Back to the article Montáž strešného okna 5 / 13

9. Vyrovnanie Okno položíme do zhotoveného otvoru na strešné laty. Do rámu vložíme krídlo. Vyrovnanie rámu v rovine strechy má vplyv na správne otváranie a zatváranie okna. Je dôležité nastaviť priebeh škár medzi ostením a krídlom okna. kresba: BauMax