Jednoduché zhotovenie hydroizolácie v kúpeľni

Izolácie v kúpeľniach, sprchách, na balkónoch a terasách odjakživa patrili k obzvlášť dôležitým, ale zároveň aj problematickým úlohám vo výstavbe. Problémy, ktoré tieto izolácie sprevádzali, boli dané najmä vtedy dostupnými technológiami a materiálmi. V dnešnej dobe sa stretávame s novodobými výrobkami ako sú náterové a stierkové hydroizolácie. Znamenajú hospodárne a spoľahlivé riešenie izolácie, pričom ich montáž je veľmi jednoduchá.

Porovnanie
Ako hlavná izolácia sa v minulosti najviac používali bituménové pásy. Napriek tomu, že prešli viacerými vývojovými stupňami, prinášajú stavebníkovi celý rad komplikácií:

– Na ich natavenie potrebujeme na mieste montáže tepelný zdroj (napríklad propánbután alebo iný), horáky a ďalšie špeciálne náradie.
– Samotné pásy majú pomerne vysokú hmotnosť a z toho vyplývajú aj vyššie náklady na dopravu.
– Pri tomto type izolácie je veľmi problematické riešenie detailov – v kútoch, okolo vpustí, stĺpikov a podobne.
– Pri pásových izoláciách vzniká množstvo spojov, ktoré predstavujú potencionálne miesto poruchy.
– Nedajú sa priamo obkladať obkladmi a dlažbami. Vyžadujú ďalšie krycie vrstvy, ktoré sú však v konečnom dôsledku zbytočné.
– Na balkónoch a terasách sú tieto krycie vrstvy (zvyčajne tenkovrstvové spádové potery) zaťažované vlhkosťou, pretože sa nachádzajú nad izoláciou, a tak dochádza k ich časovej degradácii, ktorá je úmerná dĺžke používania a kvalite pri zhotovovaní.
– Produktivita práce je pri tomto systéme izolovania relatívne nízka a vyžaduje si určitý stupeň zručnosti.
– Natavovanie pásov v malých priestoroch, ako sú kúpeľne, či balkóny, je dosť obtiažne.

Nové materiály
Všetky tieto problémy pri pásových izoláciách priniesli tlak a zvýšené požiadavky na vývoj nových izolačných systémov a materiálov, ktoré by mohli zabezpečiť doživotnú kvalitu a ktoré by zároveň boli hospodárne a rýchle zhotoviteľné. Hovoríme o náterových alebo stierkových izoláciách. Mnohí ľudia ich poznajú aj pod názvom „tekuté fólie“. Tieto produkty vzhľadom na jednoduchosť montáže podporujú rýchlosť výstavby pri dodržaní všetkých kvalitatívnych ukazovateľov a zároveň dávajú možnosť zvládnuť zhotovenie izolácie aj „neprofesionálnym“ stavebníkom.

Materiály sú vhodné na všetky typy bežných stavebných podkladov, ako sú tehla, betón, pórobetón a iné tvarovky z plynosilikátov, sádrokartón a ďalšie.

Problematikou tohto druhu izolácií sa zaoberajú viacerí výrobcovia (napríklad Degussy – PCI Augsburg, GmbH, SRN,  ďalej Schomburg Slovensko s.r.o., Hasoft s.r.o. atď.)

Obr.: Skladba vrstiev hydroizolácie v kúpeľni
1 – základný náter, 2 – tesniaci pás na tesnenie škár v rohoch, 3 – tesniace manžety na vodotesné prestupy vývodov vodoinštalácií, 4 – podlahová manžeta na utesnenie odtoku, 5 – prvý náter izolačnej vrstvy červenej farby, 6 – druhý náter sivej farby, 7 – špeciálne lepidlo na obklady, 8 – škárovacia malta, 9 – silikónový škárovací tesniaci tmel

Výhody moderného riešenia
– Na realizáciu nie je potrebný propánbutánový tepelný zdroj, horáky a ďalšie pomôcky.
– Materiál sa dodáva v malých baleniach, ktoré sa dajú ľahko previesť v osobnom automobile.
– Máme možnosť zhotoviť si hydroizoláciu svojpomocne – náter alebo hydroizolačnú stierku ľahko zvládne aj nezaškolená osoba. Výhodou je tiež dobré nanášanie aj v stiesnených priestoroch kúpeľní a sprchovacích kútov.
– Nepotrebujeme klasickú prípravu podkladu omietaním, hlavne u tvárnic na presné murovanie.
– Tento systém umožňuje bezproblémové riešenie všetkých detailov.
– Náterové a stierkové izolácie sa dajú priamo obložiť  obkladmi a dlažbami. Nevyžadujú zhotovenie ďalších krycích vrstiev. Ušetríme tým nielen čas, ale aj financie.
– Vysokú produktivitu práce zaručuje aj malá prácnosť, pričom kontrola stačí vizuálnym spôsobom pri nanášaní.

Po vytvrdnutí tenkovrstvovej hydroizolácie vo veľmi krátkom čase dostávame bezškárový zaizolovaný podklad vhodný na tenkovrstvové lepenie obkladov a dlažieb.

Ďalšie možnosti
Okrem spomínaného použitia sa hydroizolačná stierka Seccoral 1K dá využiť aj na opravy zatekajúcich balkónov a terás. V tomto prípade sa nanáša cez spojovací mostík (realizuje sa ako náter) priamo na jestvujúcu dlažbu s poruchovou izoláciou. Po nanesení spojovacieho mostíka sa predpísaným spôsobom zrealizuje hydroizolačná stierka a po jej vyzretí sa do flexibilného lepidla nalepí nová keramická dlažba alebo terazzové dlaždice.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste



Pri obidvoch uvedených hydroizolačných systémoch môžeme od výrobcu dostať bezplatné zaškolenie i poradenský servis, a to prostredníctvom jeho predajcov – fasádnych štúdií v rámci celého Slovenska alebo prostredníctvom regionálnych odborných technikov.

Text: Ing. Miroslav Vrábel
Foto: archív Degussa

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.