kanelovanie a tordovanie na sustruhu
Galéria (12)

Kanelovanie a tordovanie na sústruhu

Robiť zložitejšie tvary nie je dnes až taký veľký problém. Ak máme sústruh s ručným pozdĺžnym a priečnym posuvom, dokážeme vysústružiť presný drevený valec. Na suporte sústruhu by mala byť malá kovová platňa s dvoma držiakmi v tvare T, aby sme mohli ľahko a rýchlo vymieňať potrebné nástroje. Ide o nožovú hlavu a podpierku na tvarové sústruženie pomocou rôznych dlát. Najmä však na upevnenie pomôcky s hornou frézou. Pomôcka sa musí dať nastaviť tak, aby os obrábaného predmetu a os nástroja frézky boli kolmé. V prípade použitia zvislého suportu môžu byť aj inak nastavené.

Galéria

Tordovanie

Ak sa pri pozdĺžnom posuve pri výrobe kanely zároveň závisle otáča aj vreteník s obrábaným predmetom, tak drážka prechádza do skrutkovice. Závity, ktoré vyrobíme, plnia estetickú funkciu, preto nezáleží na ich stúpaní. Takto vyrobeným stĺpikom hovoríme tordované stĺpiky. Vzhľadom na množstvo úkonov je tordovanie náročnejšie ako kanelovanie. Na továrenských sústruhoch to nie je problém, ale doma vyrobený sústruh asi nemáme vybavený wortonovou prevodovou skriňou. Preto musíme vyrobiť prevod medzi pozdĺžnym posuvom suportu a vreteníkom. Teda zmeniť priamočiary pohyb na pohyb otáčavý.

Použitie trapézovej dlhej skrutky sme pre veľké náklady zamietli. Vyžadovalo by si to výrobu delenej matice. Okrem toho by sme sa pri výrobe dlhých závitov veľa nakrútili. Horná fréza musí mať tiež určitú rýchlosť posuvu po materiáli. Na jednu otáčku pozdĺžneho posuvu sa suport posunie 53 mm. Posuv je cez ozubený hrebeň, ale u každého to môže byť inak. Z druhej strany sústruhu rovnobežne so saňami namontujeme nekonečnú reťaz z bicykla s kratším rozstupom – 12,7 mm. Na pravej strane sústruhu je bicyklové koliesko so šestnástimi zubmi urobené ako napinák reťaze. Na ľavej je tak isto 16-zubové reťazové koliesko, ktoré je pevne spojené s kužeľovým ozubeným kolesom. Druhé kužeľové koleso je takisto spojené s reťazovým ozubeným kolesom a jeho os je rovnobežná s osou vreteníka. Na vreteník primontujeme 16-zubové reťazové koliesko. Dolu pod vretenom vyrobíme ešte napinák reťaze. Výhodou je, že kolieska na kužeľových kolesách sa dajú vymieňať, podobne aj na napináku. Tým dosiahneme rôzne stúpania.

Aby sme reťaz nepoškodili, vyrobíme na platni pozdĺžneho suportu príchytku reťaze z hliníka. Príchytka sa dá prestaviť na dolnú alebo hornú reťaz, čím dosiahneme ľavý alebo pravý závit. Keď zatiahneme príchytku a pohybujeme pozdĺžnym suportom, tak zároveň sa otáča aj vreteník. Nedá sa tu vylúčiť uvoľnenie v prevodoch, preto frézujeme vždy len do jednej strany. Keď prídeme na koniec, frézu odtiahneme, prejdeme do východiskovej polohy a znova frézujeme „do posuvu“. Deliť sa dá jednoducho pomocou deliaceho zariadenia, len úkonov je pri tom viac ako pri kanelovaní. Príchytku reťaze musíme povoliť, potočiť ju na deliacom tanieri, príchytku zatiahnuť a odistiť deliace zariadenie. Po skončení práce reťaze vždy povolíme, aby neboli zbytočne namáhané. Týmto spôsobom môžeme vyrobiť nádherne točené nohy stolov, stoličiek a pod. Ak pri sústružení viacerých rovnakých predmetov vybavíme sústruh kopírovacím zariadením, môžeme využiť aj priečny pohyb frézy. Dosiahneme tordovaný stĺp, ktorý nemusí mať iba tvar valca.

Záver

Nákresy neuverejňujeme, lebo pri výrobe musí každý vychádzať z vlastných možností. Na fotografiách vidieť princíp pomerne jednoduchého prevodu. Keď chceme stúpanie závitu zväčšiť, vymeníme kolieska na „nekonečnej reťazi“ pozdĺžneho posuvu za väčšie. Ak vymeníme reťazové koliesko na kužeľovom kolese, ktorého os je rovnobežná s vreteníkom za väčšie, stúpanie závitu sa zmenší. V našom prípade boli použité kužeľové kolesá z diferenciálu auta PY3S. Ozubené kolieska sme kúpili so 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24 zubmi, čo stačí na rôzne stúpania.

Ak vyrábame z dreva viacero rovnakých výrobkov, tak je výhodné všetky súčiastky upínať na vznášací tŕň. To platí najmä pri obrábaní hranolov, keď sa obrábaný predmet skladá zo štvorhrannej časti a zo sústruženej časti. Pri štvorhrannej upínacej hlave každý zo zubov stlačí štvorhran dreva síce rovnakou silou, ale hranol sa otlačením odkloní od osi. Preto je vždy lepšie použiť unášací hrot. Uhlopriečkami zistíme stred a ten označíme ihlou. Takto máme zaistenú súosovosť pri viacnásobnom upínaní.

Upozornenie

Treba si vždy uvedomiť, či ideme frézovať, alebo sústružiť. V žiadnom prípade nemôžeme tieto dve operácie robiť naraz. Pri sústružení musí byť reťaz z vreteníka vždy zdemontovaná, inak by mohlo dôjsť k havárii stroja. Pri frézovaní nám sústruh slúži vlastne len ako vodiaci a deliaci prípravok. Najlepšie je vytiahnuť zo zásuvky šnúru prívodu elektrického prúdu na sústruhu, aby sme ani náhodou nespustili jeho elektromotor. Na vreteníku zhodíme klinový remeň, aby sme mali menší odpor pri posuve. Ide teraz cez prevody trochu ťažšie, lebo pozdĺžnym posuvom krútime aj vreteník.

Miloš Uhlár, Diviacka Nová Ves
Foto: autor
Zdroj: časopis Urob si sám

  1. Ambroise says:

    Len pre upresnenie, sustruhy maju Nortonovu prevodovku.

  2. mm says:

    Pre lepšie upresnenie: správne je,,Nortonová skriňa,, v ktorej sú uložené všetky prevody- otáčkové, posuvové, závitové,pomerové atď…Chybu v názve možno spravila redakcia, ale to je úplne jedno.,,Širák dole,, pred týmto nápadom p.Uhlára ako jednoducho vytvoril prevodový pomer medzi posuvom a otáčkami. Priznám sa,že v minulosti som si tento návod prečítal aj ja,ale nevenoval som mu pozornosť. Mám slušne vybavenú dielňu strojmi,v ktorej som vyrobil veľa vecí zo železa ale i z dreva a kde mám aj originál sústruh SV 18. Ku cti Ti slúži,že si si aspoň prečítal tento nápad, hoci si možno ani neporozumel o čo tu vlastne ide. Ďakujem Ti, že som sa vlastne kvôli Tebe k nemu vrátil a začínam uvažovať nad jeho vyhotovením. Ešte raz Vďaka.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje