Doprajte si ticho vďaka jednoduchému riešeniu

Zdroj: Rigips

Určite veľmi dobre poznáte, ako dokáže hluk obťažovať a rušiť vašu pohodu. Nanešťastie, pred hlukom sa dá priamo chrániť iba ťažko. Málokedy môžeme z hlučného priestoru jednoducho utiecť, alebo zdroj hluku zrušiť či vypnúť. Máme však pre vás riešenie.

Ak chcete hluk v interiéri účinne eliminovať, odporúčame doskové dutinové konštrukcie. Tenké dosky opláštenia konštrukcie sa vplyvom zvuku rozkmitajú a vďaka vloženej minerálnej izolácii zvuk dokonale pohltia. Ide o ľahkú a prekvapivo účinnú sadrokartónovú konštrukciu. Ak chcete hluk v interiéri účinne eliminovať, odporúčame doskové dutinové konštrukcie. Tenké dosky opláštenia konštrukcie sa vplyvom zvuku rozkmitajú a vďaka vloženej minerálnej izolácii zvuk dokonale pohltia. Ide o ľahkú a prekvapivo účinnú sadrokartónovú konštrukciu.

Z ponuky Rigips-u si môžete vybrať z nasledujúcich riešení:

– predsadená stena Rigistil Akustik®, ktorá je zároveň aj najtenšou sadrokartónovou akustickou predsadenou stenou na trhu,

– nepriezvučnosť tiež dosiahnete použitím akustických konštrukčných systémov s Modrou akustickou doskou Activ´Air® na odhlučnenie,

– tretím možným riešením je sadrokartónová doska Habito s extrémnou pevnosťou, na ktorú môžete zavesiť skoro čokoľvek.

Tieto riešenia sa hodia nielen na výstavbu nových bytov, ale aj na rekonštrukciu starších obytných priestorov. Vďaka ich ľahkej hmotnosti a jednoduchej montáži si ich bez problémov nainštalujete aj sami.

Postup montáže priečok Rigips, čo vás čaká krok za krokom:

1. Na podlahe si vymerajte polohu priečky. Následne si „brnkacou šnúrou“ vyznačte obrysovú čiaru. Nezabudnite na prípadné dverné otvory. Potom si pomocou vodováhy a pravítka vyznačte obrysové línie priečky na stenách a stropoch. | Zdroj: Rigips
2. Na obvodové profily priečky nalepte samolepiace pripojovacie tesnenie Rigips. | Zdroj: Rigips
3. Na podlahu a na strop pripevnite vodiace UW profily. Pripevnite ich platovými natĺkacími hmoždinkami alebo inými pripevňovacími prostriedkami podľa druhu podkladu. Dodržujte vzájomný rozostup pripevnenia maximálne 800 mm. V rohoch priečky si dajte záležať na tom, aby bola vzdialenosť prvého pripojenia od rohu maximálne 200 mm. | Zdroj: Rigips
4. Na steny pripevnite CW profily v rovnakých rozostupoch, ako je uvedené v bode 3. | Zdroj: Rigips
5. CW profily (stojky) nasuňte do vodiacich UW profilov. Spodný koniec CW profilu oprite o spodný UW profil. Rozostupy CW profilov voľte podľa šírky dosiek opláštenia 600 mm. CW profil musí byť o cca 10 – 15 mm kratší, ako je vzdialenosť medzi spodným a horným UW profilom. CW profily osádzajte otvorenou časťou v smere montáže. Vďaka tomu budete môcť pripevňovať dosky na stabilnejšej strane profilov. CW profily s UW profilmi nespájajte, nechajte ich iba voľne nasunuté. | Zdroj: Rigips
6. Začnite s oplášťovaním prvej strany priečky doskami Rigips. Sadrokartónové dosky osádzajte nastojato (pozdĺžnou hranou v smere zvislých profilov). Dosky pripevňujte iba na zvislé CW profily samoreznými skrutkami typu TN. Vzdialenosť skrutiek nech je 250 mm. Na opláštenie používajte, pokiaľ je to možné, celé sadrokartónové dosky. Pri opláštení je potrebné zabezpečiť, aby boli priečne (vodorovné) škáry susedných dosiek vzájomne vystriedané aspoň o 400 mm a nedochádzalo tak k vytváraniu krížových škár. Pri podlahe odporúčame ponechať asi 10 mm širokú škáru, ktorú neskôr vyplníte škárovacím tmelom. | Zdroj: Rigips
7. Po opláštení prvej strany uložte prípadné inštalačné vedenia – na vedenie elektroinštalácií slúžia otvory v CW profiloch. Potom vložte tepelnú izoláciu z minerálnych vlákien v celej ploche bez medzier. Minerálna izolácia je dostupná buď v rolkách (napr. Isover Piano), alebo v doskách (napr. Akuplat). | Zdroj: Rigips
8. Opláštenie priečky dokončíte pripevnením dosiek z druhej strany. Začnite doskou polovičnej šírky, tak aby oproti škáre prvej strany ležala na opačnej strane priečky plná plocha dosky. | Zdroj: Rigips
9. Zatmeľte škáry medzi sadrokartónovými doskami a hlavy skrutiek. | Zdroj: Rigips

Sadrokartón zvládnete aj sami – www.rigips.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. divízia Rigips