choroby a skodce zelenin a ovocia pocas leta 1. cast
Galéria (9)

Choroby a škodce zelenín a ovocia počas leta (1. časť)

V máji až septembri ošetrujeme záhradné plodiny proti chorobám a škodcom. Tesne pred a po odkvitnutí stromov urobíme preventívne postreky jadrovín proti chrastavitosti a múčnatke jadrovín a po odkvitnutí aj proti skorej červivosti jadrovín zapríčinenej piliarkami. Ošetrovanie proti prezimujúcim a včasným jarným škodcom, ako sú mínerka pórová, piadivky či kvetovka jabloňová, ktorá poškodzuje puky jabloní, máme už za sebou.

Galéria

choroby, škodcovia, ovocie, zelenina, záhrada, postreky
choroby, škodcovia, ovocie, zelenina, záhrada, postreky
choroby, škodcovia, ovocie, zelenina, záhrada, postreky
choroby, škodcovia, ovocie, zelenina, záhrada, postreky
choroby, škodcovia, ovocie, zelenina, záhrada, postreky
choroby, škodcovia, ovocie, zelenina, záhrada, postreky
choroby, škodcovia, ovocie, zelenina, záhrada, postreky
choroby, škodcovia, ovocie, zelenina, záhrada, postreky
Ochrana hlúboviny
Na hlúbovinách sa v ostatných rokoch premnožuje plodomor kapustový. Je to komárom podobný drobný hmyz veľkosti 1,5 až 2 mm, s jedným párom krídel a dlhými nohami. Prezimuje v štádiu larvy, na jar sa kuklí a koncom mája až začiatkom júna vyletuje prvá generácia, ktorá býva najškodlivejšia. Časť lariev v pôde ostáva z roka na rok. Larvy poškodzujú rastové vrcholy hlúbovín, čím spôsobujú vyslepnutie. V dôsledku toho sa nevytvárajú hlávky a kaleráb v mieste poškodenia zahníva. Škodca má obyčajne tri generácie, niekedy však aj päť.

Chemické ošetrenie je aktuálne v čase rojenia až kladenia vajíčok (na jar koncom mája až začiatkom júna). V lokalitách zvýšeného výskytu ošetrujeme pravidelne v týždňových intervaloch mladé rastliny hlúbovín až do tvorby hlávok alebo buliev. Proti tomuto škodcovi nie sú povolené špeciálne prípravky. Použiť možno chemické prípravky, ktoré sú povolené na ošetrovanie hlúbovín proti iným škodcom napríklad na báze diazinonu alebo pyretroidy (KARATE ZEON 5 CS, DECIS, VAZTAK).

Kvetárky a skočky
Jarné poškodenia hlúbovín zapríčiňujú predovšetkým kvetárky a skočky. Škodia najmä v teplejších južných polohách. Kvetárky sú štíhle muchy, veľkosti 6 až 6,5 mm. V hlúbovinách sa najčastejšie vyskytuje kvetárka kapustová, menej kvetárka reďkovková a všežravá. Prezimujú v pôde v štádiu kukly. Skoro na jar, keď sa pôda prehreje na 10 až 12 °C, začína liahnutie múch. Samičky kladú vajíčka ku koreňovým kŕčikom hlúbovín alebo do pôdy v blízkosti rastlín. Biele larvičky sa zavŕtajú do buľvičiek reďkovky a spôsobujú jej červivosť alebo obhrýzajú korene mladých rastlín hlúbovín, najmä karfiolu. Rastliny náhle vädnú a odumierajú. Odrastené larvy dosahujú veľkosť 7 až 8 mm. Zakukľujú sa na červenohnedé pupárium, z ktorého sa liahnu muchy letnej generácie. Na jeseň škodí tretia generácia škodcu.

Na chemické ošetrenie možno použiť prípravky na báze diazinonu. Pri teplom a suchom počasí ohrozujú porasty hlúbovín skočky. Sú to malé chrobáky, ktoré majú dobre vyvinuté zadné nohy na skákanie. Obhrýzajú nadzemné časti rastlín, v listoch vyžierajú okienka. Chemicky možno ošetriť mladé rastliny prípravkami na báze diazinonu alebo KARATE ZEON 5 CS, NURELLE, ACTARA 25 WG. Do postrekovej kvapaliny sa pridá zmáčadlo.

Ochrana proti plesni cibuľovej a uhorkovej
Pri daždivom počasí začíname už koncom mája až začiatkom júna s preventívnym ošetrovaním cibule proti plesni cibuľovej najmä meďnatými prípravkami FUNGURAN, CHAMPION, KUPRIKOL 50, KUPROTIX 20 DKV a CUPROCAFFARO. Do postrekovej kvapaliny pridáme zmáčadlo. Toto hubové ochorenie poškodzuje listy, na ktorých sa tvoria olejové škvrny so sivým popraškom výtrusov huby. Poškodené cibule pri dozrievaní dostatočne nezatvárajú koreňový kŕčik a po zbere podliehajú rozličným kŕčkovým hnilobám.

V júni začíname s preventívnymi ošetreniami uhoriek proti plesni uhorkovej, najmä keď prevláda daždivé počasie. Do prvého výskytu plesne postačí používať meďnaté prípravky (CUPROCAFFARO, FUNGURAN, KUPRIKOL 50 alebo CHAMPION 50 WP), ktoré sa môžu používať neobmedzene. Možno použiť aj prípravky s dlhšou ochrannou lehotou ako ACROBAT MZ, DITHANE DG a M 45, NOVOZIR MN 80, MIKAL M alebo RIDOMIL GOLD PLUS, TANOS 50 WG. Tieto majú obmedzené použitie. Môžu sa použiť maximálne 2- 3-krát za vegetáciu. Prípravky ALIETTE, BRAVO 500, CURSATE K, PREVICUR 607 SL a RIDOMIL GOLD MZ 68 WP majú ochrannú lehotu len 3 dni, ale majú tiež obmedzené použitie na 2- až 3-krát za sezónu.
–>
Prípravky Cuproffaro, Funguran, Champion, Bravo, Dithane, Kuprikol a Novozir sú prípravky povrchové (kontaktné). Chránia povrch rastliny pred infekciou. Používajú sa preventívne a najneskôr pri zistení prvých príznakov. Meďnaté prípravky používame na mladé rastliny v nižšej koncentrácii (0,25 %), pretože sú citlivé na meď. Cursate má hĺbkový účinok, pôsobí aj kuratívne. Ostatné prípravky majú kontaktný a systémový účinok, liečia aj napadnuté rastliny. Pri ošetrovaní dbáme na striedanie prípravkov a dodržujeme maximálny počet ošetrení.

Okrem chemickej ochrany sú dôležité aj agrotechnické opatrenia napríklad pestovanie uhoriek na vedení, predpestovanie priesad, zálievka v ranných hodinách najlepšie podmokom, vzdušné stanovište, primeraná výživa a podobne.

Rajčiaky
Najvýznamnejšie ochorenia rajčiakov sú hubového pôvodu. Podporuje ich vlhké počasie Najnebezpečnejšia  choroba je pleseň zemiaková – fytoftóra. Pri silnom napadnutí dokáže úplne zničiť porasty rajčiakov, čo sa v ostatných rokoch prejavuje pravidelne. Infekcia sa na rajčiaky prenáša z napadnutých porastov zemiakov. Na starších listoch sa objavujú najskôr sivozelené vodnaté, neskoršie sivohnedé škvrny. Pri vlhkom počasí sa na spodnej strane listov tvorí belavý povlak plesne. Škvrny sa tvoria aj na stonkách. Na plodoch sa tvoria sivozelené až hnedé škvrny na povrchu zvráskavené. Dužina pod škvrnami je tvrdá.

Drobné vodnaté škvrny na listoch a stonkách zapríčiňuje septorióza. Neskoršie vidíme na škvrnkách malé bodky „pyknidky huby“. Ochorenie sa šíri v ohniskách pri vlhkom počasí a rosách. Pri silnom napadnutí dochádza k odlisteniu rastlín. Septóriová škvrnitosť plody nepostihuje.

Na chemické ošetrenie proti fytoftóre a septóriovej škvrnitosti sú povolené prípravky Acrobat MZ, Bravo 500, Cuprocaffaro, Kuprikol 50, Cuproxat SC, Dithane DG, Dithane M 45, Novozir MN 80, Funguran, Champion 50 WP, Kocide 2000, Ridomil Gold Plus 42,5 WP Tanos 50 WG.

Na najstarších listoch sa môžu objaviť rozlične tvarované koncentrické škvrny so žltým okrajom. Je to hnedá (alternáriová) škvrnitosť. Škvrny sa môžu objaviť aj v oblasti kališnej jamky plodu a bývajú porastené čiernym zamatovým povlakom huby. Ochorenie podporuje vlhké počasie. Na chemické ošetrenie je povolený kontaktný prípravok Rovral Flo.

V niektorých rokoch sa stretneme s baktériovou bodkovitosťou. Na listoch, stonkách aj plodoch sa tvoria malé vodnaté, zreteľne ohraničené bodky. Na plodoch sú škvrny spravidla čierne a vyvýšené. Hlavné hostiteľské rastliny sú rajčiak a paprika. Náchylné sú predovšetkým nízke poľné rajčiaky. Na ošetrenie sú vhodné meďnaté prípravky.

Múčnatka a septóriová škvrnitosť zeleru
Pri zistení prvých príznakov múčnatky na mrkve a petržlene možno porasty ošetriť prípravkami SULIKOL K alebo THIOVIT s ochrannou lehotou 3 dni.

Na listoch zeleru často stretávame septóriovú škvrnitost zeleru. Na listoch sa vyskytujú škvrny, na ktorých sa nachádzajú drobné bodky nepravé plodničky „pyknidky“ huby. Škvrny postupne splývajú až zasýchajú celé listy. Rastliny sa ošetrujú buď v miestach pravidelného výskytu preventívne alebo po zistení prvých príznakov prípravkami CUPROCAFFARO a KUPRIKOL 50.

Koniec leta v záhrade
Po ochladení a zrážkach koncom leta, zvyčajne koncom augusta až začiatkom septembra, sa začínajú rojiť mušky jesennej generácie mínerky pórovej. Samičky robia vpichy do listov póru alebo letného výsevu cibule. Nájdeme ich na špičkách alebo čepeliach listov v podobe radu vpichov pripomínajúcich korálky a podľa ich výskytu zistíme začiatok rojenia. Larvy škodcu mínujú v pletivách listov smerom nadol až do koreňovej časti, kde sa zakukľujú. Zapríčiňujú známu červivosť, čím znehodnocujú cibuľoviny. Koncom jesene dochádza ku kukleniu škodcu. Z kukiel (pupárií) sa na jar liahne jarná generácia.

Osvedčuje sa prikrývanie porastu netkanou textíliou proti muchám mínerky pórovej ešte pre rojením. Jesenné rojenie môže byť prerušované nepriaznivým počasím a niekedy trvá až do poslednej dekády septembra. V prípade chemického ošetrovania je preto potrebné ošetrovať dva a niekedy až trikrát podľa priebehu počasia. Použiť možno prípravky na báze diazinonu. Do postrekovej kvapaliny pridáme zmáčadlo, aby postreková kvapalina neskĺzla po voskovej vrstvičke cibuľovín. Ošetrujeme v čase najintenzívnejšieho rojenia a v štádiu mladých lariev. Ošetrovať po zakuklení je už neskoro.

Text: RNDr. Hedviga Vlčková
Foto: autorka, archív redakcie
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.