Back to the article Doprajte si ticho vďaka jednoduchému riešeniu
Zdroj: Rigips

Začnite s oplášťovaním prvej strany priečky doskami Rigips. Sadrokartónové dosky osádzajte nastojato (pozdĺžnou hranou v smere zvislých profilov). Dosky pripevňujte iba na zvislé CW profily samoreznými skrutkami typu TN. Vzdialenosť skrutiek nech je 250 mm. Na opláštenie používajte, pokiaľ je to možné, celé sadrokartónové dosky. Pri opláštení je potrebné zabezpečiť, aby boli priečne (vodorovné) škáry susedných dosiek vzájomne vystriedané aspoň o 400 mm a nedochádzalo tak k vytváraniu krížových škár. Pri podlahe odporúčame ponechať asi 10 mm širokú škáru, ktorú neskôr vyplníte škárovacím tmelom.