Späť na článok Zrekonštruujme si kúpeľňu 6 / 8

Niektoré základné kanálové potrubia nie sú odolné proti vysokým teplotám, preto ich možno používať len ako zberné a podzemné potrubia. Na odpadové potrubia vnútri domu alebo bytu sa nehodia, pretože pri teplotách do 65 °C sa môžu z plastu uvoľňovať zdraviu škodlivé látky. (archív JAGA)