Back to the article Výhody preglejky a jej praktické využitie 1 / 6
Zdroj: iStock

Preglejky môžeme rozdeliť aj podľa smeru vlákien povrchových dýh na priečne a pozdĺžne. Pozdĺžne preglejky majú smer vlákien povrchových dýh zhodný s dlhšou stranou dosky. Pri priečnych preglejkách je to zasa naopak, smer vlákien povrchových dýh je zhodný s kratšou stranou dosky.