Ako na hydroizoláciu suterénu

Ako na hydroizoláciu suterénu

Každý chce bývať v peknom, suchom, voňavom a zdravom prostredí. Prvým predpokladom dosiahnutia želaného stavu je vyhotovenie dokonale nepriepustnej izolácie proti vode a zemnej vlhkosti. 

Hydroizolácia sa rozdeľuje podľa umiestnenia na vodorovnú a zvislú. Závisí od hĺbky obytného priestoru pod terénom, či musíme použiť vodorovnú aj zvislú izoláciu, alebo nám postačí iba vodorovná. Ukončuje sa 20 cm nad terénom, aby sa zamedzilo prenikaniu odrážajúcej sa dažďovej vody. Ak sa vodorovná vrstva vodonepriepustnej izolácie nachádza nad touto výškou, zvislú vrstvu nepotrebujeme.
 
Základom kvalitnej stavby je funkčný a prepracovaný projekt, ktorého sa pridržiavame pri zhotovení vodonepriepustnej izolácie. Projektant v niektorých prípadoch dáva na výber rôzne materiály, no zároveň odporúča niektoré z nich.
 
Asfaltované pásy
 
Sú jedným z najviac používaných materiálov na izoláciu proti vode a zemnej vlhkosti. Vybavené sú rôznymi nosnými a krycími vrstvami, ktoré ich spevňujú a mechanicky chránia.
 
Izolácia proti tlakovej vode

 
 
Izolácia proti zemnej vlhkosti

 
Izolácia proti stekajúcej vode

 
Postup zhotovenia
 
Najprv zhotovíme podkladový betón, ktorý sa kladie na únosnú, pevnú, vyrovnanú a zhutnenú zeminu, prípadne makadamovú kamennú vrstvu.  Na dokonale rovný hladký povrch vytvorený z uhladeného zhutneného betónu s hrúbkou 8 až 10 cm nanesieme jeden až dva penetračné nátery asfaltovou suspenziou. Penetračný náter povrchovo vsiaknutý do betónového podkladu zlepší priľnavosť pásu a povrch sa stáva čiastočne vodonepriepustný.
Na takto ošetrený podklad pomocou horáka postupne natavujeme pás. Postupným odgúľavaním pomocou drevenej palice alebo oceľového háka a nahrievaním ho pritavíme celou plochou.
Asfaltovaný pás má dostatočnú hmotnosť na to, aby sa postupným odgúľavaním z balu vlastnou váhou prilepil k podkladu. Nestúpame po ňom, kým je horúci, spôsobili by sme na ňom preliačiny.
Prekrývanie medzi jednotlivými kusmi vedľa seba i v rade za sebou je 10 cm. Správne natavený asfalt má na okrajoch len veľmi mierne vytekať. Podľa projektu takto zhotovíme jednu alebo dve vrstvy. Pri lepení druhej vrstvy sa prekrytie dvoch pásov vystrieda v polovici šírky pásu, aby nikde nevznikli na sebe štyri vrstvy.
Po zhotovení celej plochy čo najskôr zhotovíme ochrannú vrstvu proti mechanickému poškodeniu z cementovej malty alebo jemného betónu s hrúbkou 3 až 5 cm – tzv. poter.
Ak súčasne zatepľujeme, nikdy nesmieme priamo na seba položiť asfaltovaný pás a polystyrén; musíme ich oddeliť separačnou vrstvou z geotextílie alebo iného materiálu, pretože pás by postupne rozkladal polystyrénovú vrstvu.
Prechod medzi zvislou a vodorovnou izoláciou urobíme pomocou tzv. fabionu – oblúčika s priemerom 8 až 10 cm, ktorý sa zhotoví z podkladovej malty. Asfaltový pás sa nikdy nesmie zalomiť do pravého uhla – praskol by a bol by nefunkčný.
 
Náradie
Na penetráciu podkladu použijeme metličku na vyčistenie od prachu, štetku na nanášanie penetračného náteru, na lepenie asfaltovej lepenky potrebujeme meter, hákovitý nožík (pevná alebo olamovacia verzia), drevenú palicu, propánbutánovú bombu, horák a kožené rukavice na ochranu rúk.
Aplikácia asfaltovaných pásov je jednoduchá – na ich natavenie stačí jeden horák, netreba používať žiadne mechanizmy a zariadenia. Kontrolu natavenia robíme jednoducho – zrakom. –>
 
