Back to the article Ako na hydroizoláciu suterénu 6 / 9

Izolácia proti stekajúcej vode Voda steká po povrchu konštrukcií a nevytvára merateľný tlak. Pohybuje sa len v smere gravitácie, s výnimkou vody hnanej vetrom. Musí byť vylúčená možnosť vzdutia jej hladiny pri hydroizolácii. (Icopal)