Výhody preglejky a jej praktické využitie

drevená preglejka
Zdroj: shutterstock

Preglejka je pri zariaďovaní interiérov čoraz obľúbenejší materiál. Pozornosť si získala pre svoje pevnostné vlastnosti pri nízkej hmotnosti v porovnaní s masívnym drevom, a hoci sa to na prvý pohľad nezdá, dá sa použiť prakticky kdekoľvek.

Preglejka pozostáva z viacerých vrstiev lepených dýh, vďaka čomu je dostatočne pevná a stála, pričom vlákna susedných vrstiev spravidla smerujú kolmo na seba. Takýmto spôsobom sa dosahujú rozmerová stabilita a vyvážené hodnoty vlastností v obidvoch smeroch – na rozdiel od masívneho dreva. Preglejka dosahuje vo vzťahu k svojej hmotnosti vysokú pevnosť, vďaka čomu sa zaraďuje k materiálom so všestranným použitím.

Mimoriadne atraktívna je aj pre originálnu kresbu dreva, ktorú dopĺňa charakteristická vôňa. V ponuke nájdete široký výber preglejok z rôznych drevín (u nás najčastejšie z brezy alebo borovice) a s rozmanitými povrchovými úpravami, resp. možnosťami použitia (stolárska, protišmyková, vodovzdorná). Ak ju chcete použiť vo vlhkom prostredí, prípadne priamo v kontakte s vodou, je nevyhnutné dôkladne ju ošetriť, prípadne použiť vhodne upravenú preglejku priamo od výrobcu. Myslieť treba aj na to, že pri rezaní, resp. hrubšom použití, sa ľahšie opotrebuje a zničí. Je však trvácejšia ako drevotrieskové a drevovláknité dosky a oproti masívu má výhodu v stálosti tvaru.

Vlastnosti preglejky

Vysoká pevnosť a tuhosť vo vzťahu k hmotnosti – umožňuje cenovo priaznivé použitie a montáž v takých oblastiach, ako sú obytné a obchodné podlahy, priečkové steny, betonárske debnenia a tiež stojaté nosníky (stojky).

Rovinná rozmerová stabilita – konštrukcia vzájomného prekríženia susedných dýh pri preglejke zabezpečí to, že rozmery zostávajú relatívne nemenné aj pri tepelno-vlhkostnom zaťažení, čo je zvlášť vhodné na betonárske aplikácie.

Šmyková pevnosť – je približne dvojnásobná ako pri masívnom dreve vďaka špecifickej konštrukcii preglejky. Preto sa používa na výstuhy portálových rámov, stojky montovaných nosníkov a ako tenké vystužujúce preglejkové dosky.

Opracovateľnosť – preglejka sa ľahko spája klincami v blízkosti hrán a bokov, čo je dôležité, najmä ak sa použije s relatívne úzkym dreveným oporným článkom alebo ako ukotvovacia stojka a výstuha v portálových rámových konštrukciách.

Odolnosť proti nárazu – rovnako ako všetky ostatné drevené materiály má schopnosť prispôsobiť sa náhodným krátkodobým zaťaženiam až do úrovne dvojnásobku možného dimenzovaného zaťaženia, ktoré vydrží. Táto vlastnosť je dôležitá v prípade nakládky materiálu, kde treba počítať s nárazom vozidla, alebo v budovách vystavených seizmickej aktivite a cyklónom.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteRozdelenie preglejok

Podľa druhu použitia

rezanie preglejky
Podľa spôsobu využitia nájdete na trhu stolárske, vodovzdorné, fóliované, dekoračné preglejky, s protišmykovou úpravou i s brúseným a nebrúseným povrchom. Pri voľbe preglejky do vlhkého prostredia sa kladie dôraz na odolnejšie dyhy a špeciálne vodoodolné lepidlo. Povrch musí mať obe strany dosky hladké a potiahnuté fenolovou živicou alebo fóliou. | Zdroj: iStock

