Ako si vyrobiť domáci javorový sirup
Galéria (20)

Ako si vyrobiť domáci javorový sirup

„Keď som sa v lete prechádzal po okolí našej chalupy na južnom Slovensku, všimol som si, že na zemi leží veľa javorových listov z okolitých stromov. Začal som premýšľať, ako by sa dal vyrobiť taký javorový sirup po domácky.“

Galéria

Javorový sirup lacno
Javorový sirup lacno
Javorový sirup lacno
Javorový sirup lacno
Javorový sirup lacno
Javorový sirup lacno
Javorový sirup lacno
Javorový sirup lacno

UROB SI SÁM

náročnosť: +++
čas: niekoľko dní
náklady: od 10 €
ľudia: 1
obdobie: február, marec

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 3,40 €
• javory 0 €
stromy staré aspoň 40 rokov – priemer kmeňa vo výške pása aspoň 25 cm
• súprava jednorazových pier 1 €
s plastovými vrchnákmi (1 €/10 ks)
• skrutky do dreva 0,10 €
10 ks malá s cca 2,5 × 20 mm (0,01 €/ks)
• viazací drôt 0,10 €
najlepšie izolovaný PVC, priemer napr. 1,4 mm (1,32 €/50 m)
 štepársky vosk 1,80 €
(4 €/bal.)
• izolačná páska 0,50 €

NÁRADIE
 akumulátorová vŕtačka
 kuchársky teplomer
s rozsahom merania aspoň do 105 °C
 zaváracie fľaše
s patentovým uzáverom alebo zaváraninové poháriky
• potravinárska bandaska
objem 5 až 30 l
• merače cukornatosti
refraktometer 0 – 32 % Brix,
druhý refraktometer 58 – 90 % Brix
(možno sa však zaobísť aj bez nich)
• vrták do dreva
ø 8 mm
• kladivko
• plastové fľaše
 jemné kovové sitko
 jemné plátno
• kotol alebo veľký hrniec 

PRACOVNÝ POSTUP

1. POMÔCKY
Na zber miazgy budeme potrebovať takýto 8-milimetrový vrták do dreva so značkou dorazu a domáci kohút.

2. VŔTANIE
Otvor do stromu vyvŕtame pod miernym uhlom, aby mohla miazga gravitačne stekať do nádoby.

3. FĽAŠA
Po vyvŕtaní otvoru zavesíme fľašu na kohút pomocou viazacieho drôtu. Malú skrutku zavŕtame do vrchnáka od pera ešte doma. Otestovaná nosnosť je 5 kg.

4. PLNÉ FĽAŠE
Fľaše zavesené na javoroch sa pomaly plnia. Bandasku použijeme na zber miazgy.

5. VARENIE
V takomto 50-litrovom kotle uvaríme naraz necelý liter sirupu. My sme kotol používali do roku 2014.

6. CEDENIE
Na plátne sa zachytia anorganické minerály.

7. DO FLIAŠ
Na plnenie sirupu do fliaš môžeme použiť zavárací hrniec, pretože má výpustný ventil a zároveň dokáže udržiavať sirup horúci.

8. EKOLÓGIA
Po ukončení zberu kohúty vyberieme a diery ošetríme štepárskym voskom.

9. ZACELENÁ DIERA
Ranka po správne (nie príliš hlboko) navŕtanej diere sa celkom zacelí už v priebehu roka.

10. NA URÝCHLENIE ZBERU
Originálny vákuový kohút napojený na 8 mm hadicu je súčasťou zberného systému.

11. ŠTYRI KOHÚTY
Jeden veľký strom je napojený na 8-milimetrové hadičky a tie sú súčasťou 12-milimetrového centrálneho potrubia.

12. SPÁJANIE POTRUBÍ
Táto redukcia slúži na pripojenie užšieho 8-milimetrového potrubia na 12-milimetrové centrálne potrubie.

13. NAPOJENIE STROMOV
Pohľad na jednu z vetiev, na ktoré sa napájajú javory.

14. VÁKUOMETER
Javory rastúce tesne vedľa seba sú napojené na systém vetiev. Ukazovateľ podtlaku v potrubí je dôležitý na kontrolu funkčnosti systému.

15. STAVBA SYSTÉMU
Na spájanie, redukovanie a opravovanie poškodených potrubí sú určené špeciálne kliešte, s ktorými ide stavba systémov rýchlejšie.

