Lepenie obkladov a dlažieb v interiéri
Galéria (19)

Lepenie obkladov a dlažieb v interiéri

Pri listovaní v katalógoch každého zaujmú pekné obklady a dlažby kúpeľní, ktoré realizovali skúsení majstri-obkladači. Pekné výsledky pri obkladaní však môžeme dosiahnuť aj svojpomocne. Predpokladom je, že použijeme správne postupy a náradie. Ako teda na to?

Galéria

Z keramických materiálov sa v súčasnosti uprednostňujú dlaždice a obkladačky s nízkou nasiakavosťou, a to aj v interiéri, kde nehrozí ich zamrznutie. Obklady môžu byť glazované alebo neglazované (spekané), môžu mať rozličné hrúbky a rozmery, vybrať si môžete aj z celej škály farieb a vzorov. Do kúpeľní používame stredne veľké jednofarebné obkladačky a škárovacie hmoty vo farbe obkladu. Pre konečný výsledok sú dôležité aj ochranné hrany (profily) na rohoch a v kútoch.

Príprava podkladu

Dlaždice alebo obklad aplikujeme na minerálne omietky, suché a čisté betónové povrchy, povrchy cementových poterov, dosky na báze cementu a sadrokartónové dosky, ako aj na staré keramické obklady. Pri príprave podkladu pred ukladaním dlažby alebo obkladu musíme dodržať niektoré opatrenia.

Podklad očistíme od slabo priľnavých častíc, prachu, zvyškov olejov, mastnoty a všetkých iných nečistôt. Staré pevné omietky očistíme od všetkých náterov, nástrekov a iných dekoračných vrstiev. Povrchy napadnuté stenovými plesňami, resp. riasami, musíme pred nanesením omietok vydezinfikovať a očistiť.

Očistené podklady pred nanesením lepidla navlhčíme, veľmi nasiakavé alebo veľmi nerovnomerne nasiakavé podklady (starý betón) natrieme, alebo naimpregnujeme zriedenou polymérnou disperziou zriedenou s vodou v pomere 1 : 1. Pred obkladaním stien a podláh v kúpeľniach a sprchovacích kútoch je potrebné naniesť hydroizolačnú clonu.

Aj na pôvodný obklad

Priľnavosť lepidla na hladké povrchy (staré keramické obklady) zlepšíme, keď ich zdrsníme. Pred samotnou aplikáciou pôvodnú dlažbu pretrieme adhéznym náterom (penetrácia podkladu) a necháme ho zaschnúť (3 hodiny). Ak sú staré dlaždice (obkladačky) uvoľnené, musíme ich odstrániť a opäť prilepiť alebo miesto vyplniť renovačnou hmotou.


Čerstvé podklady

Nové omietky necháme pred lepením obkladov preschnúť, pričom na každý centimeter hrúbky potrebujeme čas preschnutia 7 až 10 dní.

Dlažbu alebo obklad nesmieme ukladať na mokrý betón, ale na betónový poter, ktorý necháme asi 4 týždne vyzrieť, aby sa betón nezmrštil, v dôsledku čoho by sa dlažba vydula.

Podklad z rôznych typov konštrukčných dosiek (sadrokartón, drevoštiepky, cementotrieska) sa odporúča upraviť vhodným penetračným prostriedkom.

Nerovnosti

Nerovnosti podkladu sa vyrovnávajú vhodným materiálom (tmely, malty, samonivelizačné stierky) tak, aby na dĺžke 2 metre neboli vyššie ako 2 mm. Rovnosť podkladu overujeme pomocou dvojmetrovej dosky, ktorú položíme na podklad. Na vyrovnanie nerovností podkladu na veľkých plochách (celá podlaha jednej miestnosti) používame samonivelizačné materiály.

Ak je rozdiel výšok susediacich miestností väčší, ako hrúbka dlaždice vrátane lepidla, ich rozdielne úrovne môžeme tiež riešiť zmenou výšky prahu alebo vytvorením schodíku.

Dilatácia

Vydutie dlažby môže nastať najmä vtedy, ak budeme ukladať dlažbu na plochu väčšiu ako 6 × 6 m2. Aby sme zabránili vydúvaniu dlažby, musíme jednotlivé úseky oddeliť – vytvoriť pružné dilatačné škáry pomocou dilatačných profilov z plastu alebo z gumy.

Steny

Pri príprave povrchu steny pred uložením obkladu musíme dosiahnuť, aby bol podklad rovný, pevný a primerane hladký. Nerovnosti, napríklad otvory po klincoch, praskliny alebo nerovný povrch, vyrovnáme použitím tmelu. Stenu s menej pevným povrchom ošetríme použitím penetračného náteru alebo novej omietky. Celú stenu umyjeme, aby sme odstránili staré a nové nečistoty, mastnoty a prach.

