Back to the article Výhody preglejky a jej praktické využitie 2 / 6
Zdroj: iStock

Preglejka má dve použiteľné strany, pričom je vždy jedna z nich kvalitnejšia. Preto sa jednotlivé preglejky označujú symbolmi A/B, B/BB, BB/CP a podobne. V prípade označenia A/B platí pre kvalitnejšiu stranu označenie A, pre tú menej kvalitnú zasa označenie B. Ak je kvalita CP, znamená to, že preglejka je určená ako konštrukčná.