Zasnežená chalupa
Zdroj: Shutterstock

Najčastejšie poistné udalosti na chalupách a domoch v zime a ako si s nimi poradiť

V zimnom období môžu ohroziť vašu chalupu alebo dom rôzne neželané prírodné úkazy. Medzi najčastejšie patria krúpy, sneh či ľad.

Radí Štefan Fajnor, riaditeľ pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk, ktorého sme sa opýtali na najčastejšie príčiny poškodenia nehnuteľnosti počas zimy.

Aké najčastejšie poistné udalosti spôsobujú krúpy, sneh či ľad v zime na nehnuteľnostiach – chatách a domoch?

Časté poistné škody v neobývaných nehnuteľnostiach sú spôsobené potrhanými vodovodnými rúrami a rozvodmi, pádom ľadu a snehu zo strechy alebo preborením strechy pod ťarchou snehu. Netreba takisto zabúdať ani na častejšie požiare, keďže v zime sa viac kúri a vykurovacie systémy sú často v nevyhovujúcom stave, bez potrebných revízií a údržby.

Ak hovoríme vyslovene o rekreačných nehnuteľnostiach, čo si treba pred zimou skontrolovať, resp. ako ich „zazimovať“, aby nám napríklad zamrznutá voda na chate nepotrhala vodovodné rúrky alebo nedošlo k iným škodám v radiátoroch, rozvodoch a podobne?

Je zopár opatrení, ktoré je dobré urobiť, ak chcete správne zazimovať vašu rekreačnú nehnuteľnosť. Jednou z najdôležitejších vecí je zastavenie prívodu vody. Aj malá prasklina v potrubí dokáže totiž v rekreačnej nehnuteľnosti napáchať veľké škody, a to nielen na samotnom majetku. Výrazne sa to môže odraziť aj na účte za vodu. Rovnako je dôležité sa rozhodnúť, či budete počas zimy svoju nehnuteľnosť temperovať, alebo úplne vypnete kúrenie. Od toho závisí aj miera vypustenia vody z potrubí, bojlera, záchoda a iných systémov, ktoré sa počas zimy nebudú používať. Taktiež sa odporúča potrubia, z ktorých sa nevypustila voda, obaliť, aby v nich nezamrzla. Ak plánujete počas zimy úplne vypnúť vykurovacie systémy, vypustenie vody musí byť ešte dôkladnejšie. Vhodné je na chate nenechávať žiadne jedlo, ktoré by mohlo prilákať hlodavce.

Odporúčame vykonať aj celkovú kontrolu nehnuteľnosti a predovšetkým strechy, či na nej nie je niečo poškodené, pretože prípadná tiaž snehu by takéto škody mohla zväčšiť. Tak isto treba zaizolovať okná a dvere, aby boli odolnejšie proti prepúšťaniu chladu. A rovnako ako pri nehnuteľnosti, ktorú opúšťate len na určitý čas, treba myslieť aj na kvalitné zabezpečenie proti zlodejom alebo vandalom. Čiže nezabudnite poriadne zavrieť okná, zamknúť dvere, použiť dostupné ochranné systémy, mreže a bezpečnostné zámky. Ak sa v okolí nachádzajú susedia, dohodnite sa s nimi na občasnej kontrole, či je s vašou chalupou všetko v poriadku.

Ľadové kvaple na streche chaty
Zdroj: Shutterstock

Ak by som pred domom alebo chatou na svojom pozemku nemal pozametaný chodník, resp. by bol v zime zamrznutý, a niekto by sa na ňom pošmykol a utrpel úraz, aké poistenie by vedelo kryť škodu a v akých ďalších situáciách by pomohlo?

Tu treba rozlišovať, či hovoríme o priľahlom chodníku k nehnuteľnosti, alebo už o vašom vlastnom chodníku na pozemku. V roku 2018 sa zmenil zákon a majitelia nehnuteľností už nemusia odpratávať sneh z priľahlých chodníkov, a teda ani nenesú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neodprataného snehu.Táto zodpovednosť a odpratávanie chodníkov sa presunuli na správcov miestnych komunikácií. Škody, ktoré by boli spôsobené tretím osobám, napríklad spadnutým snehom zo strechy alebo na pozemku, by sa riešili poistením zodpovednosti. Môže ísť o poistenie zodpovednosti z držby danej nehnuteľnosti alebo o občiansku zodpovednosť. Každá poistná udalosť je špecifická a o tom, či bude takáto škoda preplatená poisťovňou, rozhoduje veľa faktorov.

Vyplatenie poistného plnenia

Ako postupovať, aby nám poisťovňa vyplatila poistné plnenie pri týchto „zimných“ poistných udalostiach?

Hlavný predpoklad na úspešné plnenie poistnej udalosti je uzatvorenie dobrej poistnej zmluvy. Aj v tomto prípade platí, že každý vlastník nehnuteľnosti by mal mať uzavreté poistenie nehnuteľnosti, domácnosti aj zodpovednosti a nemal by sa spoliehať len na základný balík poistenia. Ďalej netreba zanedbávať svoje povinnosti, čiže starať sa a udržiavať svoju nehnuteľnosť v dobrom stave, nezanedbať revízie dôležitých súčastí stavby alebo spotrebičov a podobne. Keď už nastane samotná poistná udalosť, odporúčame ju bezodkladne a pravdivo nahlásiť do poisťovne. Ak si nie ste istý, ako postupovať, môžete poistnú udalosť nahlásiť spolu s vaším finančným sprostredkovateľom.

Čo nezanedbať, aby sme sa vyhli problémom pri vyplatení poistného plnenia?

Problémom pri starších poistných zmluvách je zvyčajne nižšia hodnota poistných súm, ako je reálna hodnota poisteného majetku. Ak je tento rozdiel väčší ako približne 20 %, poisťovňa môže pri poistnej udalosti uplatniť podpoistenie. Pod poistenie si vysvetlíme na príklade: V čase, keď ste si poistili svoju rekreačnú nehnuteľnosť, mala hodnotu 75 000 €. To bola cena, za ktorú ste ju postavili, poistnú sumu do zmluvy ste teda dali 75 000 €. V dôsledku inflácie, vývoja cien materiálov a práce na trhu by ste však dnes rovnakú rekreačnú nehnuteľnosť postavili za 100 000 €. Ak by poisťovňa neuplatnila podpoistenie a náhodou by vám rekreačná chata zhorela, na výstavbu novej by vám poisťovňa vyplatila pôvodných 75 000 €, čo by už dnes na postavenie rovnakej chaty nestačilo. Ak by však uplatnila podpoistenie, keďže rozdiel medzi poistnou sumou a hodnotou vašej nehnuteľnosti je 25 % (100 000 € reálna hodnota vs.75 000 € poistná suma), môže vám plnenie krátiť o 25 % zo 75 000 €, čiže by vám mohla vyplatiť 56 250 €. Vývojom na poistnom trhu dochádza aj k modernizácii poistných produktov a stáva sa, že nové poistné produkty a zmluvy dokážu kryť klientom viac rizík ako ich starší predchodcovia za rovnaké peniaze.

Kedy nemusím nič dostať?

Ak niečo zanedbám pri údržbe a starostlivosti o dom či chatu, nemusí nám poisťovňa vyplatiť poistné plnenie?

Áno, je to tak. Práve zanedbanie potrebných revízií, napríklad vykurovacích systémov (kotlov, komínov), je častým dôvodom na krátenie poistného plnenia pri vyplatení poistnej udalosti, alebo aj na neplnenie. Čiže polopate povedané – poisťovňa vám môže vyplatiť menej peňazí, alebo vôbec žiadne. Rovnako to platí aj v prípade, ak nie je nehnuteľnosť udržiavaná v dobrom technickom stave, napríklad sú v nej prehnité stropné trámy, poškodená strešná krytina a tak ďalej. Poistenie kryje náhodné škody, ale nie zanedbanie povinností vlastníka stavby. Ak napríklad nedodržíte termín revízie a čistenia komína a poistná udalosť vznikne napríklad z dôvodu vyhorenia sadzí v komíne, je vysoká pravdepodobnosť, že vám poisťovňa nevyplatí celú čiastku.

Tradičná chalupa interiér
Zdroj: Shutterstock

Koľko a kedy od poisťovne dostanem?

Koľko peňazí mi poisťovňa vyplatí? Môžeme uviesť konkrétny príklad?

To, koľko peňazí vyplatí poisťovňa, závisí od samotnej zmluvy, ktorú máte uzatvorenú – teda od výšky poistnej sumy, ako aj od spoluúčasti, na ktorej ste sa s poisťovňou dohodli. Samozrejme, výška poistného plnenia závisí aj od výšky škody, ktorá sa vám stane. Poisťovne preplácajú finančné náklady na opravu alebo znovunadobudnutie poškodenej veci. Teda, ak vám napríklad vznikne škoda na streche a jej oprava vás bude stáť 5 000 €, pričom vaša nehnuteľnosť nie je podpoistená, poisťovňa vám môže v tomto prípade vyplatiť maximálne 5 000 €.

Ako dlho väčšinou trvá, kým mi poisťovňa vyplatí peniaze na pokrytie škôd? Môže to byť aj do pár dní?

Rýchlosť vyplatenia poistného plnenia závisí od viacerých skutočností. Má na to vplyv aj rýchlosť nahlásenia poistnej udalosti, veľkosť vzniknutej škody a rýchlosť doloženia potrebných podkladov na posúdenie vzniku poistnej udalosti, ale takisto aj veľkosť samotnej poisťovne alebo množstvo poistných udalostí, ktoré práve riešia likvidátori danej poisťovne. Pokojne to môže byť zopár dní pri menších škodách až po niekoľko mesiacov pri väčších škodách, kde sa čaká na správy od požiarnikov, polície, prípadne hydrometeorologického ústavu a podobne.

Text: Andrea Dingová v spolupráci so Štefanom Fajnorom, FinGO.sk
Foto: isifa/Shutterstock

  1. Marian says:

    … poisťovne sú podnikateľské subjekty, ktoré musia svojim investorom vykazovať VŽDY NAJVYŠŚÍ ZISK !!! … = keď klienta lapajú, pekne mu spievajú … a následne pri poistnom plnení sa VŽDY nájde X dôvodov, prečo poistné plnenie nevyplatiť, resp. ponížiť na absolútne minimum … človek si naozaj musí zvážiť, či obrezaným bude ZANIČ platiť svoje peniaze … radšej si treba priplatiť do poriadného komína a elektroinštalácie – ako následne riešiť požiar domu … opatrujte sa ľudkovia …

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje