Praktická drevená skrinka, ktorá vám poslúži napríklad v jedálenskom kúte

image 39022 25 v1

Kávy, čaje, džemy, pochutiny i sladkosti chceme mať na dosah ruky bez toho, aby obalovou pestrosťou tvarov a farieb rušili pokojnú atmosféru jedálne. Práve na to slúži takáto skrinka z detailne opracovaného masívu.

S čím treba rátať

náročnosť: ++++
čas: 7 dní
náklady: 119 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 119 €
(skutočná spotreba)
• masív 24 €
smrekové dosky, hrúbka 22 mm (240 €/m3), smrek, hrúbka 15 mm (240 €/m3)
• plošný materiál 2 €
sololit, 3 × 2 070 × 2 580 mm (9 €/ks), drevotrieskové dosky zo zberného dvora (0 €), staré sklá zo zberného dvora (0 €)
• lištovania a nožičky 28 €
reliéfne lišty z dimex.sk od (0,90 €/m), sústružené nohy (3,10 €/ks)
• kovania 51 €
úchytky oceľové (6,50 €/ks), závesy, 60 mm, mosadz (1 €/ks), mosadzný guľôčkový zachytávač (1 €/ks)
• montážny materiál 5 €
Duvilax D3 Rapid (3,85 €/kg), skrutky Kreg 1-1/4″ Coarse (3,77 €/100 ks)
• povrchová úprava 9 €
Colorlak Aquacol Primer V-2070 (7,96 €/0,6 l), Colorlak Akrylcol V-2045 od (5,50 €/0,6 l)

NÁRADIE A POMÔCKY
• pneumatická klincovačka
• akumulátorový skrutkovač
• lamelovacia frézka
• pomôcka Kreg Jig
• hobľovačka
• kompresor
• píla, fréza
• brúska ​

PRACOVNÝ POSTUP

1. DIELCE
Plošné dielce si budeme musieť zostaviť z dosiek, pri ktorých stačí, aby bola jediná strana pohľadová. Ponechávame rozmerovú rezervu 2 cm.

2. ZNAČENIE
Mäkkou ceruzou si vyznačíme spoje zostáv. Popisujeme si nielen lícovanie strán dielcov, ale aj osi na vloženie lamiel.

3. DRÁŽKOVANIE
Pri frézovaní spojovacích drážok sa snažíme nastaviť výškový doraz tak, aby prechádzali stredovou osou dosiek. Lícová strana je vždy referenčná.

4. LEPENIE I
Dielcové zostavy lepíme disperzným lepidlom a stužujeme zvierkami až do vyzretia spojov. Pri malom počte zvierok musíme pracovať na etapy.

5. ODĽAHČENIE
Nosný predel pre zásuvky vyrobíme s odľahčením. Namiesto širokých dosiek na škárovku použijeme iba užšie laty podľa rozpisu.

6. RÁM
Na rozdiel od škároviek, rám vyrábame v čistej, presnej miere. Pri utiahnutí zvierok je dôležité preveriť pravouhlosť a urobiť korekcie.

7. FORMÁTOVANIE
Hotové škárovky formátujeme na presnú mieru. Pri tejto práci ich ukladáme po reze na seba, aby sme preverili zhodnosť ich rozmerov.

8. BRÚSENIE
Kým sú panely zatiaľ voľné, vytmelíme chybičky a prebrúsime ich. To nám uľahčí dokončovacie práce, aby sme nemuseli riešiť zle dostupné detaily.

9. VŔTANIE
Dielce budeme spájať zanorenými skrutkovými spojmi, a preto si pomôckou Kreg Jig vopred navŕtame všetky vodiace otvory na skrutky.

10. POMÔCKA
Deliaci rám je výbornou opierkou pri montáži bočníc. Vystredíme ho na dolnom dielci a upevníme svorkami proti posunu.

11. BOČNICE
Bočnice skrutkujeme do dna. Používame skrutky s dĺžkou 1-1/4″ so závitovkou s vysokým stúpaním. Do škár spoja nanášame lepidlo.

12. ROZMERANIE
Na montáž predelov si pripravíme rozperky. Tie zabránia nechcenému posunu dielcov pri skrutkovaní a zaistia symetriu osadenia.

13. PREDELY
Skrutky predelov musia byť na odvrátenej strane k dočasným rozperkám. Už počas montáže kontrolujeme pravouhlosť osadenia panelov.

14. RÁM
Do korpusu vmontujeme nosný zásuvkový rám, pri ktorom dávame na prednú stranu vždy jeho rovnejšiu stranu. Od tejto chvíle sa konštrukcia výrazne stuží.

15. ČELO
Latky, z ktorých budujeme čelný rám, krátime kus po kuse podľa skutočných rozmerov korpusu. Tak sa vyhneme škáram z nepresností.

16. STĹPIKY
Ak pri osádzaní rohových stĺpikov použijeme lamely, budeme mať istotu, že sa pod ťarchou dvierok pri používaní neuvoľnia.

17. ČELO II
Pri osádzaní čelného rámu sa neunáhlime. Všetko treba poriadne stužiť zvierkami, aby na lepených spojoch nevznikli uvoľnené škáry. foto: Milan Gigel

18. LIŠTIČKY
Stredové deliace lištičky osádzame posledné – z dôvodu zrýchlenia si môžeme pomôcť aj pneumatickou klincovačkou bez stužovania zvierkami.

19. LEM
Vrchná latka je príliš úzka, pre zanorený skrutkový spoj musíme použiť tenšie otvory. V tom nám pomôže pomôcka Kreg Jig Mini.

20. PRIEČKY
Priečky zásuviek rozpočítame na tretiny, hoci by sa na pohľad zdalo, že nám nelícujú so spodnými predelmi na dvierka.

21. KOĽAJNIČKY
S čelným rámom lícujeme koľajničky, ktoré nám budú vymedzovať chod zásuviek. Je dôležité, aby boli dokonale rovnobežné s pevným rozstupom.

22. VZPERA
Na zosilnenie korpusu pridáme do jeho zadnej časti vzperu. Tá sa stane oporou pre vrchnú kryciu dosku, ale aj pre zadnú výplň.

23. VEDENIE
Aby sa nám zásuvky pri vyťahovaní nevyklápali, musíme nad ne ešte pridať vrchné vedenie. Sú to latky, ktoré prechádzajú stredom dráhy zásuvky.

24. ZAMERANIE
Zásuvky by mali byť o 1 až 2 mm nižšie, ako sú otvory na ich osadenie. Šírku dosiek na zásuvky si preto skontrolujeme v ráme.

25. DRÁŽKY
Na dná zásuviek potrebujeme drážky s odstupom približne 5 mm od dna. Robíme ich na hustejšej a pevnejšej strane dosky.

26. SPOJE
Lamelové spoje nám urýchlia zostavovanie a zaistia nám presnosť pri lepení. Ide o malý formát, ktorý nevyžaduje extrémnu pevnosť spojov.

27. KOMPLETOVANIE
Dná narežeme tak, aby nám do nasucho zostavených zásuviek pasovali s milimetrovou vôľou. Tá nám poskytne v škáre priestor na lepidlo. foto: Milan Gigel

28. LEPENIE II
Pri lepení kontrolujeme pravouhlosť skôr, ako lepidlo zavädne. Neskôr by nám už neumožnilo urobiť potrebné korekcie.

29. DORAZY
Aby nám zásuvky lícovali s čelom rámu, budeme musieť za ne umiestniť dorazy. Je dôležité upevniť ich ku korpusu tak, aby zniesli pravidelné nárazy.

30. KORUNKA
Vrchný lem korpusu prizdobíme korunkou z reliéfnych líšt. Ak používame lišty s prázdnym chrbtom, musíme ich rovinne lícovať s korpusom.

31. TABUĽA
Pracovnú dosku opílime tak, aby nám bez presahu kopírovala reliéf korunky. Upevníme ju z rubovej strany pomocou skrutiek.

32. FRÉZOVANIE
Pomocou hornej frézy vytvoríme ozdobný reliéf i na pracovnej doske. Snažíme sa dosiahnuť harmonickú symetriu celého vzoru.

33. STĹPIKY
Dekoratívne fazety vytvoríme i na rohových stĺpikoch. Pomôžu nám utajiť hranatý tvar korpusu, ktorý budeme pohľadovo deliť do etáží.

34. PREDEL
Ozdobný reliéf ťaháme pod líniu zásuvkového predelu. Na bočné dielce si nakreslíme rysky, aby sme mali referenciu na ich osádzanie.

35. ZÁSUVKY
Ozdobné lemy vyrobíme pomocou líšt aj na zásuvkách. Robíme ich približne o milimeter užšie, aby sa nám nezachytávali o rám pri otváraní. foto: Milan Gigel

36. PRIDVIHNUTIE
Dno korpusu musíme zrovnať s čelným rámom. Na miesto, kde budú nohy, preto pridávame centimetrovú latku, ktorá vyplní výškový rozdiel.

37. PÄTIČKA
Posledným ozdobným lemom korpusu bude jeho pätička. Lištu vedieme tak, aby nám z hornej strany ladila s dnom dvierkových otvorov skrinky.

38. ROZMERANIE
Montážne otvory na nohy si zmeriame tak, aby nám kontúry nožičiek nepresahovali cez lem skrinky von. Otvory hĺbime s dorazom.

39. LEPENIE III
Nohy osadíme do lepidlového lôžka a skrinku na ne ihneď postavíme. Tlak vlastnej váhy zaistí, že spoje budú pevné a stabilné.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste40. DIAMANTY
Vrchnú časť stĺpikov dozdobíme diamantovým ornamentom. Na latkách vytvoríme brúskou fazetu, aby sme odľahčili ich vzhľad.

41. RÁMY
Vyrobíme si dvierkové rámy. Volíme pre ne priame rezivo bez hrčí, v ktorom pri zmene vlhkosti nebudú vznikať pnutia. Pri malej šírke volíme Kreg Jig Mini.

42. POLDRÁŽKA
Na rubovej strane frézujeme poldrážku, ktorá je presne taká hlboká, ako je hrúbka sklených výplní, ktoré do dvierok použijeme.

43. ZAUHLENIE
Rohy drážky dokončíme dlátom tak, aby nám vznikli pravouhlé zakončenia. Použiť môžeme aj špeciálne rohové dláto, ktoré urobí oba rezy súčasne.

44. ŠKÁRY
Dvierka opílime tak, aby nám z každej strany lícovali otvor v korpuse rovnakou šírkou. Pri zameriavaní si môžeme pomôcť závesmi.

45. OSADENIE
Dvierka osadíme na krídlové závesy. Presnosti montáže pomôže, ak si stredy otvorov vyznačíme šidlom alebo samostrediacim vrtákom.

46. ZACHYTÁVAČE
Aby sme dvierka dokázali zavrieť, musíme pridať i zachytávače. Montujeme ich vždy na miesto, kde budú vo finále úchytky.

47. DNO
Korpus zo zadnej strany uzavrieme sololitom. V tejto chvíli už máme istotu, že všetko je dokonale zauhlené a zásuvky sedia v otvoroch. foto: Milan Gigel

48. PODPERKY
Policové podperky nelepíme, ale prichytávame ich klinčekmi. Vďaka tomu ich budeme môcť v budúcnosti v prípade potreby presunúť.

49. POLIČKY
Do korpusu vložíme police. Musia byť približne o centimeter plytšie, ako je vnútorná hĺbka skriniek. Ak recyklujeme plošný materiál, čelá páskujeme.

50. LIŠTY
Reliéfnymi lištami zdobíme lemovanie dvierok. Dávame si pozor na to, aby nám lišty nepresahovali cez rám. Dobrou taktikou je milimetrový odstup.

51. VÝPLNE
Sklá bodovo vlepíme montážnym lepidlom. Pomáhame si štipcovými zvierkami, ktoré sklá udržia na mieste do vyzretia spojov.

52. LIŠTOVANIE
Aby sklá boli bezpečne uchytené, musíme ich na vnútornej strane olištovať. Práve preto sme museli nechať voľný priestor pred policami.

53. PRÍPRAVA
Všetky plochy tmelíme, brúsime a natierame základnou farbou. Snažíme sa dosiahnuť hladké a rovnomerné plochy, ktoré zjednotia materiál.

54. NÁTER
Krycou farbou natrieme celú zostavu. Páskami si pomôžeme pri okenných výplniach, aby sme nemuseli preťahy farby odstraňovať škrabkou.

55. RÁMIKY
Z latiek si napílime dielce na dekoratívne rámiky. Pomôže nám papierová šablóna z obťahu dvierok, z ktorej si odmeriame uhly.

56. FAZETY
Na latkách vytvoríme ozdobné fazety. Ak sa niektorá pri práci poškodí, ľahko si vyrobíme v tejto fáze práce novú náhradu.

57. LEPENIE IV
Rámiky lepíme sekundovým lepidlom. To má pri správnej technike nanášania dostatočnú pevnosť na ich spoľahlivé spojenie. foto: Milan Gigel

58. VLOŽENIE
Rámiky vložíme do dvierok. Na ich vlepenie do rámu použijeme kryciu farbu, ak máme vôľu, použijeme disperzné montážne lepidlo.

