uskalia sikmych striech

Úskalia šikmých striech

Najväčším problémom kvality striech na Slovensku je vplyv ľudského faktora. Realizácia strechy len podľa projektu na stavebné povolenie, bez zdokumentovaných stavebných detailov, je u nás až pričastým negatívnym javom. Ani ten najkvalitnejší strešný materiál nesplní …