Aplikácia dlažby a obkladu

Dlažbu i obklad môžeme lepiť do hrubého maltového lôžka alebo ich pripevníme relatívne tenkou vrstvou špeciálneho lepidla. Pri lepení obkladov na hrubú vrstvu malty používame cementovú maltu. Nanášame ju vo väčšom množstve priamo na zadnú stenu obkladačiek. Každú dlaždicu po pritlačení na stenu zarovnáme a musíme dávať pozor aj na rovinnosť vo zvislom smere. Hrúbka vrstvy malty by mala dosahovať 15 až 25 mm. Ďalší rad obkladačiek môžeme umiestniť až po stvrdnutí malty v spodnom rade. Po nalepení každej dlaždičky je vhodné vyplniť maltou priestor za jej hornou hranou – s miernym presahom. V súčasnosti sa zväčša používa lepenie na tenkú vrstvu lepidla (špeciálne malty). Tento postup je jednoduchý a môžeme ho použiť vtedy, ak je podklad dokonale rovný a hladký. V opačnom prípade musíme podkladový betón vyrovnať použitím nového poteru alebo lepiť dlažbu klasickým spôsobom na silnú vrstvu malty, ktorá umožní zarovnať výškové rozdiely a vyhladiť iné poškodenia podkladu.

Lepidlá

Moderné stavebné lepidlá nám umožnia lepiť obklady na betón, ale aj na staré drevené, drevotrieskové a iné podlahy z aglomerovaných dosák – bude však vhodné, aby dlažba neodpadávala, pričom si musíme vybrať lepidlo, ktoré si zachováva trvalú pružnosť a prekonáva vibrácie a prehýbanie podkladu z lepidiel na báze cementu, ktoré sú vhodné na väčšinu bežných spôsobov použitia a sú odolné aj proti vode a mrazu. Na hladké povrchy a miesta dynamicky namáhané možno použiť lepidlo disperzné. Ak je potrebná odolnosť proti chemikáliám alebo sa dlaždice aplikujú na povrch, s ktorým by sa iné lepidlá nespojili, môžeme použiť drahšie, dvojzložkové lepidlá.

Kvalita lepidiel na obklady a dlažby na báze cementu, ktoré sa v súčasnosti používajú najčastejšie, závisí najmä od množstva pridaných aditív, na zlepšenie určitých vlastností (prídržnosti, pružnosti, vodotesnosti, a teda aj mrazuvzdornosti, čas tvrdnutia) jednotlivých lepidiel.

Dlažba

• Rozmeriavanie začneme od stredu miestnosti. Plochu miestnosti premeriame zvinovacím metrom, špagátom alebo položením dvoch na seba kolmých radov dlaždíc na sucho. Snažíme sa, aby dlaždice, ktoré zostanú po oboch bočných stranách pri stenách miestnosti, mali rovnakú šírku.

• Kladenie dlaždíc naplánujeme tak, aby okrajové dlaždice nebolo potrebné rezať na príliš úzke doštičky a aby rad pri vstupe do miestnosti bol z celých dlaždíc. Ak steny v miestnosti nie sú rovnobežné, alebo musíme obkladať výrazný prvok, napr. kozub, komín, schodisko, je najlepšie začať od obkladaného prvku.

• Pred vlastným kladením dlažby vedieme stredom miestnosti (alebo od zvoleného východiskového miesta, napr. vstupu) linku (čiaru, resp. šnúru, dosku), od ktorej začíname s kladením dlažby.

• Lepenie začíname od predposledného radu dlaždíc pri protiľahlej stene a pokračujeme smerom ku vstupu. Mimoriadne záleží na jeho rovnosti a kolmosti na vodiacu linku. Dlaždice popri stenách (budeme ich musieť rozmerovo upravovať), nalepíme ako posledné.

• Lepidlo nanášame na podlahu v plnej ploche stierkou a jej zubovou stranou ho zarovnávame. Veľkosť zubov stierky závisí od veľkosti lepených dlaždíc. Na obvyklé rozmery 15 × 15 cm postačujú zuby s rozmermi do 6 mm, väčšie zuby stierky zvolíme na dlaždice dlhšie ako 20 cm. Dlaždice prikladáme mierne zošikma na lepidlom natretú podlahu, pritlačíme ich a priklepneme gumovým alebo obyčajným kladivom cez drevenú latu (priklepnutie nie je nevyhnutné).

• Dbáme na to, aby dlaždica ležala vo vrstve lepidla aspoň 80 % svojej plochy. Inak by sa mohla neskôr uvoľniť alebo zlomiť. Rovinnosť plochy stále kontrolujeme vodováhou a dlaždice sklepávame cez latu kladivom. Škáry medzi dlaždicami vymedzíme vymedzovacími krížikmi alebo plastovými (drevenými) klinmi. Pri obvyklých rozmeroch dlaždíc ponechávame škáry široké 2 až 3 mm, pri väčších rozmeroch môžeme škáry zväčšiť na 10 mm.

• Okrajové dlaždice položíme až po zatvrdnutí lepidla. Rozmery každej dlaždice odmeriame zvlášť. Odrežeme potrebnú veľkosť a zadnú stranu dlaždice namažeme zubovou stierkou lepidlom a pritlačíme ju na podklad. Ak nie sú steny ideálne rovnobežné, musíme šírku lepených pásikov dlaždíc priebežne upravovať. Nakoniec doplníme aj rad dlaždíc protiľahlý ku vstupu do miestnosti. Lepidlo, ktoré sa dostane na povrch dlaždice, otrieme.

• Spoj dlažby a steny môžeme vytvoriť soklom z odrezaných dlaždíc alebo zo špeciálnych na to určených soklových dlaždíc. Musíme dbať nato, aby škáry dlažby v ploche a dlaždíc sokla na seba nadväzovali.

Obklad

• Postupujeme podobne ako pri dlažbe. Najviac viditeľné časti obkladaného povrchu by mali byť vytvorené z celých kusov, menej viditeľné môžeme vytvoriť z odrezaných kusov. Vždy sa však usilujeme o symetriu, vyhýbame sa používať úzke kúsky obkladačiek.

• Niektoré obkladačky musíme rozmerovo upraviť alebo v nich vyrobiť otvory na inštalačné potrubie, zásuvky a vypínače. V nutnom prípade môžeme na rezanie použiť rezačku na sklo alebo ručnú pružinovú rezačku. Lepšie výsledky dosiahneme s veľkou rezačkou na obklady a dlažbu. Ak bude okraj dlaždice po nalepení viditeľný, môžeme ho ešte zabrúsiť.

• Zložitejšie je vytváranie otvorov v ploche dlaždice. Malý otvor vyvŕtame vrtákom do steny. Vŕtame s vypnutým príklepom.

Aby nám vrták po hladkom povrchu nekĺzal, urobíme si v mieste vrtu znamienko dierkovačom alebo miesto prelepíme lepiacou páskou a ceruzkou si vyznačíme miesto vrtu a vŕtame cez túto pásku. Na väčšie otvory je vhodnejšie použiť špeciálny vykružovací vrták s diamantovým ostrím. Pomôcť si môžeme tak, že vyvŕtame jeden otvor malým vrtákom a zväčšíme ho na potrebný rozmer pílkou alebo obvod potrebného otvoru obvŕtame menším vrtákom viacerými vrtmi a tie potom prepojíme sekáčom a zvyšok vylomíme.

Škárovanie, konečná úprava

Na uložené dlaždice, resp. obkladačky, nanesieme škárovaciu hmotu. Dokonalé vyškárovanie obkladu tesniacou vrstvou zabráni prieniku povrchovej vody do hĺbky a poškodeniu podkladovej vrstvy, protiplesňové prísady v škárovacej hmote bránia vzniku plesní. Aj keď sa ešte stále používa najmä biela škárovacia hmota, môžeme si kúpiť aj iný farebný odtieň, ktorý môže buď kontrastovať, alebo ladiť s farbou obkladu. Ak budú škáry vo farbe obkladu, získame jednoliatu plochu, ktorá priestor opticky zväčší. So škárovaním môžeme začať až po stvrdnutí lepidla, resp. po 48 hodinách od nanesenia lepidla na podklad. Tmel nanášame pružnou stierkou a jeho vystúpené zvyšky zotrieme vlhkou špongiou. Škáru, kde by hrozilo opadanie tmelu, napríklad na styku obkladu s vaňou alebo umývadlom, škárujeme vodeodolným sanitárnym silikónovým tmelom s protiplesňovou úpravou.

Text: Ing. Igor Novák, PhD.
Foto: BauMax, Jika, Laufen, Rako, Stanislav Botur v spolupráci so spoločnosťami MPL, Prespor a Stavmat IN
Zdroj. časopis Urob si sám

  1. Jakub Krupa says:

    Máte niekto skúsenosti s talianskym výrobcom rezačiek SuperPro? Stačí mi šírka 600mm, v dobrej cen som našiel napríklad tu: http://www.kajo.sk/remeselne-a… Viete mi niekto odporučiť zo skúsenosti aká značka lepidla je dobrá v pomere cena/kvalita?

    1. Marek rozko says:

      Super pro je proste super rezacka ja mam 3.60.90.135.po 13.rokoch deno dennej prace funguje perfektne

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje