image 49367 25 v1
Galéria (7)

Ako vybrať tehly na stavbu domu

Hrúbkou tehly, resp. kombináciou viacerých vrstiev murovacích tvárnic, môžete výrazne ovplyvniť tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa domu. Ako na to?

Galéria

Ako vybrať tehly - keramica
Ako vybrať tehly - kertv
Ako vybrať tehly - porobetť
Ako vybrať tehly - shutterstock_1121011715 (1)
Staviame z tehál
Svahové tvárnice

Vybrať vhodné murivo nie je jednoduché. Najskôr si určite svoje preferencie a potom sa poraďte s projektantom.

Ponuka murovacích tvárnic na zhotovenie obvodového či nosného muriva rodinného domu je naozaj široká. Môžete sa rozhodnúť medzi pálenými keramickými tvárnicami bez alebo s dutinami vyplnenými tepelnou izoláciou buď na báze minerálnej vlny, alebo polystyrénu či perlitu, brúseným variantom pálených keramických tvárnic, vápenno-pieskovými tehlami, tvárnicami z pórobetónu alebo betónu. Pri tomto type stavebného materiálu musíte počítať s tým, že všetky murovacie prvky vyžadujú mokrý spôsob realizácie, teda použitie malty alebo PUR peny. Čo si vyžaduje určitý čas tuhnutia a tvrdnutia. Prvý rad tehál sa zakladá na zakladaciu maltu. Ďalšie rady tehál možno murovať na klasickú murovaciu maltu, tepelnoizolačnú maltu, maltu na celoplošnú tenkú škáru alebo špeciálnu PUR penu.

Murovanie sa začína založením rohov. Pri tvorbe rohov je potrebné dodržať predpísané vzájomné previazanie tvárnic. Používajú sa pri tom rohové a polovičné koncové tehly. Rohové tehly v každej vrstve musia byť oproti tehlám predchádzajúcej vrstvy v tom istom rohu pôdorysne otočené o 90°. Doplnkové tehly majú vo väčšine prípadov jednu styčnú plochu hladkú bez zazubenia, preto je potrebné naniesť lepidlo aj na tieto hladké styčné plochy. Vzájomnú väzbu tehál je potrebné dodržiavať aj pri murovaní jednotlivých radov obvodových múrov. Tu je potrebné upozorniť, že správne založenie prvého radu ovplyvní rovnosť celého muriva. Preto je dôležité, aby sa zrealizovalo správne. Výrobcovia a predajcovia tehál už bežne ponúkajú ako asistenčnú službu založenie prvého radu tehál. Ak nie ste v tejto činnosti doma, určite túto službu neváhajte využiť.

Výber vhodného muriva by ste určite mali konzultovať s projektantom či architektom a, samozrejme, so statikom. Nie je totiž dôležité len tepelnotechnické hľadisko, ale aj schopnosť muriva prenášať potrebné zaťaženie. Tepelnotechnické vlastnosti je potrebné prispôsobiť podľa toho, aké vlastnosti má rodinný dom spĺňať z hľadiska energetickej hospodárnosti budov. Aby ste dostali povolenie od stavebného úradu, je od roku 2016 potrebné, aby nový rodinný dom dosahoval minimálne ultranízkoenergetickú úroveň výstavby – horná hranica triedy A1. Čo v preklade znamená, že rodinný dom môže mať primárnu ročnú spotrebu energie na úrovni 55 až 108 kWh/(m2 . a). To môžete, samozrejme, do veľkej miery ovplyvniť výberom a vhodnou kombináciou stavebných materiálov.

Ak si na stavbu rodinného domu netrúfate sami alebo na to nemáte čas, určite si nechajte odporučiť osvedčenú firmu či majstrov. Navštívte referenčné domy a pripravte si vecné otázky, ktoré s výstavbou súvisia. Radšej byť za neskúseného zelenáča, ako potom platiť peniaze navyše za nevyhnutné opravy. Pomocnú ruku vám v tejto záležitosti dokáže podať aj skúsený stavebný dozor. Pozor, musí ísť o nezainteresovaného človeka, ktorý nebude pracovať pre realizačnú firmu, ale pre vás.

« Nový rodinný dom musí dosahovať ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. »

Obvodové a nosné murivo

Keramická tvárnica

Keramická pálená tvárnica POROTHERM 50 T Profi brúsená – na zhotovenie obvodového muriva v nulovom či pasívnom štandarde, s dutinami vyplnenými minerálnou vlnou, Wienerberger slovenské tehelne.

Pálená keramická tehla plnená minerálnou vlnou

Tvárnice sú charakteristické predovšetkým zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábajú sa s dutinami plnenými hydrofobizovanou minerálnou vlnou. Tepelná izolácia je tak chránená keramikou pred mechanickým a biologickým poškodením i vlhkosťou. Zároveň majú vysokú akumulačnú schopnosť. Murivo má nízky difúzny odpor. Tvárnice sú určené na výstavbu jednovrstvových tepelnoizolačných obvodových stien rodinných domov v nulovom, pasívnom či nízkoenergetickom štandarde. Obvodové steny nie je potrebné dodatočne zatepľovať.

Pálené keramické tehlové bloky sa vyrábajú vypaľovaním zmesi ílov a tehliarskej hliny, teda zo zdraviu neškodných materiálov. Tehliarsky črep má schopnosť akumulovať teplo, je nehorľavý, umožňuje prechod vodných pár a tým reguláciu vlhkosti v interiéri.

» Vyrába sa v hrúbkach: 500, 440, 380 a 300 mm
» Súčiniteľ prechodu tepla: od U = 0,12 W/(m2 . K)
» Murovanie na: tenkovrstvovú maltu kontaktným spôsobom na rebrá tehál alebo celoplošne, resp. na špeciálnu PUR penu

Pórobetónová tvárnica

Tepelnoizolačná tvárnica Ytong Lambda YQ z bieleho pórobetónu – na zhotovenie nosných a nenosných obvodových stien budov v nulovom či pasívnom štandarde.

Pórobetónové tvárnice

Pórobetónové tvárnice sa ľahko opracovávajú a vďaka nízkej hmotnosti sa s nimi jednoducho manipuluje, čo umožňuje použitie aj na rekonštrukcie. Sú vhodné aj na výstavbu nízkopodlažných a viacpodlažných domov aj v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde. Na trhu sú dostupné pórobetónové tvárnice s optimalizovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami, určené na výstavbu nosných a nenosných obvodových a vnútorných stien. Vyrábajú sa buď s hladkými styčnými plochami, s dvojitým perom a drážkou, alebo s úchopnými kapsami na ľahšiu manipuláciu.

Tvárnice sú vyrobené z autoklávovaného pórobetónu, pričom základ tvorí kremičitý piesok zmiešaný s vápnom, cementom, vodou a kypriacou látkou. Bloky sa vytvrdzujú vodnou parou s teplotou 200 °C. Pórovitá štruktúra sa stará o prechod vodných pár a reguláciu vlhkosti v interiéri. Póry sú uzavreté, a tak je nasiakavosť tvárnic veľmi nízka.

» Vyrába sa v rozmeroch:
hrúbka od 200 do 500 mm, dĺžka od 300 do 599 mm a výška 249 mm (pre stavebný modul 250 mm)
» Súčiniteľ prechodu tepla: od U = 0,16 W/(m2 . K)
» Murovanie na: tenkovrstvovú lepiacu maltu

Keramická tvárnica

Keramická pálená tvárnica HELUZ FAMILY 50 2in1 brúsená – na zhotovenie obvodového muriva v nulovom či pasívnom štandarde, s dutinami vyplnenými polystyrénom.

Pálená keramická tehla plnená bielym polystyrénom

Tvárnice plnené bielym polystyrénom sú vhodné na zhotovenie obvodových múrov rodinných domov v nulovom a pasívnom štandarde pri hrúbkach 500 alebo 440 mm či v nízkoenergetickom štandarde pri hrúbke 380 mm. Tvárnica sa vyrába aj v hrúbkach 300 a 250 mm. Vyplnením dutín týchto tehál polystyrénom došlo k 40 % zvýšeniu ich tepelnoizolačných vlastností pri zachovaní paropriepustnosti. Zároveň je tepelná izolácia chránená keramikou. Obvodové steny nie je potrebné dodatočne zatepľovať.

