Back to the article Montáž strešného okna 7 / 13

6. Tesárska výmena Priečne kusy a spoje upevníme kolíkmi s dĺžkou 120 mm. Priečne spoje zafixujeme ­kovovými uholníkmi. Rovnakým spôsobom namontujeme ohraničujúce krokvy na bočných stranách. kresba: BauMax