montaz stresneho okna

Montáž strešného okna

Strešné okno musí vyhovovať mnohým požiadavkám: okrem základných funkcií (presvetlenie, vetranie a výhľad) musí odolať všetkým klimatickým vplyvom a dobre izolovať proti chladu, teplu, vlhkosti i hluku. Z týchto dôvodov musíme strešné okno dokonale pripojiť …