Ako zabrániť prerastaniu vegetácie cez dlažobné škáry?

škárovacia hmota
Zdroj: Semmelrock

K vhodnému výberu dlažby patrí aj často podceňovaná škárovacia hmota. Jej význam a kvalita sa však ukážu až po určitom čase. Nikoho neteší, ak mu po niekoľkých mesiacoch po pokládke novej dlažby začne na príjazdovej ceste alebo na esteticky upravenej terase v škárových trhlinách prerastať nežiadúca vegetácia.

Existujú riešenia

Samoopravná ekologická minerálna škárovacia hmota STONES ECO od spoločnosti Semmelrock je vodopriepustná a súčasne zamedzuje prerastaniu buriny.

Umožňuje to jedinečné inovatívne spojivo SOLID GREEN BINDER®, ktoré je obsiahnuté v škárovacej hmote STONES ECO. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči erózii. Ak sa v škárach vytvoria mikrotrhliny, dážď a prirodzená vlhkosť opätovne aktivujú spojovaciu zložku a dôjde k ich uzatvoreniu. Okrem toho chráni škáry voči prerastaniu vegetácie tým, že zvyšuje pH hodnotu škárovacej hmoty.

škárovacia hmota
Zdroj: Semmelrock

O šetrnosti k životnému prostrediu svedčí certifikácia škárovacej hmoty STONES ECO známkou „eco-Institut Label“, ktorú získala po rozsiahlych testoch na výskyt emisií a škodlivých látok.

Ako na to?

Ekologická škárovacia hmota STONES ECO pre škáry šírky 1 – 20 mm je použiteľná pri nestmelenej a vodopriepustnej podkladovej vrstve a hĺbke škáry od 3 cm. Vhodná je na použitie v okolí domu, na chodníky, terasy a parkovacie plochy, na ktoré je povolený vjazd vozidiel do 3,5 tony krokovou rýchlosťou.

Na správne použitie odporúčame dodržiavať nasledujúci postup:

1. Zabezpečte, aby škárovací povrch bol pred aplikáciou čistý a suchý. Z malej výšky nasypte škárovaciu hmotu na vydláždenú plochu. Metlou rovnomerne rozprestrite škárovaciu hmotu STONES ECO po celej ploche. Dbajte na úplné naplnenie škár.
2. Dôkladne zhutnite vydláždenú plochu. V prípade platní alebo dlažieb, ktoré nie je možné vibrovať, použite na zhutnenie gumové kladivo alebo sa informujte u svojho dodávateľa. Doplňte škárovaciu hmotu tak, aby boli všetky škáry po vibrovaní úplne naplnené.
3. Očistite plochu vyfúkaním, napríklad pomocou vysávača na listy. Odstráňte z povrchu prebytočnú škárovaciu hmotu. V prípade nedostatočného očistenia môžu zvyšky škárovacej hmoty znečistiť povrch plochy.
4. Navlhčite škárovaciu hmotu STONES ECO vodnou hmlou alebo jemným pokropením.
5. Prírodná spojovacia hmota potrebuje na aktiváciu 5 až 10 minút.
6. Opatrne oplachujte plochu prúdom vody. Dopadajúci prúd vody smerujte mimo škár. Oplachovanie opakujte do vyčistenia plochy od zvyškov škárovacej hmoty. Rýchlosť vytvrdnutia škárovacej hmoty závisí od poveternostných podmienok a vonkajšej teploty.

Pozrite si správny postup aplikácie škárovacej hmoty STONES ECO vo videu:

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.semmelrock.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.