Výživa pre vinič

tekuté hnojivo
Zdroj: Agrocultur

Špeciálné tekuté hnojivo HUMIX Bór na vinič kombinuje účinok bioaktívnych prírodných látok nevyhnutných pre výživu viniča hroznorodého so zastúpením bóru, makroživín a mikroelementov.

Okrem výživy tiež zlepšuje prijímaciu kapacitu koreňov viniča pre minerálne živiny a stimuluje regeneráciu poškodených rastlinných pletív. Pozitívne vplýva aj na kvalitatívne parametre a to obsah cukru a kyselín v hroznách.

Používa sa vo viacerých fázach rastu viniča:

1. Po vytvorení dostatočnej listovej plochy.
2. Pred kvitnutím.
3. Po odkvitnutí.
4. V období intenzívneho rastu bobúľ.

Odporúčaný počet aplikácií je dva až trikrát počas vegetácie.

Aplikáciou hnojív značky HUMIX® dosiahneme:

• Poskytneme rastlinám komplex makro- a mikroživín potrebných pre ich správny vývoj a rast.
• Zintenzívňujeme výživu rastlín, čím dosiahneme vyššiu a kvalitnejšiu úrodu.
• Podporíme rozvoj koreňového systému a jemného vlásnenia rastliny.
• Zlepšíme rastlinám príjem základných živín z bežných umelých hnojív.
• Zvýšime odolnosť rastlín pred stresujúcimi zmenami klimatických
podmienok.
• Pri aplikácii na pôdu stimulujeme rast pôdnych baktérií a užitočných mikroorganizmov.

www.agrocultur.sk