/ Dom / Strecha /

Toto sú najčastejšie chyby pri ukladaní strešnej krytiny

image 33696 25 v1

Dobrá strecha by mala byť nielen správne navrhnutá, ale s využitím kvalitného materiálu aj dobre technicky zrealizovaná. Chyby vznikajú väčšinou zanedbaním predpísaného postupu. Prinášame vám rady a tipy, ako sa nedostatkov pri kladení vyvarovať.

ASFALTOVÉ ŠINDLE

Nedostatočné oplechovanie

Oplechovanie pri štítoch a pri odkvapových hranách nie je možné nahradiť ohýbaním šindľov do 90° a pritlčením ich prehnutých koncov zo strany štítu. Po čase sa na šindľoch vytvoria pozdĺžne praskliny a do strechy môže zatekať.

Nesprávne kladenie

Každý nasledujúci rad sa má oproti tomu predchádzajúcemu začínať šindľom skráteným o polovicu. S kladením sa začína na ľavom dolnom konci a pokračuje sa dopredu a nahor. Pri strechách s nárožím sa začína uprostred strechy. Ak je v streche okno či úžľabie, začneme s kladením pri záveternej hrane a pokračujeme smerom k oknu (úžľabiu).

Malý presah šindľov

Šindle možno používať iba pri sklone striech 15 až 85°. Pri malom sklone sa riziko zatekania zvyšuje. Naopak, pri vysokom sklone hrozí odtrhnutie šindľa silným vetrom.

Nekvalitné klince

Korozívne, s malou hlavičkou, krátke či zle pribité klince zapríčiňujú, že sa krytina pri silnom vetre odtrhne a do strechy bude zatekať.

Hrebene a nárožia

Musia byť na nich len tabuľové šindle. Je zakázané používať šindle v tvare bobrovky, pretože ich veľkosť by nezaistila dostatočnú ochranu pred prenikajúcou vodou.

Nedostatočné zlepenie

Aj keď sa šindle zlepia vďaka slnečnému teplu samy, pri nevhodnom počasí či severnej orientácii strechy je nutné zlepiť ich bitúmenovým tmelom.

(Ing. Vítězslav Joura, IKO)

PÁLENÁ A BETÓNOVÁ ŠKRIDLA

Nesprávny výber škridly

Vhodný model sa má vyberať s prihliadnutím na tvar strechy, jej sklon a terén. Na rovinné šikmé strechy sú ideálne drážkové razené škridly. Nesmú sa však použiť na tzv. preborených plochách, pri pokrývaní oblých tvarov, kužeľov alebo „volských ôk“. Na týchto plochách sa najlepšie vyníma bobrovka, prípadne korýtková krytina.

Zložité strechy v snehových oblastiach

Členité strechy s veľkým množstvom malých plôch a vikierov sú nevhodné (je tu nutnosť vysokého počtu rezaných škridiel), pretože tým môže dôjsť k zatečeniu vody pod škridlu, k jej následnému namŕzaniu a praskaniu krytiny.

Sklon strechy

Skladané pálené a betónové krytiny nie sú natoľko tesné, aby nimi neprenikal prach, prachový sneh a tlaková voda. Rozhodujme sa pre bezpečný sklon strechy bez dodatočných opatrení. Ak má zhotovená strecha nižší sklon, musí sa realizovať poistná hydroizolácia príslušného stupňa.

Nedostatočné vetranie

Ak chýba vetrací systém pod krytinou, strecha aj celá konštrukcia ostávajú vlhké, napr. pri malom počte vetracích škridiel. Dôsledkom môže byť vlhnutie, vznik plesní, zhoršenie tepelnej izolácie. To môže nastať, ak pokrývač zníži sklon strechy, použije iný typ škridly či nesprávny typ fólie, nevyrobí vetracie prierezy tak, ako boli navrhnuté, prípadne ak dôjde k utesneniu nasávacieho otvoru v odkvape podhľadovým materiálom.

Nesprávne latovanie

Pokrývač musí vždy stanoviť skutočnú (strednú) kryciu šírku a dĺžku a podľa nich strechu rozlatovať. Môže to spôsobiť zatekanie vody pod krytinu alebo praskanie škridiel. Môže sa poškodiť špeciálna fólia v podstreší, ktorá je síce odolná proti krátkodobému UV žiareniu, ale pri jeho dlhodobejšom pôsobení sa rozpadá. Strechu potom treba rozobrať, zložiť, fóliu vymeniť a celú strechu položiť nanovo.

Nesprávne kladenie

Pri realizácii platí zásada kladenia v smere sprava doľava, od odkvapového plechu pri dažďovom zvode smerom hore k hrebeňu. Pri niektorých modeloch sa polovičné škridly nevyrábajú, škridly treba klásť „na strih“. Drážkové a polovičné škridly je vhodnejšie položiť „na väzbu“. Strecha sa tak dodatočne chráni pred zahltením vodou napr. pri prívalových dažďoch.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miestePripevňovanie škridiel

V úžľabí či nároží možno často vidieť neprichytené škridly alebo iba provizórne upevnené najrôznejšími „náhradnými“ materiálmi, napr. prilepené silikónom alebo inými spojivami. Ďalším problémom je nesprávne umiestnenie hrebenáčov príliš vysoko nad škridlou. Veľkou medzerou, ktorá tak vznikne, sa pod strechu dostane vietor a hrebenáče zhodí. Vietor tiež dokáže doslova rozfúkať a zničiť celú strechu.

Farebnosť strechy

Aby sa predišlo vzniku ostrých farebných rozhraní, musia sa na strechu ukladať škridly z niekoľkých paliet súčasne.

(Tondach)

Nedostatočné protisnehové opatrenia

Snehové zábrany nazývané tiež sneholamy sú strešné prvky, ktoré sa dajú na strechu namontovať aj dodatočne. Protisnehové zábrany, škridle a oceľové rozrážače je vhodné rozmiestniť po celej ploche strechy podľa schém daných snehovou oblasťou. Ak to tak nie je, sneh zosúvajúci sa dolu môže vytrhnúť všetko, čo vyčnieva z roviny strechy – spodné hrany škridiel, prestupy strechou, časti narezaných škridiel v úžľabí a pod. V horských oblastiach sa uprednostňujú jednoduché tvary striech s väčším sklonom. Strmšie plochy sa orientujú na severnú stranu. Ak má strecha niekoľko sklonov, menší sklon má byť pri hrebeni, väčší pri odkvape, aby sa sneh pri zosúvaní nehromadil na streche, nepreťažoval krov a netvoril ľadové bariéry.

Chýbajúci odkvapový plech

V snahe ušetriť ho mnohí investori a realizátori vôbec nepoužívajú. Bez odkvapového plechu však žiadny strešný plášť nebude fungovať bezproblémovo, pretože je dôležitý pre ukotvenie hydroizolačnej fólie, ktorá sa naň lepí.

(Daniel Današ, KM Beta)

PLECHOVÉ KRYTINY

Zanedbanie dilatácie

Podklad musí byť z kvalitných materiálov a bez chýb. Kotvenie plechových krytín nemá byť pevne priamo cez krytinu, ale má byť umožnený dilatačný pohyb. Musí byť kvalitne pripevnené do nosnej konštrukcie a musí byť prekryté ďalším kusom krytiny.

Ukotvenie prepúšťajúce vodu

Meraním sa preukázalo, že priame kotvenie plechových krytín do nosnej konštrukcie bez konštrukčného krytia s použitím tesniacich podložiek nie je odolné proti vode.

Plechové krytiny imitujúce škridlu

Pri týchto krytinách s kotvením so skrutkou s tesniacou podložkou sa stretávame s tým, že voda preteká cez daný spoj do podstrešných priestorov. Tesnosť podložiek závisí od kvality materiálu, od spôsobu namontovania skrutiek a od iných vlastností. Ak je kotviaca skrutka namontovaná nesprávne a tesniaca podložka je príliš stlačená alebo nie je dostatočne stlačená, spoje nemôžu byť vodotesné dlhodobo.

Poškrabanie povrchu krytiny…

… a tým stratenie ochrannej vrstvy plechu vedie k jeho korózii, a tým ku skráteniu životnosti celej strechy.

Rezanie uhlovou brúskou

Korózia vzniká na častiach plechu nechránených povrchovou úpravou, ktoré môžu vzniknúť aj po odstrihnutí nepotrebnej časti a neošetrení rezu. Veľkou chybou je, keď sa takéto krytiny režú tzv. karbofrézkou a nestrihajú sa. Teplota, ktorá vzniká pri rezaní, a odpadávajúce iskry nepriaznivo pôsobia na povrchovú ochrannú vrstvu, a tým znehodnocujú celú krytinu.

(Ing. Miroslav Mihók)

Text: Ing. Miroslav Mihók, IKO, Tondach, KM Beta
Foto: isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 5/20216, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

  1. pre laika je tento članok bez grafických zobrazení menovaných problemov uplne na dve veci … autor mal pripojit ku každej stati minimalne skicový načrt toho o čom píše , odborníkovi asi tento članok nebol určený !!!

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.