Back to the article Doprajte si ticho vďaka jednoduchému riešeniu
Zdroj: Rigips

CW profily (stojky) nasuňte do vodiacich UW profilov. Spodný koniec CW profilu oprite o spodný UW profil. Rozostupy CW profilov voľte podľa šírky dosiek opláštenia 600 mm. CW profil musí byť o cca 10 – 15 mm kratší, ako je vzdialenosť medzi spodným a horným UW profilom. CW profily osádzajte otvorenou časťou v smere montáže. Vďaka tomu budete môcť pripevňovať dosky na stabilnejšej strane profilov. CW profily s UW profilmi nespájajte, nechajte ich iba voľne nasunuté.