žumpy

Dvor a záhrada
Stolík z betónového poklopu od žumpy

Pri novostavbách, kde nie je možnosť kanalizácie, sa inštalujú žumpy, alebo ČOV-ky. Otvory do betónových žúmp sú uzavreté betónovým poklopom o priemere cca 65 centimetrov. Časom sa betónové poklopy nahrádzajú kovovými, alebo plastovými poklopmi pre krajší vzhľad. Čo si myslíte, že sa stane s tými betónovými?

Dvor a záhrada
Ako osadiť betónovú žumpu

Žumpa sa využíva ako zberná nádrž odpadových vôd, ak nie je možné pripojiť dom potrubím ku kanalizačnej prípojke.

Kde sa diskutuje