Back to the article Ako na hydroizoláciu suterénu 7 / 9

Izolácia proti zemnej vlhkosti Voda je viazaná v kapilárach, resp. póroch materiálov. Vlhkosť nikdy nevytvára spojitú hladinu, šíri sa len vplyvom pôsobenia absorpčných, kapilárnych alebo gravitačných síl. (Icopal)