briketovaci lis na drevny odpad
Galéria (11)

Briketovací lis na drevný odpad

Lis je určený na lisovanie pilín, hoblín a iných drobných častí, ktoré vznikli pri opracovaní dreva a drevených výrobkov. Podmienkou je vlhkosť dreva do 10 % a podiel väčších častí, napríklad hoblín do 25 % z celkového objemu lisovaného materiálu. Piliny držia spolu iba pôsobením tlaku asi 25 MPa bez pridania ďalších materiálov, ktoré by drevný materiál spájali (lepidlá a podobne). Vzniknuté brikety sú ekologické, pretože obsahujú iba čisté drevo bez prímesí. Môžu sa spaľovať v kotloch určených na spaľovanie palivového dreva, koksu, ale aj v  kotloch splynujúcich drevo. Hustota brikiet je podľa lisovaného materiálu v rozpätí 700 až 850 kg/m3, teda na úrovni tvrdých druhov dreva. Výhrevnosť by mala byť porovnateľná s drevom buka alebo hrabu. 

Galéria

lis, návod, brikety, drevo, lisovanie dreva
lis, návod, brikety, drevo, lisovanie dreva
lis, návod, brikety, drevo, lisovanie dreva

Princíp práce stroja
Stroj pracuje na princípe kľukového mechanizmu. Elektromotor s výkonom 3,0 kW a otáčkami 950 ot./minútu je pomocou troch klinových remeňov 13 × 1 750 mm spojený s remenicou kľukového hriadeľa a otáča ju. Otáčky kľukového hriadeľa sú 120 ot./minútu, teda 120 cyklov. Zdvih kľuky je 110 mm. Remenica kľukového mechanizmu má Ø 725 mm a slúži zároveň ako zotrvačník, ktorý pomáha svojou zotrvačnou silou pri stláčaní pilín a vytvorení maximálneho tlaku. Dodatočne boli k zotrvačníku pripojené závažia s váhou 50 kg, čím sa zvýšila tlačná sila. Elektromotor sa zapína pomocou vypínača, ktorý slúži aj ako reverzný.

Na zväčšenie opásania remenice elektromotora sa použila fibrová kladka, ktorá slúži zároveň aj ako napínacia kladka pre klinové remene. Opásanie na remenici elektromotora je asi 180°a remenice kľukového mechanizmu asi 270°. Týmto sa zabezpečuje chod bez preklzov najmä v čase maximálnej záťaže, t. j. pri stláčaní a posúvaní pilín.

Všetky ložiská na kľukovom hriadeli sú klzné a na ložiská sa použil bronz. Každé ložisko sa maže samostatne pomocou Štauferových mazníc mazacím tukom, ktorý vydrží vysoké teploty.

Piest, ktorý vykonáva samotné stlačenie, sa vedie v dvoch samostatných a mazaných šmýkadlách, ktoré tvoria oceľové tyče Ø 32 mm a fibrové šmýkadlá.

Celý kľukový mechanizmus je z bezpečnostných dôvodov prekrytý ochranným krytom. Piest má Ø 32 mm a je z  ocele a bronzu.

Stláčanie pilín
K samotnému stláčaniu pilín dochádza v pracovnom valci, ktorý sa skladá z dvoch častí:

 • plniaca a stláčacia časť – má násypný otvor s Ø 28 mm, nad ktorým je plechová násypka, ktorá slúži zároveň ako zásobník pilín. Piest pri pohybe dozadu otvorí násypný otvor, cez ktorý spadne presné množstvo pilín do pracovnej časti. Pri pohybe dopredu piest otvor uzatvorí a stlačí objem pilín tlakom asi 25 MPa a v poslednom štádiu potlačí zlisované piliny smerom von z valca asi o 4 až 8 mm, čo závisí od množstva nasypaných pilín. Presné dávkovanie sa zabezpečí samostatným elektromotorom a prevodovkou s variátorom, ktorá otáča závitovkou s  Ø 25 mm.
 • brzdiaca časť – je to v podstate valec s rovnakým vnútorným priemerom ako plniaci, ale po dĺžke rozrezaný na dve časti, ktoré sú stláčané proti sebe pohybovou skrutkou a odpružené gumou. Sila stláčania sa nastaví tak, aby bola maximálna, ale aby ju piest pri pohybe dopredu silu prekonal, a pracovný tlak pri stláčaní bol tiež maximálny.

Na základe praktických skúseností môžem povedať, že výhodnejšie je lisovať malé čiastočky dreva, t. j. piliny, ktoré lepšie prejdú násypným otvorom ako veľké hobľovance.

 

Kresba č. 1

 1. Plniaca a stláčacia časť – vnútorný priemer otvoru je 32 mm, navŕtaný vrtákmi a dokončený výstružníkom, v ktorom sa pohybuje stláčací piest, ktorý je o 0,4 mm menší – t. j. má priemer 31,60 mm, pretože vplyvom trenia a následného zahriatia sa jeho rozmery zväčšia. Kolmo na tento pracovný otvor je asi 60 mm od hornej úvrate pohybu piesta z hornej časti navŕtaný násypný otvor s priemerom 28 mm.
 2. Piest – je to v podstate piestnica z hydraulického piestu, ktorá bola upravená na priemer 31,6 mm sústružením, následným vybrúsením a vyleštením. Piest je priskrutkovaný na držiak tvaru U z 20 mm oceľového zvarenca, na ktorom sú po obidvoch stranách priskrutkované šmýkadlá z pertinaxu (fibru) s rozmermi 100 × 100 × 150 mm, mazané štauferovými maznicami a šmýkajú sa po tyčkách priemeru 32 mm, takisto z piestnic. Cez zvarenec prechádza čap s priemerom 50 mm, ktorý drží ojnicu.
 3. Ojnica – je vyrobená z guľatiny s priemerom 50 mm, na koncoch sú privarené objímky na klzné ložiská s vnútorným priemerom 50 mm vyrobené z bronzu. Obidve časti sú mazané pomocou štauferových mazníc mazacím tukom s teplotou topenia do 260 °C.
 4. Remenica – zotrvačník – je to v podstate výťahová kladka s priemerom 725 mm, na ktorú je dodatočne priskrutkované oceľové závažie v celkovej hmotnosti asi 50 kg, čím sa podstatne zvýšila zotrvačná sila a tým aj stláčacia sila.
 5. Elektromotor – použitý je motor s výkonom 3 KW a otáčkami 950 ot./min., na ktorom je remenica s priemerom 90 mm s tromi drážkami rovnako ako na zotrvačníku. Vďaka pomeru tejto remenice a zotrvačníka stroj dosahuje 120 kmitov za minútu. Z praktických dôvodov, ale aj hľadiska výkonu, by bolo možné zvýšiť otáčky a počet kmitov až na úroveň 150 – 180 ot./min.
 6. Napínacia kladka – má priemer 120 mm, vyrobená z pertinaxu ( fibru ), uložená na samostatných ložiskách, slúži na presné napnutie remeňov a na zvýšenie uhla opásania na remenici motora.
 7. Protizávažie – bolo umiestnené na kľukový mechanizmus, ako protiváha ojnici.
 8. Stláčacie koliesko – je lepšie zobrazené na reze A-A, slúži na stlačenie výstupnej časti, čím dosiahneme brzdenie brikiet a vyvinutie maximálneho tlaku pri stláčaní.
 9. Závitovka – posúva a dávkuje piliny do násypného otvoru. Bola na lis dorobená dodatočne a nie je zobrazená na obrázkoch. Je poháňaná prevodovkou s variátorom.
 10. Prevodovka s variátorom – výkon elektromotora je 350 W, keďže je to variátor, je možné plynule meniť otáčky závitovky, a teda presne nastaviť množstvo pilín, ktoré majú spadnúť cez násypný otvor do stláčacieho priestoru. Záleží totiž na veľkosti pilín, ale aj z akého materiálu sú. Napríklad piliny z buku padajú pomalšie ako piliny z duba.
 11. Násypka – bola vyrobená presne na mieru, má objem asi 50 litrov, ale, samozrejme, je možné použiť aj väčšiu, poprípade prispôsobiť ju priamo na odsávanie.
 12. Piliny – možno lisovať piliny z buka, duba, jaseňa aj smreka. Podmienkou je, že musia byť suché, vlhkosť by nemala byť väčšia ako 10 – 12 % – čím je menšia, tým lepšie. Pokiaľ použijete aj hobľovance, bude problém s dávkovaním, ale aj so samotným stláčaním. Brikety dobre nedržia a rozpadávajú sa. Napríklad piliny zo sústruženia sa bez problémov dobre stláčajú a výsledné brikety držia veľmi dobre.
 13. Smer pohybu hotových brikiet.
 14. Pohyb piestu – priamočiary vratný.
 15. Smer otáčania zotrvačníka.