Pálené keramické tvárnice na výstavbu obvodových múrov sú dostupné v rozličných energetických štandardoch. Tehlové tvárnice sú vhodné aj na stavbu viacpodlažných domov.

» Vyrába sa v hrúbkach: 250, 300, 380, 440 a 500 mm
» Súčiniteľ prechodu tepla: od U = 0,11 W/(m2 . K)
» Murovanie na: tepelnoizolačnú maltu, maltu na celoplošnú tenkú škáru alebo špeciálnu PUR penu na murovanie brúsených tehál

Keramická tvárnica

Keramická pálená tvárnica LeierPLAN 44 ISO+ – na zhotovenie obvodového muriva v nulovom či pasívnom štandarde, s dutinami vyplnenými sivým polystyrénom.

Pálená keramická tehla plnená sivým polystyrénom

Tehly s dutinami vyplnenými sivým polystyrénom sú určené na výstavbu obvodových múrov rodinných domov v nízkoenergetickom a pasívnom štandarde. Tehly sa dajú jednoducho rezať stolovou kotúčovou pílou s vodným chladením kotúča. Obvodové steny nie je potrebné dodatočne zatepľovať. Murivo je vysokopriepustné pre vodné pary.

Pálené keramické tvárnice sú charakteristické predovšetkým zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vyrábajú sa v rozličných variantoch – buď s rozličným usporiadaním dutín, alebo s dutinami plnenými tepelnou izoláciou.

» Vyrába sa v hrúbkach: 440 mm
» Súčiniteľ prechodu tepla: od U = 0,15 W/(m2 . K)
» Murovanie na: maltu na tenkú škáru alebo špeciálnu PUR penu

Vápenno-piesková tehla

Vápenno-piesková tehla KM Beta SENDWIX 14DF-LD – na zhotovenie vonkajšieho a vnútorného nosného muriva s rozmermi 498 × 200 × 248 mm.

Vápenno-pieskové tehly

Konštrukcia obvodovej steny z vápenno–pieskových tehál pozostáva z viacerých vrstiev (tzv. sendvič). Nosnú konštrukciu obvodového plášťa tvoria vysokopevnostné kvádre s hrúbkou 175, 200, 240 alebo 290 mm. Z vonkajšej strany sa na murivo pridáva tepelná izolácia na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny s hrúbkou 120 až 300 mm. Súčiniteľ prechodu tepla sa líši v závislosti od zvolenej kombinácie vrstiev steny. Dosahuje hodnoty odporúčané pri výstavbe pasívneho (EPD), nízkoenergetického (NED) a energeticky úsporného domu (EÚD). Vnútorné nosné murivo dosahuje pri hrúbke 200 mm Rw = 47 dB. Vyrába sa aj akustický variant s hrúbkou 240 mm a vzduchovou nepriezvučnosťou Rw = 55 dB. Styčnú plochu kvádrov tvorí pero a drážka. Murujú sa na tenkovrstvovú lepiacu maltu.

Vápenno-pieskové tehly sa vyrábajú z vápna, piesku a vody. Majú schopnosť akumulovať teplo, a tým regulujú teplotu v interiéri. Steny sú pevné, únosné a izolujú proti hluku. Kombinovaním rozličných hrúbok jednotlivých vrstiev sa dosahujú rozličné tepelnotechnické vlastnosti.

» Vyrába sa v rozmeroch: výška 248 mm, dĺžka 498 alebo 248 mm
» Súčiniteľ prechodu tepla: U = 0,12 – 0,32 W/(m2 . K) v závislosti od zvolenej kombinácie vrstiev steny
» Murovanie na: tenkovrstvovú lepiacu maltu

Text Andrea Dingová v spolupráci s jednotlivými firmami
Foto archív firiem, isifa/Shutterstock
Zdroj časopis Urob si sám 6/2018

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje