Tmelíme a maľujeme steny bytu

tmelime amalujeme steny bytu

Kvalita, vzhľad a životnosť maľovky v byte závisí od toho, ako pripravíme na maľovanie steny. Zo stien a stropu najskôr odstránime prach, pavučiny a nečistoty zmetákom na dlhej rúčke. Steny musíme zbaviť nánosov starých farieb. Steny s jednou alebo dvoma vrstvami maľovky postačuje umyť vodou, pričom odstránime zo stien prach a stopy plesne.

Odstránenie maľovky

Ak je na stene viac vrstiev farieb, musíme steny namáčať, staré nátery zoškrabať škrabkou a umyť štetkou. Starú maľovku obyčajne zoškrabujeme po treťom až štvrtom maľovaní. V miestnostiach, v ktorých starý náter praská a odlupuje sa, musíme steny oškrabať bez ohľadu na to, koľkokrát boli predtým maľované. Škrabať musíme maľovku aj na miestach, ktoré sú znečistené mastnotou alebo na ktorých presakovala voda cez stenu alebo strop.

Odborník radí
Ak nevieme, či máme starú maľbu umývať, alebo oškrabať, musíme urobiť skúšku. Na mieste, kde sa na maľovke objavujú trhliny, pretrieme stenu štetkou namáčanou vo vode. Ak sa na maľovke po namočení objavia pľuzgiere alebo ak bude po vysušení praskať a odlupovať sa, musíme ju oškrabať.

Pracovný postup

▶ Pri oškrabovaní maľovky postupujeme zhora nadol.
▶ Časť steny so šírkou 1 meter navlhčíme vodou pomocou štetky, počkáme do vsiaknutia vody do steny a potom zoškrabujeme starú farbu oceľovou maliarskou škrabkou až na omietku. Nemusíme namáčať naraz príliš veľkú plochu, pretože by stará maľovka zasychala rýchlejšie, ako by sme ju stačili zoškrabovať.
▶ Stará maľovka sa musí pod škrabkou odlupovať v celých pásoch. Oškrabané steny ometieme zmetákom a odstránime z nich zvyšky starej maľovky a omietky.
▶ Steny potom môžeme ešte umyť štetkou namáčanou vo vode alebo v slabom mydlovom roztoku.

Oprava trhlín

Poškodené steny, diery po klincoch, ryhy od škrabky v omietke a trhliny v stene opravujeme sadrou alebo akrylovým, prípadne latexovým stierkovým tmelom, pričom ich nanášame maliarskou špachtľou.
Po sadrovaní uhladíme opravené miesto mokrou štetkou alebo opravené defekty na stene obrúsime jemným brúsnym papierom. Tento spôsob úpravy stien pred maľovaním uplatníme na oškrabaných aj na neoškrabaných stenách. Latexový maliarsky tmel sa do defektov na stenách ľahko nanáša oceľovou stierkou .

TIP redakcie
Do gumovej misky nalejeme vodu a pri stálom miešaní pridávame sadru. Sadra príliš rýchlo tvrdne, preto môžeme na spomalenie tvrdnutia pridať do sadrovej kaše trocha gleja alebo základného náteru. Pred sadrovaním navlhčíme poškodené miesta mokrým štetcom, aby sadra dobre držala.

Bandážovanie
Na rohoch stropov alebo v rohoch stien sa vzhľadom na tepelnú rožťažnosť a pohyb stavebného materiálu v budovách často vytvárajú trhliny, ktoré sa aj po zasadrovaní môžu znova objaviť. Na trvalé odstránenie defektov musíme trhliny odstrániť bandážovaním.
Keďže bandážovanie si vyžaduje dlhší čas potrebný na vysušenie, urobíme tieto opravy aspoň jeden deň pred maľovaním stien a stropov.

Dôležitá informácia
Pri bandážovaní sa poškodené miesta na stene prelepia špeciálnou bandážovacou páskou, pásom plastifikovanej sklenej mriežky, zriedkavo plátnom alebo gázou. Na bandážovanie používame najmä pružné akrylové tmely, stierky, prípadne latexovú farbu; s kazeínovým alebo dextrínovým lepidlom sa stretneme len zriedkavo.

Pracovný postup

▶ Miesta určené na bandážovanie očistíme a trhliny opravíme jemnou maltou.
▶ Špachtľou alebo štetcom nanesieme tmel, stierku, resp. lepidlo alebo latex na trhlinu a do mokrého náteru prilepíme bandážovaciu textíliu.
▶ Bandáž potom štetcom uhladíme, pretierame lepidlom po celej ploche a dávame pozor, aby sa nevytvorili dutiny vyplnené vzduchom.
▶ Po uschnutí lepidla nanesieme pružný tmel na bandáž, ktorej hrany potom vyhladíme tak, aby nebolo vidieť prechod medzi pôvodnou a opravenou plochou.

Šľahaný akrylátový tmel vypĺňa praskliny a diery pred nanášaním interiérových a exteriérových farieb. Nepraská ani nesteká a je vhodný na všetky bežné podklady.

Izolačný náter

Steny znečistené premáčaním, hrdzou alebo mastnotou natrieme pred maľovaním tzv. izolačným náterom. Inak by nečistota po premaľovaní maliarskou farbou opäť vystúpila na povrch. Stena po nanesení izolačného, napríklad syntetického náteru prestáva „dýchať“, preto musíme zvážiť jej použitie na veľkých plochách.
Znečistené miesta na stene oškrabeme, očistíme a natrieme špeciálnou farbou na izoláciu škvŕn, prípadne bezfarebným liehovým lakom, šelakom alebo nitrolakom.

Penetračný náter

Po uskutočnení všetkých prípravných prác môžeme steny pred maľovaním ešte natrieť penetračným roztokom, aby bola stena čistá, hladká, mala rovnakú (resp. nižšiu) nasiakavosť na všetkých miestach a aby sme dosiahli kvalitný náter.
Problematické sú nové podklady – omietky, ktoré necháme zrieť 3 až 6 týždňov. Penetračné prípravky na nich používame najmä pri nanášaní moderných akrylových farieb.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteTradičná receptúra
Maliari oddávna používajú na penetráciu lacný mydlový roztok. Pripravíme ho z 500 g mazľavého alebo 250 g rozvareného jadrového mydla, ktoré rozriedime s 10 litrami vlažnej vody. Ak je stena tvrdá a má nízku nasiakavosť, pripravíme slabší roztok, ak je stena veľmi nasiakavá, použijeme koncentrovanejší mydlový roztok. Nanesieme ho na steny a na strop a maliarskou štetkou ho dôkladne rozmydlíme.

–>

Maľovanie

Najlepšie je maľovať za denného svetla pri teplote v rozpätí 10 až 30 °C. Vlhkosť vzduchu by nemala byť extrémne vysoká. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie náterov a predlžujú čas maľovania.

Pracovný postup
▶ Najprv začneme pomocou valčeka alebo štetky maľovať strop. Plochu stropu si rozdelíme na široké pásy. Plynulé prechody medzi natieranými pásmi bez ostrých okrajov na rozhraniach dosiahneme nanášaním farby do neuschnutej (mokrej) farby v susednom páse.
▶ Postupujeme od okna k dverám, aby sme v svetle mohli kontrolovať kvalitu maľovky.
▶ Ďalej vymaľujeme styky stien a stropu, potom zvislé styky stien a nakoniec maľujeme steny odvrchu nadol, takisto v pásoch.
▶ Valčekom začneme natierať zvislý farebný pás. Farbu nanesieme na stenu šikmo (diagonálne) a rozotierame ju v šírke pásu rôznymi smermi. Nakoniec roznesenú farbu upravíme výlučne zvislými ťahmi valčeka.
▶ Po ukončení pásu pokračujeme v maľovaní vedľa natretého miesta na stene smerom zhora.
▶ Na vymedzenie farebných línií využijeme maliarsku ohraničovaciu (maskovaciu) pásku, ktorú však musíme včas odstrániť. Ak totiž farba zaschne, mohla by páska vytrhnúť väčšie kúsky farby zo steny.
▶ Zvyčajne nanášame dve vrstvy farby. Pri prvom nátere sa farba obyčajne zriedi, pri druhom nátere sa často neriedi vôbec. Ďalšiu vrstvu nanášame podľa údajov na etikete maliarskej farby (väčšinou po miernom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy).
▶ Na prekrytie svetlých farieb postačuje náter v menšej hrúbke. Náter musí pokryť stenu rovnomerne. Ak to tak nie je, nanesieme ešte jeden náter.

Po namočení prebytočnú farbu vytlačíme z valčeka pomocou maliarskej mriežky. Lacnú plastovú mriežku kúpime za 0,50 – 1 €Pri natieraní stropu postupujeme v pásoch. Ďalší pás naviažeme na predchádzajúci ešte pred vyschnutím farby.

Valčeky
Na nátery stien v interiéri používame valček s dĺžkou do 30 cm. Na neprístupných miestach (za radiátormi), používame valček s malým priemerom a dlhou rúčkou. Pri natieraní vysokých stien bez použitia rebríka môžeme predĺžiť rúčku valčeka špeciálnou teleskopicky nastaviteľnou rúčkou.
Valčeky po práci očistíme prúdom tečúcej vody. Po umytí vodu z valčeka vytrasieme a valček zavesíme, aby vyschol.

Odborník radí

Pri maľovaní stien štetkou nesmieme rozotierať farbu krížom-krážom, ale len v jenom – zvislom smere. Vzhľad náteru je lepší, keď pri natieraní z náteru vychádzame. Posledný ťah štetkou prekrýva nasadenie a obraty štetky.

Štetce
Steny a stropy môžeme maľovať aj maliarskymi štetcami a štetkami. Štetku namáčame do farby približne z jednej tretiny a vždy ju čiastočne otrieme o okraj nádoby.
Ak robíme dva nátery stropu, môžeme prvý náter urobiť kolmo na svetlo dopadajúce do miestnosti. Vrchný náter vždy nanášame jedným smerom – v smere dopadajúceho svetla.

Tip redakcie
Maliarsku štetku je výhodné použiť najmä pre prvý náter, aby sa farba dobre votrela do podkladu. Pred začatím práce ju namočíme do vody, aby štetiny zmäkli.

Striekacie pištole
Na maľovanie stien v interiéri môžeme použiť aj techniku striekania. Jej výhodou je rovnomerné pokrytie stien maliarskou farbou. Farbu však musíme zväčša zriediť a dobre prefiltrovať, aby neupchávala dýzu. Na striekanie modernejších hustejších farieb musíme použiť striekacie pištole s kompresorom. Pracovný tlak, veľ­kosť dýzy a zriedenie farby si zvolíme podľa údajov výrobcu farby a návodu k striekaciemu zariadeniu. Musíme dodržiavať aj správnu vzdialenosť a rýchlosť pohybu pištole, aby farba dostatočne kryla, a pritom nestekala.

Po natretí rohov (štetcom alebo špeciálnym valčekom) pokračujeme v maľovaní širokým valčekom.

Maliarske farby

V súčasnosti na maľovanie stien v interiéri používame disperzné akrylové, silikónové, PVAc a latexové ekologické farby. Nepoškodzujú životné prostredie, nezaťažujú interiér zápachom, sú zdravotne neškodné, paropriepustné, odolné proti oderu a opotrebovaniu a ľahko spracovateľné.
Silikónové farby sa využívajú ako povrchový náter na minerálne podklady a slúžia na prekrytie starých silikátových a disperzných náterov. Tieto farby majú dobrú priľnavosť k podkladu, sú paropriepustné a dajú sa umývať vodou. Akrylové farby používame na náter stien v interiéroch pre ich vynikajúcu kryciu schopnosť a pružnosť pri teplotných rozdieloch. Musíme však vziať do úvahy ich nižšiu paropriepustnosť.

Osvedčený materiál
Medzi tradičné a stále používané maliarske farby patria minerálne (vápenné a kremičité, t. j. silikátové) a olejové farby. Najmä vápenné farby sú stále obľúbené a vhodné aj na použitie v obytných priestoroch, suterénnych miestnostiach, hygienických priestoroch a kuchyniach.

Text: Ing. Igor Novák, PhD.
Fotokresby: thinkstock.com
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

 1. zdravim. v zivote som nemaloval..nemam o tom ani sajnu,bude to moja premiera a preto by som potreboval poradit ako postupovat s vymalovanim tejto starej starucickej steny (vid foto), kde su aj znacne trhliny,plesen a nerovnosti,chcel by som ju mat cistu hladku,cize zaujimal by ma postup najma pred samotnym naterom..ten nater uz potom dako zvladnem,len nech to nejako nespackam,nezabudnem na daco..predtym samotnym naterom..aby ta stena bola potom ukazkova,rovna,hladka a bez flakov,praskliniek..a aj ked som si precital vas postup a navrhy,triky,tak aj napriek tomu by som potrebova poradit ako konkretne na ten moj pripad..co vsetko budem potrebovat v akych mnozstvach napr objem penetracneho nateru atd..ide iba o jednu izbu klasickeho panelaku..,vopred dakujem za radu,pomoc

  1. predaj a kúp hotové, venuj sa práci ktorej rozumieš….

   1. joooj otmar, tak ty si toho v živote asi moc nenarobil 🙂 a určite si sa narodil šikovný že 😀

 2. ….takúto stenu by bolo vhodne hodit do sietky, lepidlo a nanovo nastierkovat. Je velmi znicena a opravovat miesto po mieste nema vyznam, je to k nicomu.Potom napenetrovat a namalovat. Nic tazkeho len treba zvolit spravny postup. Zdar praci a malovaniu zvlast.

 3. Dobry den chcel by so ma opytat, chem malovat izbu, farbu by som si predstavoval 2 steny vyrazne oranzove 2 biele, avsak v priprave je jeden hacik, pri zarubni ( starsi rodinny dom, ) je hodky kus steny odvaleny, drzi tam silou vole, moze to byt tak diera 15 x10 a do hlbky aj 2-5cm od oka, sim mozem tak velku dieru zahladit. tak isto su aj trosku popukane steny casto v lete prievan trieskal dverami . . Dakuej mza kazdu radu .

  1. Ing.Ján Švaral says:

   Náhodou som sa dostal k predmetnému problému.Keď sa stretnete ešte s podobným prípadom, napíšte.Pošleme Vám bezplatne prísadu do sádry,ktorá Vám umožní opraviť akýkoľvek objem poškodeného rohu steny na ,,počkanie,,.J.Š.,BA

   1. Dobrý deň, existuje niečo aj na opravu stien, ktoré potrebuju trocha vyrovnať a nechce sa nam robiť stierky, ktoré su aj finančne naročne, aj pracné???

   2. Ja som to riešil stemalom. Po zaschnutí som jednoducho mriežkou zbrúsil narovno

 4. mozete pouzit aj sietku a lepidlo ale to je aj drahsie

 5. Frantisek Krivda says:

  Super clanok, naozaj uzitocny aj pre nas… Pekny den.

 6. Som zúfalý z čistenia a prípravy steny na maľovanie:
  keďže staré nátery vyzerali otrasne (ryhy po predošlých maľovaniach hustou farbou, „bruchá“ a pod.), rozhodol som sa steny kus zahladiť. Keď som ale robil brúsnym papierom, byt (v panelákovom bytom dome) sa mi premenil na „mlyn“, kde bolo všetko pokryté bielym veľmi jemným prachom zo stien. Rozhodol som sa preto, že nerovné steny idem úplne zoškrabovať od predošlých náterov. To som ale ešte nevedel, do čoho sa púšťam: asi 1,5 štvorcového metra som škriabal troma rozličnými špachtľami (občasne som ich ostril, maľovky som samozreme močil pred a počas škriabania) tri hodiny pol centimetra po pol centimetri (v pásoch). Neuveriteľne pracne a s neskutočnou námahou (boleli a bolia ma ramená) som takto začal a po skončení tohoto malého úseku steny som si povedal, že „nikdy viac“ týmto spôsobom. Mám malý 1. i. byt, ale ak by som to mal takto robiť, tak to bude na mesiac galejí v byte…
  Viete mi poradiť, ako sa zbaviť starých náterov (pravdepodobne nové technológie farieb s vysokou priľnavosťou a odolnosťou voči vode, len babrácky nanášané štetkami) inak ako robiť to špachtľou v rukách (toto jednoducho cesta nie je, a neverím, že to takto robia firmy venujúce sa maľovaniu interiérov).
  Ďakujem.
  Ľubomír, Bratislava Lamač

  1. no brusit rucne som zacal aj ja izba o rozlohe 24 m2 a hned ma to preslo ale google je zlata vec povedal som si ze sak to musi ist aj inak Tak som nasiel kotucovu brusku na sardokarton podoba sa to na rucnu strunovu kosacku nasadis smirklovaci papier a ides ohladne prachu som si zapozicak aj vysavac takze minimum prachu to je asi tak co ti mozem odporucit naj sa poziciava naradie na sobotu vacsinou maju v nedelu zavretu prevadzku a teda vracias az pondelok ale platil som len za sobotu lebo nebola moja chyba ze v nedelu maju zavrete 🙂

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.