16. CENTRALIZOVANÝ ZBER
Centrálne potrubia sú zavedené až do chatky.

17. TECHNICKÁ MIESTNOSŤ
Sú v nej riadiace jednotky, uvoľňovač podtlaku, výveva, zberný sud s čerpadlom, vodomer a zásobník, z ktorého sa plní kotol.

18. KOTOL Z VANE
Stodvadsaťlitrový kotol s nazbieranou miazgou sa plní automaticky cez plavákový ventil.

19. VYBERANIE KOHÚTOV
Na konci sezóny kohúty ľahko vyberieme pomocou oceľového páčidla. Otvory ošetríme voskom, ako to vidíme na obrázku 7.

SKÚSENOSTI Z VÝROBY SIRUPU

POMÔCKY
V prvom rade si musíme vyrobiť kohúty, cez ktoré bude vytekať miazga zo stromu do zbernej nádoby. Pozbierame vrchnáky z jednorazových pier, odrežeme z nich kvačku na vrecko a z druhej strany odrežeme koniec. Vznikne nám rúrka lievikovitého tvaru. Následne do prvej tretiny naskrutkujeme malú skrutku, ktorá nám bude slúžiť ako háčik na zavesenie fľaše (osobne odporúčam zaobstarať si originálne kohúty priamo z Kanady, ktoré sú určené na tento účel, ale postačia aj takéto „domáce“).
Ďalším krokom je urobiť si 40 mm od hrotu vrtáka značku izolačnou páskou. Bude nám značiť doraz, aby sme vedeli, kedy je diera dostatočne hlboká (obr. 1).

VÝBER STROMU

Teraz si môžeme vyhliadnuť javor, ktorý je aspoň 40 rokov starý (nové výskumy vykonané na Vermontskej univerzite v USA uvádzajú, že spodná hranica, pri ktorej sa už môže javor bezpečne navŕtavať, je od 20 rokov). Ak nevieme s určitosťou, že to tak je, pri zisťovaní nám pomôže fakt, že priemer kmeňa (Zdôrazňujem PRIEMER, nie obvod!) vo výške pása dospelého človeka je aspoň 25 cm. Javor by sa mal ideálne nachádzať v čistej prírode mimo miest a ďaleko od rôznych znečistení. V Kanade a USA sa na výrobu sirupu používajú najmä druhy javor cukrový (Acer saccharum), javor cukrodarný (Acer saccharinum), javor červený (Acer rubrum) a javor čierny (Acer nigrum), pretože koncentrácia cukrov v ich miazge sa pohybuje na úrovni 3 až 5 %, čo je z hľadiska rentability výroby výhodnejšie. Najčastejšie druhy javorov u nás sú javor mliečny (Acer platanoides), javor horský (Acer pseudoplatanus) a javor poľný (Acer campestre), pričom koncentrácia cukrov v ich miazge je približne 1,5 % až 2,5 %.

KOĽKO DIER MOŽNO NAVŔTAŤ

Keď máme javor vybraný a spĺňa kritériá uvedené vyššie, môžeme ho navŕtať. Postupujeme tak, že vo výške pása pod miernym uhlom smerom k zemi vŕtame do hĺbky 40 až 45 mm, teda po značku, ktorú máme na vrtáku (obr. 2). Pri vŕtaní sa držíme nasledujúcich pravidiel: Ak je priemer kmeňa 38 – 48 cm, môžeme navŕtať dva protiľahlé otvory. Pri priemere 50 – 60 cm vŕtame tri otvory do trojuholníka, a ak je priemer väčší ako 64 cm, môžeme navŕtať 4 protiľahlé otvory – to by mal byť maximálny počet kohútov, ktoré môžu byť v jednom strome, aby ho úbytok miazgy nepoškodil.

Z vyvŕtaného otvoru vyfúkneme zvyšok pilín, ktoré tam ostali po vŕtaní, nasadíme kohút a opatrne ho zatlčieme kladivkom. Nie silno, ale tak, aby tam držal poriadne. Teraz môžeme pod kohút zavesiť fľašu. Prevlečieme viazací drôt buď cez závit na plastovej fľaši, alebo okolo hrdla tak, aby sme ju vedeli zavesiť pod daný kohút (obr. 3, 4).

Medzitým by sme už mali vidieť miazgu vychádzať zo stromu. Ak máme refraktometer, zmeriame si cukornatosť miazgy, ak nie, nie je to problém.

ZBER MIAZGY

Teraz, keď máme otvory vyvŕtané a fľaše rozvešané, ostáva nám už iba čakať, kým sa nám fľaše naplnia. Pri dobrých podmienkach vie strom naplniť dvojlitrovú fľašu už do dvoch hodín! Miazgu môžete pokojne ochutnať, ide totiž o tú najčistejšiu, najorganickejšiu a najzdravšiu vodu, akú môžete piť. Je prefiltrovaná miliónmi vlásočníc v koreňovom systéme stromu, obohatená o enzýmy, minerály a vitamíny, ktoré čistia, vyživujú a omladzujú naše telo, navyše, dokáže perfektne uhasiť smäd. Naši predkovia bežne zbierali a pili brezovú vodu a s touto javorovou je to podobné (aj keď zloženie miazgy je odlišné).

Po jednej hodine od vŕtania zoberieme potravinársku bandasku a ideme k našim javorom pozbierať miazgu. Prečo po hodine? Preto, aby sme vedeli, koľko miazgy nám zatiaľ natieklo. Podľa toho si vieme lepšie vypočítať čas ďalšej obchôdzky. Obsah každej fľaše vylejeme do bandasky, zavesíme naspäť a presunieme sa k ďalšiemu stromu. Takto zozbieranú miazgu donesieme na miesto, kde budeme variť.

VARENIE SIRUPU

My varíme vonku v kotle (obr. 5), pod ktorý kúrime drevom. Odporúčam to aj vám, keďže sa má odpariť veľké množstvo vody, ktorú určite nechcete mať na stenách v kuchyni. Čím je kotol širší, tým má väčšiu odparovaciu plochu a tým sa sirup rýchlejšie uvarí. Varenie by ale malo byť rovnomerné – ani príliš pomalé, ale ani prudké. Miazgu nalievame cez sitko, ktoré zachytí väčšie nečistoty z miazgy (hmyz a podobne). Mali by sme postupovať tak, že počas varenia sirupu do kotla neustále prilievame novú miazgu (pokiaľ ju samozrejme máme).

Keď miazga začne vrieť, začne sa na vrchu tvoriť pena, ktorú zbierame kovovým sitkom a vyhadzujeme. Ide o vyzrážané anorganické minerály a bielkoviny, ktoré treba oddeliť, aby sa nám nepripaľovali na okraj kotla a zbytočne tak negatívne neovplyvnili chuť sirupu. Varenie čerstvej miazgy zbytočne neodkladáme, pretože má krátku trvanlivosť. Pokiaľ ju ale potrebujeme uskladniť napríklad z toho dôvodu, že chceme nazbierať väčšie množstvo, kým začneme variť, držíme ju v uzavretých nádobách na chladnom a tmavom mieste – ideálne v kope snehu. Takto by nám mala vydržať dva až tri dni.

Posunieme sa opäť o kúsok ďalej a povieme si, ako postupovať pri dováraní sirupu. Čím viac sa miazga zahusťuje (my už novú nedolievame), tým pozvoľnejšie kúrime, aby sa nepripaľovala. Ak máme poruke refraktometer, sledujeme ako nám narastá cukornatosť. Sirup je hotový, keď nám refraktometer ukáže 66 %. Toto je dôležité, pretože pri nižšej sladkosti sa sirup rýchlejšie pokazí. Ak bude vyššia, cukor bude vo fľaši kryštalizovať. Ak nemáme refraktometer, sirup je hotový vo chvíli, keď nám teplomer pri vriacom sirupe ukazuje 104 °C.

PREFILTROVANIE A ZAVARENIE

Takýto horúci sirup prelejeme cez plátno, ktoré zachytí väčšinu anorganických minerálov (obr. 6). Ak sirup ešte stále nie je úplne čistý, môžeme použiť zdvojené plátno, medzi ktorým je vata. Je dôležité sirup odfiltrovať čo najlepšie, pretože anorganické minerály sú pre ľudské telo nepoužiteľné a zbytočne ho zaťažujú. Takto by sa nám malo podariť odfiltrovať viac ako 99 % vyzrážaných látok, zvyšok sa časom sám usadí na dne pohárikov so sirupom. A netreba sa báť ani toho, že sa nejaké látky vyzrážali, v sirupe ich je ešte stále dostatok.

Prefiltrovaný sirup opäť zohrejeme aspoň na 80 °C a za horúca plníme do fliaš (obr. 7). Uzavrieme ich a obrátime hore dnom, aby sa nám správne „zadunstovali“. Takto vyrobený sirup by nám mal vydržať dva roky. Po otvorení by sa mal spotrebovať do troch mesiacov a uskladňovať v chladničke.

OŠETRENIE STROMOV

Keď sme so zberom miazgy skončili, tak dáme všetko do pôvodného stavu. Nechceme predsa, aby sa nám plastové fľaše povaľovali v prírode. Všetky kohúty vytiahneme kliešťami a dieru ošetríme štepárskym voskom (obr. 8). Môže sa nám stať, že sa kohút zlomí a časť ostane v strome. Vtedy zoberieme vŕtačku s rovnakým vrtákom, akým sme vŕtali diery, a zvyšnú časť opatrne vyvŕtame von.
Diery nezatĺkame žiadnymi drevenými kolíkmi! Tie môžu vplyvom vlhkosti zväčšiť svoj objem a môže dôjsť k praskaniu kmeňa v okolí diery. Stromy si dieru zacelia samy v priebehu roka (obr. 9). Na ďalšiu sezónu vŕtame nové diery 10 až 20 cm vyššie a na opačnej strane stromu. Nikdy nevŕtame rovnakú dieru viackrát.

ZRÝCHLENIE ZBERU

Teraz uvediem, ako zbierame miazgu my od sezóny 2016. Máme originálne kohúty priamo z Kanady určené na vákuový zber (obr. 10). To znamená, že všade medzi stromami sú naťahané 8-milimetrové hadičky a tie sa napájajú na centrálne 12-milimetrové hlavné potrubie (obr. 11, 12, 14, 15), cez ktoré miazga prúdi priamo až do technickej miestnosti, kde sa spracováva (obr. 16).
V technickej miestnosti sú dve riadiace jednotky, ktoré systém zberu riadia. Zapínajú vývevu, čerpadlo, uvoľňujú tlak v uvoľňovači, riadia plnenie zásobníka (obr. 17), z ktorého sa už automaticky cez plavákový ventil plní kotol a udržuje hladinu miazgy na rovnakej úrovni (obr. 18). My už iba kúrime pod kotlom, zbierame penu a raz za deň sa prejdeme skontrolovať potrubia (obr. 13), či nie sú poškodené.

Systémom sme sa inšpirovali u kanadských výrobcov. Keďže u nás nie je možné kúpiť vákuové príslušenstvo na výrobu sirupu, museli sme si všetko navrhnúť a zhotoviť sami. Návrh zabral asi dva mesiace. Postavenie a zosynchronizovanie približne šesť dní od rána do noci. Teraz to už ale všetko funguje v podstate automaticky a na ďalšiu sezónu už stačí naťahať vetvy, navŕtať javory, zapnúť riadiacu jednotku a všetko sa uvedie do pohybu.

V sezóne 2016 sme mali 62 kohútov, zozbierali sme 1 982 l miazgy za 22 dní, z toho sme 112 l miazgy vypili a zo zvyšku vyrobili 17 l čistého sirupu na trikrát. Z toho bolo 7 l triedy „A Golden“ a 10 l triedy „A Dark“. Ak sa sirup varí na začiatku sezóny, tak je svetlý a jemný, a ak je to na konci sezóny, je tma­vý a chuťovo výraznejší, pretože zloženie miazgy sa s postupujúcou sezónou mení.

To ale ešte nie je všetko. V ďalších sezónach plánujeme do výroby zapojiť ešte reverznú osmózu. Tá dokáže zahustiť miazgu ešte pred varením cez sústavu špeciálnych membrán. Miazgu dokáže zahustiť z 1,5 % na 5 až 7 % (samozrejme podľa počtu a kvality membrán a tlakovej pumpy za zlomok času, ktorý je potrebný pri varení). Výsledný koncentrát z osmózy sa už iba dovarí na výslednú cukornatosť. Možno sa to nezdá veľa, ale keď máte 1 000 l miazgy, ktorá má 2 % a osmóza vám spraví 4 %, tak vám odfiltruje 500 l čistej vody, ktorú už nemusíte variť.

A SME NA KONCI

Dúfam, že vás tento postup dostatočne inšpiroval. Myslím si, že by bolo skvelé, keby aj u nás vznikla zodpovedná komunita so vzťahom k prírode, ktorá si vie uvariť javorový sirup doma. Môžete mi veriť, že domáci sirup je úplne iná liga. Kvalitou a chuťou sa mu môžu rovnať naozaj iba sirupy vyšších cenových kategórií a nenechajte si nikým nahovoriť, že sa to u nás nedá a že skutočný originál je iba z Kanady. Nie je to pravda. Originál sa vyrába z miazgy javora a je jedno, či pochádza z Quebecu, Vermontu alebo zo Slovenska. Navyše, naše javory majú nižšiu cukornatosť, čo znamená, že sirup vyrobený z nich je ešte vzácnejší. Majte sa pekne a nezabudnite sa o svoje stromy dobre starať, pretože je potrebné aj dávať, nie iba brať.

dobré rady

PUSTITE SA AJ VY DO DOMÁCKEJ VÝROBY
„O javorovom sirupe som prakticky nič nevedel, snáď len to, že pochádza z Kanady. Po naštudovaní mnohých informačných zdrojov najmä z Kanady a USA som získal potrebné základy, ktoré sa týkali výroby sirupu, takže som sa do nej mohol pustiť. Vyrába sa z miazgy javora, ktorá sa zahusťuje varením (prípadne reverznou osmózou a varením) až na hodnotu cukornatosti 66 % Brix (Brix je univerzálna meracia stupnica používaná napr. vo vinohradníctve). Následne sa ešte za horúca filtruje a plní do fliaš. Do originálneho sirupu sa nič nepridáva – nijaké sladidlá, konzervanty ani farbivá. Originálny javorový sirup je čistý prírodný produkt.

V tomto článku opisujem základný postup výroby, ktorý sme používali do roku 2015. Od roku 2016 používame už sofistikovanejšie metódy, o ktorých sa tiež zmieňujem v závere článku.

SIRUPOVÁ SEZÓNA
S výrobou sirupu začíname skoro na jar, keď sa stromy pomaly prebúdzajú. Počas leta v rámci fotosyntézy zhromažďujú škroby. S jarným prebúdzaním enzýmy premieňajú škroby na cukry, voda z koreňov premieša cukry a uvoľní ich do miazgy. Miazga sa dá zbierať len do chvíle, kým stromy nenasadia nové puky. Hneď ako sa to stane, miazga prestáva prúdiť a nám už zostáva iba čakať na ďalší rok. Typická sezóna trvá približne štyri týždne. Ak je nepriaznivé počasie, tak aj kratšie. V okolí našej chalupy začiatok sezóny vychádza na koniec februára až začiatok marca. Pre stromy je dôležité, aby v noci teplota klesala pod nulu a cez deň stúpala nad nulu. Práve tento výkyv teplôt pomáha meniť tlak v kmeni stromu a pomáha miazge prúdiť stromom.

ROZPOZNÁVANIE STROMOV
Nezabudnite, že v období, keď sa miazga zbiera, nemajú stromy ešte listy, takže viem z vlastnej skúsenosti, že pre laika môže byť celkom problém rozoznať ich od niektorých iných druhov stromov, najmä keď je všade sneh a stromy sú mokré. Preto odporúčam označiť si javory ešte počas leta napr. špagátom okolo kmeňa.“

LEN NA SVOJICH STROMOCH?
Na Slovensku legislatíva nepovoľuje navŕtavanie stromov na účely zberu miazgy, takže to, prosím, berte na vedomie. Ak si to však chcete vyskúšať, tak najlepšie na strome u vás na pozemku alebo po dohode s lesným hospodárom. Chcem zdôrazniť, že javorový sirup sa vyrába od 19. storočia a za ten čas boli zdokonalené spôsoby zberu miazgy bez likvidačného poškodenia stromu. Stačí, ak budete dodržiavať pár základných zásad a stromu to nijako neuškodí. Potvrdzujú to aj mnohé zahraničné výskumy.

ZDRAVÉ SLADIDLO?
Javorový sirup je veľmi chutné a 100 % prírodné sladidlo, ktoré je rozhodne zdravšie ako ktorýkoľvek druh cukru, umelého sladidla či ako glukózovo-fruktózový sirup. Obsahuje mangán, riboflavín (vitamín B2), zinok, horčík, vápnik a draslík. Má menej kalórií ako cukor alebo včelí med. Samozrejme, časť vitamínov a minerálov sa varením znehodnotí, ale stále ich tam ostane dostatok. Varenie, žiaľ, rovnako zničí aj enzýmy, ale to sa deje pri akejkoľvek tepelnej úprave potravín. Najzdravšie je piť miazgu čerstvú, tou si však nič neprisladíte. Aj keď si osobne myslím, že poctivý včelí med je najzdravšie sladidlo (keďže včely ho tepelne neupravujú), javorový sirup má svoje miesto v našom jedálničku. A ak človek rád pečie, určite je zdravším variantom ako cukor a rozumnejším ako med.

KOĽKO MIAZGY POTREBUJEME?
Teraz prejdeme na trochu teórie a predstavíme si „pravidlo 86“: S = 86/x. Tento vzorec pochádza zo zahraničných zdrojov a vďaka nemu si vieme približne vypočítať, koľko budeme musieť nazbierať miazgy na 1 l sirupu.
S je množstvo miazgy v litroch, ktoré budeme potrebovať na uvarenie jedného litra sirupu.
x znamená množstvo cukru v našej miazge v %.
86 je matematická konštanta, ktorá reprezentuje podiel pevných látok na objemovú hmotnosť, ktoré sa nachádzajú v 1 l miazgy.
Ak sme refraktometrom zmerali cukornatosť miazgy a vyšla nám napr. 1,5 %, po dosadení do vzorca zistíme, že na 1 l javorového sirupu budeme potrebovať približne 57 l miazgy.

VEDELI STE TO?
Najväčším svetovým výrobcom javorového sirupu je Kanada, z ktorej pochádza 80 % celosvetovej produkcie, a druhým najväčším producentom je USA s 18 %. Malá časť sa ešte vyrába v južnej Kórei a v Japonsku. V Európe sa javorový sirup nevyrába, čo mi pripadá ako škoda či nevyužitá príležitosť.

Text, foto, realizácia: Ing. Tomáš Ščurko
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Zdroj: časopis Urob si sám 2/2017

 1. Kajo says:

  Ak boli javory na lesnom pozemku, autor sa dopustil porušeniu zákona o lesoch.

  1. majo says:

   Kto vie čítať, je jasne vo vyhode…….

  2. peto166 says:

   ak tam ma chatku, tak sa zrejme jedna o sukromny pozemok! ..nemyslis? o.O

 2. MS says:

  V Europe sa vyraba sirup z brezy.
  Pokial na pamat neklame, tak aj na Slovensku.
  Ale vacsina produkcie sa spotrebuje ako „brezova voda“ na priame pitie.
  Nieco ako jarny zivota budic a detoxikator.

 3. peto166 says:

  no OK, idem kuknut na vah, ci tam rastie dajaky javor 🙂
  rad skusam podobne hovadinky.. :))

 4. 11 says:

  Vážení, a jak by bylo Vám, kdyby vám někdo pouštěl krev žilou, jen pro své požitkářské potřeby??
  Nepřijde vám to jak mučení těch stromů? Prostě nesladte a hotovo.

  1. 11 says:

   Ještě doplním – pokud to není Váš les, tak jde o poškozování cizího majetku. A pokud je to autora, což velmi pochybuji, tak tím riskuje, že mu oslabené stromu za čas uschnou. A to normální člověk neudělá, protože dřevo má větší hodnotu než sirup.

   1. Peter says:

    Radšej choď protestovať pred Ikeu, koľko stromov nelegálne zreže v strednej Európe a na Balkáne. Alebo v Čadci koľko vyťažili a koľko z nich ide do Poľska nelegálne.
    Nie je v tom nič nechutné, takto sa to zbiera v Kanade. Je mi zle z takýchto úbohých pseudo morálnych Slniečkarov.

  2. T says:

   Ty si nejaký breatharian čo sa živý pránou zo Slnka?

   Mäso zlé, mlieko zlé, vajcia zlé, lebo trpia zvieratá. Med zlý lebo ho berieme včelám. Teraz je aj javorový sirup mučenie? Ti nepríde blbé jesť mrkvu a vraždiť ju a trhať zo zeme? A čo napr. Fazuľa, to sú v princípe deti rastliny!

   To mám akože žrať štrk alebo kocky ľadu alebo čo?

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.