Podľa druhu lepenia

lepená preglejka
Typ lepidla použitý pri lepení preglejky ju predurčuje na použitie do interiéru, chráneného alebo nechráneného exteriéru. Bielym lepidlom sa lepia interiérové preglejky (triedy lepenia IF 20) a červeným vodoodolné preglejky (triedy lepenia AW 100). Po rozrezaní je viditeľné len červené lepidlo. | Zdroj: iStock

Podľa kvality povrchu

stavba z preglejky
Preglejka má dve použiteľné strany, pričom je vždy jedna z nich kvalitnejšia. Preto sa jednotlivé preglejky označujú symbolmi A/B, B/BB, BB/CP a podobne. V prípade označenia A/B platí pre kvalitnejšiu stranu označenie A, pre tú menej kvalitnú zasa označenie B. Ak je kvalita CP, znamená to, že preglejka je určená ako konštrukčná. | Zdroj: iStock

Podľa smerovania vlákien

drevená preglejka
Preglejky môžeme rozdeliť aj podľa smeru vlákien povrchových dýh na priečne a pozdĺžne. Pozdĺžne preglejky majú smer vlákien povrchových dýh zhodný s dlhšou stranou dosky. Pri priečnych preglejkách je to zasa naopak, smer vlákien povrchových dýh je zhodný s kratšou stranou dosky. | Zdroj: iStock
Prierez preglejky
Zdroj: schéma Viktor Mikovčák

Prierez preglejky

  1. Povrchová lícová vrstva (krycia)
  2. Dyha – tenký list dreva s hrúbkou do 7 mm
  3. Stredová vrstva (jadro) – je hrubšie a vyrába sa z menej kvalitných dýh
  4. Povrchová rubová vrstva (krycia)

Špecifickosť preglejok v porovnaní s masívnym drevom

Drevo je nehomogénny materiál s odlišnými hodnotami vlastností pri rôznych smeroch vlákien, čo sa musí zohľadniť pri riešení všetkých drevených konštrukcií. Veľkosť a tvar prvkov z dreva a ich umiestnenie treba navrhnúť tak, aby sa táto rozdielnosť vlastností rovnobežného a kolmého smeru drevných vlákien využila čo najlepšie. Pevnosť drevných vlákien v pozdĺžnom smere zabezpečuje drevu relatívne vysoké hodnoty modulu pružnosti pri ohybe, v ťahu a tlaku v smere rovnobežnom s priebehom drevných vlákien. Ťahová pevnosť dreva v smere vlákien je asi 20-krát vyššia ako naprieč vláknami a jej modul pružnosti je 15- až 20-násobný.

V prípade šmykovej pevnosti je to naopak. Šmyková pevnosť v priečnom smere drevných vlákien je omnoho vyššia ako v pozdĺžnom smere. Pre nízku hodnotu šmykovej pevnosti v pozdĺžnom smere nedokážeme využiť ťahovú pevnosť dreva v pozdĺžnom smere, pretože porušenie je zvyčajne spôsobené účinkom šmyku v spojovacom prvku ešte predtým, ako sa dosiahne maximálna ťahová pevnosť článku.

Veľké zosychanie dreva v priečnom smere so zmenou vlhkosti môže zapríčiniť prehnutie dosky, čo znižuje jej využitie tam, kde je potrebný rovný a hladký povrch. Nie vždy možno dosku rozvrhnúť tak, aby sa dosiahla potrebná pevnosť v danom smere a zároveň sa využila maximálna pevnosť dreva vo všetkých smeroch.

Pri preglejovaných doskách sa tento nedostatok rieši na základe princípu ich konštrukcie pomocou vzájomného prekladania susedných dýh pod uhlom 90 stupňov, čo pozitívne vplýva na rovnomerné rozloženie pevností v materiáli. Účelom výroby preglejok je získanie vyrovnaných vlastností v pozdĺžnom a priečnom smere vzhľadom na hrúbku dosky. Čím viac dýh sa použije na výrobu dosky danej hrúbky, tým homogénnejšie vlastnosti má hotová doska.

Text: Ing. Vratislav Hruška, redakcia
Foto: isifa/Shutterstock, Hornbach, schéma: Viktor Mikovčák
Zdroj: časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.