy so sklonom 35 až 60°, ale pri istých podmienkach sa môže použiť už pri sklone 15°. 

Údržba a čistenie škridiel
Keramické alebo betónové škridly sú pórovité materiály, do ktorých sa pod vplyvom poveternostných podmienok usadzujú jemné čiastočky prachu. Vytvorením súvislej vrstvy sa zachytávajú v malých škárach a trhlinách riasy a mach, ktoré neskôr vytvárajú hrubšie koberce. Tomuto zabránime vhodnou údržbou strešného plášťa. Najprv ručne odstránime mach a očistíme povrch škridiel. Znečistené a zvetrané časti strechy očistíme prúdom vody. Postupujeme v smere spádu. Na ochranu očistenej krytiny je vhodná špeciálna elastická náterová hmota, ktorú nanášame štetcom alebo valčekom. Po dvoch hodinách bude strecha ako nová.

Krytina skladaná zo štiepanej bridlice
Nazývajú ju aj krytinou pre náročných. Prírodná štiepaná bridlica je veľmi drahý, ale trvanlivý materiál. Strecha pokrytá bridlicou nezriedka vydrží aj niekoľko storočí, ako o tom svedčia mnohé historické pamiatky. 

Krytina montovaná z plechu
Dnešné plechové krytiny sú tvorené viacerými vrstvami: ochranná fólia z PVC, vrchný lak, dvojnásobná vrstva základného náteru, pasivácia, zinkový povlak, oceľový plech a antikondenzačná vrstva. Odporúčaný minimálny sklon strechy pre plechovú profilovanú strešnú krytinu je 8°. 

 
V súčasnosti sa veľkej obľube tešia aj plechové strešné krytiny, a to pre svoju ľahkosť, nízke náklady, rýchlu a ľahkú montáž a pestrú farebnú škálu. Skladá sa z rovinných alebo tvarovaných plošných prvkov spájaných drážkami alebo presahom. Plechová krytina sa kotví priamo do latovania.

Vlastnosti
Medzi najväčšie výhody plechovej strešnej krytiny patrí jej nízka hmotnosť a možnosť veľmi rýchlej aplikácie na strechu. Práve nízka hmotnosť (približne jedna desatina hmotnosti tzv. ťažkých krytín) predurčuje plechové strešné krytiny na rekonštrukcie starších objektov, kde pre pokročilý vek stavby, a teda aj samotného krovu, nemôžeme použiť ťažké krytiny. S nízkou hmotnosťou plechových krytín súvisí aj ďalšia výhoda, a to úspora dreva pri výrobe krovu, ktorý nemusí niesť ťažké krytiny. Plechové strešné krytiny sa vyznačujú nulovou nasiakavosťou a ich prednosť spočíva aj v tom, že sú veľkoformátové, čo nám ušetrí v porovnaní s realizáciou neplechových krytín takmer 75 % času pri ich montáži. Nevýhodou sú obavy zo zvýšenej hlučnosti za daždivého počasia.

Oceľovú krytinu kontrolujeme pravidelne každé štyri až päť rokov. Skorodované miesta očistíme drôtenou kefou alebo brúsnym papierom. Na povrch nanesieme nový krycí náter. Mechanicky poškodené miesta krytiny opravíme preplátovaním. Použijeme na to plech tej istej triedy.


Krytina skladaná z asfaltových šindľov

Používa sa pri konštrukciách krovov s menšou nosnosťou a na strechy so sklonom 10 až 60°, pričom upevnenie šindľového pásu na plochu so sklonom 60 až 85° si vyžaduje zvýšenie počtu klincov pri kotvení o dva kusy. Asfaltový šindeľ sa zvyčajne ukladá na podkladovú vrstvu a na celoplošné drevené debnenie, drevotriesku alebo dosky. Veľmi dobrá tvarová prispôsobivosť umožňuje bezpečne pokryť akýkoľvek tvar strechy. Asfaltový šindeľ možno klásť na šikmé a strmé strechy s extrémnymi sklonmi – od 18 až do 85°. Ďalšou výhodou tejto strešnej krytiny je jej hmotnosť. Patrí do skupiny ľahkých krytín, preto je vhodná aj na veľmi subtílne strešné konštrukcie víkendových chatiek, chalúp alebo pri rekonštrukcii starších striech, kde treba zachovať pôvodný krov s menšou únosnosťou. Strešný šindeľ obľubujú aj architekti pre jeho estetický vzhľad, širokú tvarovú a farebnú škálu, vďaka čomu ho môžu využiť v akomkoľvek krajinnom alebo mestskom prostredí. Pred samotnou kúpou myslime na výber farebného odtieňa. V južnejších oblastiach totiž tmavé farby zvyšujú prehrievanie interiéru. Na rozdiel od škridly a plechu má asfaltový šindeľ aj kratšiu životnosť. 

Vláknitocementová krytina
Dlhé roky sa u nás používali azbestocementové („eternitové“) strešné krytiny. Pomerne veľa starších rodinných domov a hospodárskych budov je nimi zakrytých aj v súčasnosti. Veľká protiazbestová kampaň však spôsobila, že sa tento materiál vylúčil spomedzi používaných krytín, keďže je zdraviu škodlivý. Preto výrobcovia vyvinuli modifikáciu krytiny bez použitia azbestu – krytinu z vláknocementových prvkov.
  
Výroba a použitie
Sú to maloplošné alebo veľkoplošné tabule, ktoré môžu byť rovné alebo vlnité. Najčastejšie sa používajú, podobne ako azbestocement v minulosti, na poľnohospodárskych a priemyselných stavbách, no môžeme ich nájsť aj na strechách rodinných domov.  Ukladajú sa na laty alebo debnenie. Aj na starších vláknitocementových krytinách sa začne po čase objavovať mach, najmä medzi šablónami. Mach zvyšuje netesnosť krytiny, preto ho treba čo najskôr odstrániť. Krytinu zbavíme nečistôt, prachu, mastnoty a nanesieme ochrannú hmotu vystuženú mikrovláknami. Vyznačuje sa dobrou priľnavosťou, odolnosťou proti vode a nepriaznivým klimatickým podmienkam. Prípravky dostaneme v niekoľkých farebných variantoch. Na opravu a sanáciu poškodených plechových a vláknitocementových krytín sú tiež vhodné samolepiace elastomerbutylgumové lepiace pásy s maximálnou priľ­navosťou a vysoko odolnou polyesterovou plochou. Vďaka ich rozťažnosti ich možno aplikovať  na akékoľvek nerovnosti na strechách. Sú vhodné najmä pri nepatrných, čiastkových opravách. V prípade väčšieho poškodenia krytiny využijeme systém prekrytia jestvujúcej krytiny druhou krytinou.

Najčastejšie poškodenia a chyby pri šikmých strechách
Strecha by mala byť nielen estetická, ale aj funkčná, preto sa vyvarujme najčastejších chýb:
– projektové chyby – už pri projekte dbajme na dostatočný sklon a vhodnú skladbu strechy;
– nedostatočné protisnehové opatrenia – protisnehové škridly a snehové zábrany sú nevyhnutnou súčasťou strešnej krytiny;
– remeselné chyby – dodržiavajme presné zásady pri kladení, ale aj pri používaní strešných prvkov a doplnkov; 
– nesprávne latovanie – pri nesprávnych rozstupoch vzniká nedostatočné prekrytie jednotlivých prvkov strešnej krytiny navzájom;
– nesprávna montáž – strešná rovina musí pôsobiť ako jednotná plocha. Pri realizácii platí zásada kladenia v smere sprava doľava, od odkvapového plechu pri dažďovom zvode smerom hore k hrebeňu;
– nesprávne ukončenie hydroizolačnej fólie – bez odkvapového plechu nebude strešný plášť bezproblémovo fungovať, keďže slúži na ukotvenie hydroizolačnej fólie, ktorá sa naň nalepí.

 
Ak nechceme po zime zažiť nepríjemné prekvapenie, venujme dostatok pozornosti aj zachytávačom snehu. Zlá montáž a nekvalitne riešené detaily sa časom prejavia na každej streche.

Text: Michal Domonkos
Foto: Bramac, Icopal, KM Beta, Rova, Tondach a archív vydavateľstva JAGA
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje