Príprava včiel na jarnú znášku
Galéria (10)

Príprava včiel na jarnú znášku

Opelenie viac ako tretiny ľuďmi konzumovaných a využívaných rastlín sprostredkúvajú hlavne včely. Ako ich teda ochrániť a vytvoriť im ideálne podmienky na život?

Galéria

Príprava včiel na znášku
Príprava včiel na znášku
Príprava včiel na znášku
Príprava včiel na znášku
Príprava včiel na znášku
Príprava včiel na znášku
Príprava včiel na znášku
Príprava včiel na znášku

Záchranu včiel môžu ovplyvniť najmä záhradkári, poľnohospodári, ale i noví záujemcovia o chov včiel na chalupe či prostredníctvom vznikajúceho mestského včelárenia.

Foto iStock.com

Hoci sa včely objavili na Zemi mnoho miliónov rokov pred človekom vyzerá to tak, že ak sa dnešný „civilizovaný“ človek rýchlo nespamätá a nezačne prírodu nielen vnímať, ale ju aj chrániť ako svoju celoživotnú ochrannú kolísku, ktorú v súčasnosti viac a viac ničí (a to najmä zneužívaním chémie), tak zničí zakrátko nielen včely, ale tým aj sám seba.

Pred týmto ľudstvu reálne hroziacim apokalyptickým scenárom nás dôrazne varoval už aj geniálny vedec Albert Einstein, keď povedal: „… ak vyhubíme včely, tak do 4 rokov zahynieme aj my sami.“ Je to najmä preto, že opelenie viac ako tretiny ľuďmi konzumovaných a využívaných rastlín sprostredkúvajú hlavne včely. Každý z nás však môže pre odvrátenie tejto hroziacej katastrofy niečo urobiť buď vo svojom osobnom, alebo profesionálnom živote.

Foto iStock.com

Ako môžeme prispieť

» Pri kúpe budeme uprednostňovať biopotraviny pestované bez tvrdej chémie, a tým spolu vytvoríme tlak na rozširovanie ekologického pestovania.

» Ten, kto má na to podmienky, napr. záhradu, bude nielen pestovať ekologicky, ale aj chovať včely, čím si navyše zvýši aj úrodnosť záhrady najmenej o 50 %.

» Kto na chov včiel podmienky nemá, môže zasa podporiť chov včiel na Slovensku napríklad adopciou určitého počtu včiel, čo umožní zvýšiť aj technickú úroveň nášho včelárstva – napríklad jeho digitalizáciou (umiestnením tzv. srdca úľa do každého úľa; toto „srdce“ sústavne sleduje všetko, čo sa v úli deje, a oznamuje to včelárovi bezdrôtovo; v prípade potreby môže včelár veľmi operatívne zasiahnuť a urobiť nápravu, súčasne sa tým minimalizuje počet nutných prehliadok, čo včelstvá veľmi ruší).

» Mnohí z nás môžu v bežnom či pracovnom živote prispieť k zníženiu celkového množstva rôznych exhalátov ovzduší, čo tiež podporí ochranu a rozvoj celej prírody ako takej, ale zlepší i naše zdravie.

Hobby záhradkár Ing. Jaroslav Pížl radí

Kedy začať včeláriť a ako

Najideálnejšie je, ak sa najprv s podstatnými aspektmi a nárokmi včelárenia oboznámime najmä prakticky tak, že budeme nejaký čas pomáhať skúsenému včelárovi, ktorý nás do toho zasvätí a pravdivo nám ukáže výhody i krásu práce so včelami v prírodnom prostredí, ale aj nároky na systematické ošetrovanie a sledovanie včelstiev; takisto nám povie o výhodách a nevýhodách rôznych typov úľov; od takéhoto kamaráta včelára potom môžeme získať aj zdravé a silné roje za rozumnú cenu a neraz i s úľmi; na začiatok nám na učenie dve-tri rodiny úplne stačia. Pre zvedavého včelára objaviteľa je včelárenie tiež celoživotnou motiváciou na experimentovanie s rôznymi včelárskymi postupmi a možnosťou pritiahnuť k tomuto zaujímavému a zdravému hobby i svojich potomkov.

Otestujme sa – skôr ako sa pustíme do včelárenia, je veľmi dôležité otestovať sa u lekára, či nie sme na včely a ich produkty alergickí.

Foto iStock.com

Efektívne včelárenie

» Ošetrujeme včelstvá tak, aby sme umožnili včelám naplno rozvinúť ich plodný i zberový potenciál v súlade s jestvujúcimi podmienkami, ba aby sme ho i v rozumnej miere dokázali stimulovať k vyšším výkonom.

» Včelstvá by sme nemali častými podrobnými prehliadkami vyrušovať (strata produkcie), ale aj vďaka nepriamym metódam by sme mali byť maximálne informovaní o stave včelstva (pozorovanie letáča, v zime sledovanie zvukov v úli, zhodnotenie meliva na podložke, využívať tzv. digitálne srdce úľa…).

» Najdôležitejší je dobrý stav včelstva, ktorý podrobne sledujeme po celý rok, a v prípade potreby okamžite zasahu­jeme.

» Manipuláciou so včelstvami ich udržiavame dostatočne silné najmä v predznáškovom období (musia byť zdravé, musia mať produktívne matky, podľa aktuálnej prírodnej ponuky nektáru a peľu riadime prikrmovanie, podnecovanie…).

» Najmä v prípade silných a zdravých včelstiev zabránime nežiaducemu rojeniu (strata produkcie) len ich sústavným zamestnávaním, napr. pridaním medzistienok, rozšírením plodiska, pridaním medníka, alebo pri rozmnožovaní včelstiev vytvorením napr. tzv. oddielku.

» Musíme sa postarať o včasnú výmenu včelieho diela, čím jednak získame viac vosku, ale predovšetkým ozdravíme prostredie úľa.

» Pre úspech včelárenia majú rozhodujúci význam zdravé, výkonné matky s vhodnými genetickými vlastnosťami, ktorých výkon podrobne sledujeme, prípadne ich vymeníme.

» Dôležitým aspektom je aj maximálna hygiena a vhodné blízke a čisté vodné napájačky.

» Veľmi dôležité sú podrobné záznamy o vývoji a produkcii každého včelstva.

Foto iStock.com

Príprava na jarnú znášku

V skutočnosti do veľkej miery o úspechu jarnej znášky rozhoduje kvalitná príprava včelstva už od konca minuloročného leta. Včelstvo by malo ísť do zimy:

» Len také, ktoré je dostatočne silné, zdravé a s kvalitnou matkou.

» Jeho medová zásoba by mala byť minimálne 25 kg, ktorú ale pri zakrmovaní spracujú najmä končiace letné včely, ktoré v dospelosti žijú asi len 14 dní (aby sa nevysilili včely zimné, ktoré v zdraví musia vydržať až do jari).

» Preto po poslednom vytočení medu začíname včelstvo zakrmovať často už od polovice augusta (a to podľa vlastných skúseností a podľa priebehu jesennej teploty na stanovišti), napr. cukrovým roztokom v pomere troch dielov cukru a dvoch dielov vody.

» Aj počas zimy sa realizuje tlmenie nákazy varroázy, ktorej súčasťou je aj zber vzoriek z meliva, a preto už na jeseň vkladáme na dno úľa podložku na jeho zber; rozloženie a sformovanie meliva súčasne slúži aj na posúdenie stavu včelstva i stavu zvyšných medových zásob pri predjarnej kontrole.

» Úľ musí byť pred zimou riadne zateplený, napr. plstenou vložkou.

Foto iStock.com

Podľa kalendára

Život včelej rodiny, jej rozmnožovanie, zber i tvorba zásob sú úzko viazané na globálny rytmus prírody v danom prostredí. Preto ho musí včelár nielen dobre poznať, ale sa ním aj riadiť pri jej ošetrovaní. Slnečný ročný cyklus je síce v danej oblasti stále rovnaký, ale miestne klimatické podmienky sa najmä v niektorých obdobiach roka od seba veľmi teplotne, ako aj zrážkami líšia. Navyše sa k teplotným výkyvom v daných obdobiach pridružujú aj klimatické zmätky posledných desaťročí.

To všetko ovplyvňuje rozvoj, tzv. plodovanie včelstva, termíny zberu peľu i nektáru, na čo musí včelár veľmi citlivo reagovať a neraz kompenzovať to, v čom sa príroda od tradičného priebehu počasia odchýlila – zrejme aj vinou človeka. Preto potrebné zásahy vo včelstve nemôžeme robiť podľa nášho kalendára, ale podľa veľmi variabilného „prírodného kalendára“, teda aktuálneho stavu prírody. Keďže tým najlepším, najcitlivejším a najviditeľnejším indikátorom vplyvu ročného slnečného cyklu i lokálnej klímy sú rastliny a začiatok ich kvitnutia, musíme sa aj my pri práci so včelami riadiť tzv. fenologickým kalendárom kvitnutia signálnych rastlín, ktoré pre včelára i pre včely charakterizujú začiatok optimálneho obdobia ich špecifických životných aktivít (plodnosť, zber nektáru, peľu, medovice, rojenie, zber zásob na zimu…).

Koniec zimy až koniec februára

» Do polovice januára by mali pri oteplení včely absolvovať aspoň malý prečisťovací prelet na zbavenie sa zaťažujúcich výkalov – to by sa malo opakovať i vo februári, k čomu ich vyprovokuje aj načas vykuknuté slnko, ak sú tzv. letáče k nemu nasmerované.

» Počas celého obdobia kontrolujeme zúžené letáče, či nie sú upchaté snehom alebo mŕtvolkami včiel, ktoré bránia prístupu vzduchu do úľa.

» Cez hadičku vsunutú do letáčového otvoru kontrolujeme včelstvo podľa toho, aké zvuky vydáva (skúsenosť).

» Úle v chlade neotvárame, ale stav včiel, zásob, prípadne i výskyt klieštikov zisťujeme vytiahnutím podložky zo dna úľa; počet, dĺžka a výška pásov napadaného meliva – toto všetko dobre charakterizuje; po zaevidovaní stavu meliva na podložke a očistení ju vložíme naspäť a po ďalších týždňoch takúto kontrolu zopakujeme; ak sú prúžky meliva len tri, včely obsadzujú len tri uličky a včelstvo je slabé, ak je ale sedem prúžkov meliva, včelstvo je silné, a ak včely sedia uprostred, tak je to i optimálne.

» Kontrola len pod vekom úľa bez rozoberania rámikov: ak na rámikoch so zaviečkovaným medom sedí len pár včiel, tak má včelstvo dostatok zásob a včely sedia pod týmito zásobami; ak väčšina včiel sedí na hornom ráme rámikov na hornom nástavku , tak včely už nad sebou nemajú žiadne zásoby medu a treba ich prikŕmiť.

» Prikrmujeme medovo-cukrovým cestom pripraveným zmiešaním troch dielov múčkového cukru a jedného dielu teplého medu; z hustého cesta vytvoríme 0,5 kg placku, ktorú položíme priamo na rámiky; po skonzumovaní pridáme ďalšiu dávku cesta.

» Zvyčajne koncom mesiaca začne kvitnúť lieska a jelša – táto prvá peľová znáška je pre včelstvo signálom na zintenzívnenie plodovania; po rozkvete prvých vŕb prvá znáška nektáru doslova zrýchli jarný rozvoj včelstva.

Foto iStock.com

Marec až apríl

» Dôležité je, aby sme sústavne sledovali včelie signály podľa pohybu na letáči, čo nás môže upozorniť na choroby či škodce včiel, či nestratili matku, či nie je v úli nejaký votrelec (napr. myš) a pod.

» Pri výskyte škodcov alebo chorôb musíme ihneď urobiť žiaduce opatrenia a zabrániť ich šíreniu do ostatných úľov.

» Slabé včelstvá sú na jar najzraniteľnejšie a obyčajne bezperspektívne; takže ak sú naozaj zdravé, tak ich spojíme so silným včelstvom s dobrou matkou.

» Včelstvo za primeranú zimu spotrebuje asi 5 kg medu; počas teplej zimy alebo striedavo teplej a studenej zimy spotrebuje podstatne viac medu.

» Orientačná a rýchla kontrola najmä zostávajúcich medových zásob vo včelstve sa tiež robí vážením celej zostavy úľa buď jednotlivo, alebo posuvnými váhami pod viacerými úľmi umiestnenými vedľa seba na jednom spoločnom stojane.

» Prvé kvety a znášky vyprovokovali včelstvo k vysokej aktivite plodovania (matka kladie často denne až 2 000 vajíčok) a stále sa rozširujúcu plochu plodu musia včely zahriať na 35 °C, čím sa zásoby medu, ale i nazbierané čerstvé zásoby rýchlo míňajú a pri jarnej nestálosti počasia (chladno, dážď a včely nemôžu lietať) sa ľahko môže stať, že začnú hladovať, čo nesmieme dopustiť, a preto ich musíme často sledovať a podľa potreby dokrmovať. Je dobré mať v blízkosti úľov aj napájadlo.

» Na jar je ideálny čas na výmenu starých tmavých voštín za mladé dielo vystavané na medzistienkach; pri nástavkových úľoch sa to robí relatívne jednoducho a efektívne. Pri silnom včelstve zimovanom napr. v troch nízkych nástavkoch: v spodnom nástavku bolo vlani plodisko a v ňom je aj najstaršie dielo, ktoré chceme odstrániť a vymeniť za medzistienky alebo za panenské plásty; spodný nástavok aj s celým obsahom jednoducho prehodíme na nahor na najvyššie miesto úľa; dva zostávajúce dolu tiež spolu navzájom prehodíme; pri dobrom podnecovaní alebo prírodnej znáške si včely už sadnú na takto roztrhnuté plodisko; na konci sezóny nástavok so starým dielom jednoducho odoberieme, med vytočíme a zo starého plástu vytavíme vosk. Pri slabých včelstvách tento spôsob obmeny plástov neprichádza do úvahy.

» V nastávajúcom období kvitnutia ovocných stromov môžu len silné včelstvá doniesť toľko nektáru, že po jeho dozretí sa aj tento med vytočí, len musíme dať pozor, aby sme veľmi nezoslabili včelstvá, ktoré sú práve na svojom vrchole plodnosti, aby nezostali bez zásob, najmä ak sa zhorší počasie a včely nebudú môcť lietať.

Ciele včelárenia

Čisto včelárske – získať maximálne množstvo včelích produktov, ale musíme včeláriť v ideálnych prírodných podmienkach bohatých na zdroje nektáru, peľu, medovice alebo do takýchto miest kočovať.

Hlavne záhradkárske – získať včelárením v záhrade predovšetkým podstatné zvýšenie úrodnosti a kvality pestovaných rastlín, popri určitom množstve navyše získaných včelích produktov.

Záhradkársko-včelárske – v ideálnych prírodných podmienkach stanovišťa dosiahneme naraz oba ciele.

Foto iStock.com

Foto iStock.com

SIGNÁLNE RASTLINY ZAČIATKU VČELÁRSKEHO FENOLOGICKÉHO OBDOBIA

Predjarie

skoré: lieska, jelša, osika,
vrcholné: skoré vŕby, topoľ, brest,
neskoré: marhule, broskyne, javor, jaseň, vŕba biela, vŕba smutná, ríbezľa zlatá, egreš, ríbezle.

Jar
skorá: čerešňa vtáčia, višne, hrušky, repka,
vrcholná: jablone, púpava
neskorá: gaštan konský, hloh, janovec

Leto

skoré: agát, vo vyšších polohách malina
vrcholné: lipa, medovica
neskoré: slnečnica, vres, kukurica

Jeseň

jesienka, brečtan

VIETE, ŽE…

… v čase najväčšieho rozvoja má včelstvo až 60 000 robotníčok, jednu matku a niekoľko stoviek trúdov? Za rok spotrebuje 70 – 80 kg medu a 20 – 40 kg peľu, v jarnom období okolo 0,5 l vody denne. Matka v období vrcholného rozvoja včelstva denne kladie 1 500 – 2 000 vajíčok a za rok nakladie 150 000 – 200 000 vajíčok. Žije tri až päť rokov, najproduktívnejšia je prvý a druhý rok. Včela na pastvu vyletuje za deň asi 10-krát, pri jednom výlete navštívi asi 100 kvetov. V čase kvitnutia ovocných stromov vyletuje z úľa asi 10 000 lietaviek, ktoré opelia okolo 10 miliónov kvetov.

Text: Ing. Jaroslav Pížl
Foto: iStock.com
Zdroj: časopis Urob si sám 2/2019

  1. Ivan says:

    Pekný článok. Na prvej fotke je asi nejaká mucha a nie včela.

  2. gi says:

    veto o úhyne včiel… známy citát, Albert Einstein nikdy nepreniesol. bol to botanik a biológ, ktorý v rovnakom roku získal nobelovu cenu. Einstein sa nikdy o včely nezaujímal.článok je zozbieraný z všeobecných občas aj nepresných info, nad ktorými sa skôr včelári pousmejú, ale je fajn, že sa materiály z včel.školy z Bystrice dostanú občas aj na svetlo

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje