image 49752 25 v1

Sú tepelné čerpadlá naozaj tak hlučné?

Tepelné čerpadlá sú unikátne zariadenia, ktoré vedia teplo zo studenšieho miesta presunúť do teplejšieho, v našom prípade do domu, ktorý tak vykurujeme a ohrievame pre obyvateľov teplú vodu. Ich jadrom je kompresor s motorom o výkone niekoľko kilowatt a pri systéme vzduch voda aj ventilátor, ktorým dopravujeme na výparník pomerne veľké množstvo vzduchu – rádovo tisíce m3/ hod.

Ako u všetkých motorov aj v tomto prípade je možné očakávať určité emisie hluku. Tepelné čerpadlá sú ale konštruované tak, aby svojou hlučnosťou neobťažovali.

Hlukovú záťaž hodnotíme ako vo vzťahu k majiteľovi, tak vo vzťahu k susedom, je stanovená zákonom a meria sa podľa harmonizovaných európskych noriem.

Pre vnútrajšok domu platí limit 40 dB(A) počas dňa a 30 dB(A) v noci. Sú to prísne hodnoty, ale na druhej strane by sa ťažko bývalo v dome, kde obyvatelia počas dňa a hlavne v noci vnímajú nejaký monotónny hluk.

Tepelné čerpadlá vzduch – voda sú v dvojakom prevedení: pre vnútornú inštaláciu do domu a vo vonkajšom prevedení pre inštaláciu do záhrady. Tepelné čerpadlá zem – voda sa, až na drobné výnimky, inštalujú vždy do domu.

Tepelné čerpadlá preto výrobcovia dôkladne izolujú. Výhodou je, že tepelná a protihluková izolácia sú spoločnou súčasťou tepelného čerpadla. Vzduch je do tepelného čerpadla vzduch – voda vo vnútornom prevedení privádzaný stenou domu veľkými tepelne izolovanými hadicami, ktoré súčasne slúžia ako tlmič hluku.

Podobne musí byť dobre izolované a vyriešené prevedenie vonkajšie, aby hlukom nebol obťažovaný majiteľ, ale aj susedia. Susedia sú chránení zákonom a ten stanovuje, že už 2 metre od ich fasády (tzv. chránený priestor stavby) nesmie byť hluk vyšší ako 50 dB(A) a v noci 40 dB(A). Niekedy počujeme o limitoch na hranici pozemku. Je to iba povera – pre rodinné domy takýto limit neexistuje.

Tepelné čerpadlo zem – voda od spoločnosti STIEBEL ELTRON

Tepelné čerpadlá zem – voda sú v tomto smere výhodnejšie. Jednak sú inštalované vnútri domu v technickej miestnosti a ďalej majú iba kompresor, nemajú ventilátor. Ich hlučnosť je porovnateľná s chladničkou alebo mrazákom.

Napriek uvedeným konštrukčným protihlukovým opatreniam v tepelných čerpadlách je potrebné dbať na správnu inštaláciu, ktorá jednak tlmí vibrácie smerom do zeme a ďalej ich prenos do vykurovacej sústavy. Správne opatrenia stanovujú predovšetkým sami výrobcovia tepelných čerpadiel. Je preto potrebné, aby inštalatér bol od konkrétneho výrobcu dokázateľne vyškolený.

Pred nákupom tepelného čerpadla je preto veľmi dobré navštíviť vzorkovňu výrobcu, kde má tepelné čerpadlá v prevádzke a nechať si ho predviesť, hlavne pri maximálnom výkone, pri ktorom tiež robia maximálny hluk.

Výrobca tiež odporučí správne zapojenie do vykurovacej sústavy a prípadné protihlukové opatrenia, pokiaľ by si ich konkrétne umiestnenie tepelného čerpadla mohlo vyžiadať.

Celkovo ale nie je potrebné mať z hluku tepelného čerpadla obavy, ich konštrukcia prešla v uplynulých 20 rokoch významnými zmenami a požiadavky na zníženie hlučnosti patrili vždy k najdôležitejším.

Medzi najtichšie tepelné čerpadlá na trhu patria produkty značky STIEBEL ELTRON.

www.stiebel-eltron.sk/sk 

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.