Plastové hydroizolačné fólie 
 
Plastové pásy z PVC, samolepiace plastové fólie a rozličné elastoméry sa používajú ako jednovrstvová izolácia v potrebnej hrúbke od 1,2 mm. Ukladajú sa na hladký čistý betónový povrch, na ktorý sa rozprestrie 
geotextília. Plastová fólia sa zvára špeciálnym horúcovzdušným agregátom z dopredu narezaných dielcov podľa tvaru podkladu. Jednotlivé zvary sa po zlepení kontrolujú prístrojom, či neobsahujú vzduchové dutinky, a prípadné chyby sa pretavujú. Menšie časti sa môžu zvárať aj horúcovzdušnou pištoľou. Ak sa použije aj zvislá vrstva, jej ukončenie na obvodovom múre môže byť uchytené pomocou hliníkového plechu mechanicky priskrutkovaním a vytmelením povrchu lišty.
Prechod medzi vodorovnou a zvislou izoláciou je oblúkový, prípadne ostrejší pravý uhol v závislosti od konkrétneho druhu fólie. Hrubé a tvrdšie pevné fólie sa nedajú ohnúť presne do pravého uhla,  pretože by sa mohli poškodiť.
 
Izolácia podkladovej vane pomocou hydroizolačných fólií z PVC (Fatra Izolfa)Na mechanickú ochranu hydroizolácie a súčasne aj na zateplenie suterénu môžeme úspešne využiť extrudovaný polystyrén XPS. (Isover)

Na mechanickú ochranu hydroizolácie a súčasne aj na zateplenie suterénu môžeme úspešne využiť extrudovaný polystyrén XPS. (Isover)

Po zhotovení vodorovnej vrstvy sa musí izolácia čím skôr ochrániť proti mechanickému poškodeniu geotextíliou a cementovým poterom. Na ochrannú vrstvu môžeme použiť aj biobetón, ekostyrén a iné ľahké betóny, ktoré suterén, resp. prízemie tepelne izolujú. Tak ako chránime vodorovnú vrstvu, aj zvislú izoláciu ochraňujeme buď platňami zo špeciálne upraveného polystyrénu, kupolkovou (peniažkovou) fóliou, cementotrieskovými doskami… Ochrana tehlovou prímurovkou sa pre prácnosť dnes už nepoužíva. 
Na izolovanie prestupov a priechodov cez vodonepriepustnú vrstvu sa používajú samolepiace pásy, ktoré dokonale izolujú stavebné priechody kanalizácie a umožňujú aj malú dilatáciu týchto častí. Pôvodná fólia sa v miestach priechodu presne vyreže a po osadení sa spoje prelepia touto samolepiacou páskou s ochrannou hliníkovou fóliou.
 
Náradie
Na spájanie jednotlivých pásov potrebujeme horúcovzdušný agregát, natavovaciu horúcovzdušnú pištoľ, oblúčkový rezák – nôž, plech na kontrolu zvarov, príklepovú vŕtačku na zhotovenie otvorov na rozperky pri kotvení na zvislú stenu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteOdborník radí

Ak máme v projekte vyznačenú nutnú ochranu proti radónu prenikajúcemu zo zemskej kôry, asfaltované pásy sú vhodným riešením na elimináciu jeho pôsobenia.
 

Vodotesný betón
 
Používa sa čoraz viac na zostrojenie spodnej stavby ako ochrana proti tlakovej vode. Výhodou je jednokrokový systém a vodotesnosť v okamžiku zhotovenia. Môže sa použiť aj v stavbe trvale vystavenej účinkom spodnej vody. Dilatačné celky sa spájajú pružným, ale vodoodolným polymérom. Nevýhodou je však vyššia ich cena (od 70 €/m3) špeciálneho betónu.
 
Kryštalická izolácia

Používa sa ako vrstva špeciálnej suspenzie nanesenej na betónový podklad v hrúbke 3 až 10 mm. Ide o jedno- alebo dvojzložkové materiály na báze cementu a prísad na dosiahnutie vodonepriepustnosti betónu. Jednotlivé druhy nanášame ako stierku na čistý odprašnený povrch. Po určitom čase vznikajú v betóne kryštály vypĺňajúce medzery a póry zamedzujúce šíreniu vlhkosti. Na jednoduché stavby sa tento spôsob izolácie nepoužíva, je skôr vhodný na veľké stavby so suterénmi. Vodonepriepustnosť sa prejaví po 5 – 7 dňoch.
Keďže nie je možné overovať vlastnosti materiálov zabudovaním, a potom prípadné nedostatky a chyby odstraňovať, vždy si nechajme poradiť od skúsených predajcov a realizátorov.
Reakciou kryštalizujúcich látok s vlhkosťou a voľným vápnom vznikajú v štruktúre betónu nanokryštály solí, ktoré pevne zrastajú so stenami kapilár a postupne utesňujú pórovú štruktúru (foto pred reakciou a počas reakcie).
Text: Ing. Želmíra Kováčiková
Foto a kresby: Stanislav Botur, Dörken, Icopal, Isover, Schomburg
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur 
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o. 

Komentáre

  1. My sme si dávali na základy fatrafol 803/V a prácu s nou sme zvadli podla navodu a bola to rychla a celkom jednoducha praca

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.