 

Kresba č. 2
Na obrázku vidíme dva pohľady – horný a bočný, na ktorom sú vyznačené rezy A a B.
Rez A je vedený cez stláčaciu časť na jej konci, rez B cez začiatok stláčacej časti

 

Kresba č. 3
Rezy A-A, B-B

 1. Závit M 20 s kolieskom – slúži na vyvinutie tlaku na konci stláčacej časti.
 2. Oceľová platnička – má hrúbku 20 mm a slúži na rovnomerné rozloženie tlaku vyvinutého stláčacím kolieskom.
 3. Gumová vložka – má tlmiaci účinok a vyrovnáva tlaky.
 4. Profil U 80 – tvorí základ celej plniacej a stláčacej časti, spodná časť je v celku, horná je delená na dve časti, ktoré sú spojené čapom priemeru 18 mm (poz. č. 8).
 5. Základná pracovná časť lisu – je to v podstate piestnica zo starého hydraulického piestu s priemerom 85 mm, dĺžkou 2 × 170 mm, do ktorej bol navŕtaný otvor s priemerom 32 mm a dodatočne vyleštený, aby sa znížil odpor pohybujúcich sa brikiet. Tento diel bol privarený k profilu U 80.
 6. Držiaky – je to pásovina hrúbky 10 mm, šírky 40 mm, privarená k základnému rámu.
 7. Skrutky – M 10 imbus, držia vonkajší rám stláčania a profil U 80, prechádzajú cez držiaky.
 8. Spájací čap – priemer 18 mm, dĺžka 100 mm.
 9. Pásovina – hrúbka 10 mm, šírka 40 mm, dĺžka 150 mm. Spája pohyblivú a pevnú časť profilu U 80

Základný rám bol vyrobený z profilu jäkl 100 × 120 mm a profilu U 100 mm, a bol prispôsobený na konkrétne dielce a časti stroja. Pôdorys mal rozmery 1 600 × 700 mm. Celková výška stroja je 1 500 mm. Vzhľadom na hmotnosť lisu a jeho možnú prepravu je na kolesách, z ktorých sú dve pevné a pre ľahšiu manipuláciu dve otočné.
–>
Z praktických skúseností sa dá povedať, že použitý profil sa pri plnom zaťažení mierne prehýbal. Stálo by preto za úvahu celý základný rám prepracovať a použiť systém rámovej konštrukcie. Z tohto dôvodu nie sú uvedené výkresy základného rámu.

Ing. Jozef Mačica, Horné Trhovište
Foto a kresby: autor
Zdroj: Časopis Urob si sám

 1. zdenek says:

  dobry den da se dohledat kdo tento lis vyrobil děkuji Vegricht

 2. Admin says:

  Dobry den,autor clanku je zaroven autor lisu.

 3. Kader Ernest says:

  je možné získat kontakt na autora, děkuji odpověď na kader.ernest@post.cz

 4. Masár Radovan says:

  ako je riešené znovuspustenie stroja ked sa nemôže kluka pretočit z dôvodu udierania do stvrdnuzých brikiet pred piestom

 5. Juraj Dzvoník says:

  Mohol by som dostať kontakt na autora lisu? môj email: juraj.dz@gmail.com.Ďakujem

 6. Vladimir says:

  Mohol by som dostať kontakt na autora lisu? môj email: bsct@seznam.cz.Ďakujem

 7. Pavol Pulík Bzenov 164 okr Prešov says:

  Dobrý deň nebol by ste tak dobrý poslať mi piestovu a plniacu časť – podrobnejší nakres.
  Dopredu Vám za to ďakujem.

 8. karel says:

  mohl bych dostat kontakt na autora lisu? můj email: kajikhavel@seznam.cz

 9. Radek Vrana says:

  Dobrý den.Chtěl bych se zeptat na cenu tohoto stroje a kde je lze zakoupit.

 10. petr adam says:

  mam malou pilu s porezu kulatiny mohu tento lis pouzivat k vyrobe pelet a prosim cenu v kč

 11. Renáta says:

  Vyzera dobre a kolko stojí prosím vás

 12. Patrik says:

  Dobry deň koľko stojí keby som si ho u Vás objednal

  1. Patrik says:

   Moje tel c je 0908704966

 13. Peter says:

  Zaujímavý výrobok.Koľko by stal uvedený lis? Ani neviem ,kde by som mal zháňat naň použité materialy .Ďakujem za odpoveď.
  Peter

 14. Pavol says:

  Mám vážny záujem o kúpu. pavolbekes@gmail.com

 15. vykresy na briketovaci lis says:

  Pokud potrebujete vykresy na briketovaci lis piste na email. oznameni(tecka)oznameni@seznam.cz

 16. Martin says:

  Mám vážny zájem o koupi lisu.Dekuji

 17. Karol says:

  Potreboval by som kontakt na výrobcu,vážny zaujem

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.