image 40900 25 v1

Vyhrajte rekonštrukciu rodinného domu

Bývate v starom, tmavom a nezdravom dome? Súťaž Rekonštrukcia pre zdravé bývanie vám ponúka riešenie. VELUX totiž hľadá pre svoj projekt RenovActive rodinu, ktorá túži zdravo bývať vo svojom vlastnom dome. Prihláste svoj dom a vyhrajte ukážkovú rekonštrukciu. Vďaka tejto premene budete bývať zdravo a zároveň sa zväčší aj váš životný priestor.

Spoločnosť VELUX sa na celosvetovej úrovni angažuje v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov. Dlhodobo upozorňuje, že okrem minimalizácie spotreby energie sa treba zamerať aj na dosiahnutie komfortu pre užívateľov budov. Túto snahu sme sa rozhodli na Slovensku podporiť konkrétnym projektom s názvom RENOVACTIVE. Na konkrétnom príklade sme chceli odbornej i širokej verejnosti demonštrovať potenciál, ktorý sa v rekonštrukcii skrýva. Obnova budov môže priniesť energetické úspory, a pritom môže svojim užívateľom ponúknuť kvalitné a zdravé vnútorné prostredie.

Koho VELUX hľadá?

Spoločnosť hľadá typickú stavbu zo 70. rokov 20. storočia – ide o tzv. štvorcový rodinný dom, ktorý by mal byť v pôvodnom stave. „Rozhodli sme sa pre tento typ domu z jedného dôvodu – na Slovensku patrí medzi najrozšírenejšie. Možno ho nájsť v akejkoľvek slovenskej obci. Princípy, ktoré použijeme pri jeho rekonštrukcii tak budú aplikovateľné kdekoľvek na Slovensku,“ vysvetľuje architektka spoločnosti VELUX, Klára Bukolská.

Firma však hľadá nielen vhodný dom, ale aj rodinu. Obyvatelia domu by mali mať snahu žiť zdravo, energeticky úsporne a v rekonštrukcii by mali vidieť potenciál pre väčší a kvalitnejší životný priestor. Víťazný dom sa stane vzorovým príkladom, ako možno dosiahnuť vysokokvalitné vnútorné prostredie prostredníctvom rekonštrukcie – a navyše za rozumné peniaze. „Veríme, že v rodine, ktorej bude dom patriť, nájdeme aj budúcich ambasádorov projektu RenovActive,“ dopĺňa Klára Bukolská.

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?

Prihlasovanie prebieha od 20. mája do 20. júna 2017 na webovej podstránke spoločnosti VELUX – www.velux.sk/renovactive. Stačí vyplniť registračný formulár, priložiť fotografie aktuálneho stavu domu a napísať niekoľko viet o rodine, ktorá v dome žije. Priložiť môžete aj pôdorys domu.  

Na základe rozhodnutia odbornej poroty spoločnosť VELUX rozhodne o víťaznom dome a rodine. Na vlastné náklady vyhlási architektonickú súťaž a v súlade s víťazným architektonickým návrhom zabezpečí rekonštrukciu domu.

Čo je cieľom slovenského projektu RenovActive?

Projekt má ukázať širokej verejnosti – nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí – že aj v starých budovách možno zabezpečiť moderné a zdravé vnútorné prostredie. To by malo zároveň poskytovať komfort a energeticky úsporné bývanie. Rekonštrukcia víťazného domu má slúžiť ako príkladné riešenie obnovy starnúceho bytového fondu na Slovensku. 

Autori chcú, aby rekonštrukcia slúžila slovenským domácnostiam ako pozitívny príklad rekonštrukcie – s čím je zároveň spätá medializácia nehnuteľnosti aj jej obyvateľov. Treba počítať s tým, že počas jedného roka od dokončenia bude v stavbe prebiehať monitoring spotreby energií a vody, úrovne CO2 v interiéri, vlhkosti a ďalších fyzikálnych veličín. Navyše organizátor bude počas tohto obdobia po dohode s majiteľmi prezentovať interiér a exteriér domu počas návštev primárne odbornej verejnosti.

V súčasnosti sa naši odborníci čoraz viac zaoberajú problematikou starnúceho bytového fondu v Európe. Podľa dostupných štatistických údajov sa v Európe renovujú ročne len 2 % bytového fondu a až 75 % stavieb je stále v pôvodnom stave, pričom nespĺňajú súčasné tepelno-technické a často dokonca ani hygienické požiadavky. Túto situáciu nemožno viac prehliadať. Na zvrátenie tohto stavu je nevyhnutné zrýchliť renovačné procesy v Európe.

www.velux.sk

www.velux.sk/renovactive

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.