59. KOVANIA
Nakoniec osadíme na dvierka a zásuvky kovania. Pozorne ich rozmeriame, pretože nie je pravidlom, že montážne otvory sú na všetkých kusoch rovnaké.

HOTOVO

DOMÁCE LEPENIE ŠKÁROVIEK

DOSKY
Sú oveľa lacnejšie ako plošné škárovky, ich nevýhodou je však neprimeranosť rozmerov. Všetky sú dlhšie a užšie, ako by ste na plošné dielce korpusov potrebovali. Vyžadujú si preto zdĺhavú úpravu, vďaka ktorej ich môžete použiť na výrobu nábytku. S prípravou a lepením sa tak oplatí začať v predstihu, pomôckou je rozpiska dielcov na konci tohto postupu.

ROZMIETANIE
Hoci sa dosky môžu zdať rovné, pravda je, že sa prehýbajú vo viacerých rovinách. Z tohto dôvodu ich treba pred lepením rozdeliť na užšie časti. Prvý deliaci rez veďte vždy stredom masívu, v ktorom je dreň, ďalšie treba viesť v stredoch ohybov a prehnutí. Bez ohľadu na to, aké počty a šírky dosiek vám vzniknú, budete mať istotu, že na prácu máte k dispozícii rovný a plochý materiál.

HRANOVANIE
Po prvom hobľovaní a hrúbkovaní je potrebné všetky dosky ohraniť. Všetky rezy, ktoré ste uskutočnili pri delení, sa budú od kolmice odchyľovať. Kým však použijete na opiľovanie stolovú pílu, musíte si byť istí, že strana, ktorú vediete popri paralelnom doraze, je skutočne priama. Viete to skontrolovať šnúrkou alebo príložníkom, použiť môžete i vodiacu lištu píly. Práve zanorovacia píla s lištou je pre malú dielňu na zrovnávanie lacnejšou a šikovnejšou pomôckou ako veľká zrovnávačka.

LEPENIE ŠKÁROVIEK
Je rutina, ku ktorej potrebujete len dostatok zvierok a disperzné lepidlo. Ak vám však chýba pomocník alebo sú dosky pozdĺžne prehnuté na hrčiach, musíte si pomôcť pri ich zladení do roviny. Výbornou pomôckou je lamelovacia frézka. Lamely v spojoch v tomto prípade nepomáhajú dosiahnuť pevnosť, ale zaistiť rovinnosť dosiek v zostave. Vytlačené lepidlo zotierajte za čerstva, najvhodnejšie sú lepidlá bez zmäkčovadiel, ktoré sa na škárovkách výborne brúsia.

OPLATÍ SA
Ak dosky presne dosadajú, škárovka nepotrebuje pri izbovej teplote viac ako 3 – 4 h na vyzretie lepených spojov. Vo chvíli, keď zvierky zložíte dole, môžete sa pustiť do formátovania, brúsenia a v prípade užších zostáv pokojne aj do hobľovania na hrúbkovačke. Nie je nič nezvyčajné, ak vám výber reziva, jeho spracovanie, zlepenie zostáv a dokončovacie práce v projekte takéhoto rozsahu zaberú celý deň. Ide o prácu, ktorú nemožno unáhliť. Za hotové škárovky by ste však zaplatili približne 3- až 4-násobok ceny reziva. Takýto tabuľový materiál navyše nemožno kupovať na mieru.

dobré rady

PRESNOSŤ PRI PRÁCI
Kým pri výrobe stola drobné nepresnosti schováte, pri skrinkách s dvierkami a zásuvkami sa každá odchýlka ukáže naplno. Je preto dôležité zvoliť takú taktiku práce, ktorá vám zaistí dostatočnú presnosť pri zostavovaní. Všetok čas investovaný do prípravy a kontroly sa vám mnohonásobne vráti späť plynulým postupom práce.

PRAVOUHLOSŤ REZOV
Pri skracovaní dosiek, lát a dielcov je priam kľúčová. I polstupňová odchýlka pri dielci so šírkou 50 cm spôsobí pri sčítaní odchýlky na oboch koncových rezoch viditeľný rozdiel. Kritické sú i rámy dvierok, na ktorých sa chyba pri štvorici spojov vždy znásobí.

POMÔCKA
Na priečne rezy na stolovej píle je spoľahlivým riešením dobre zrektifikovaná pokosová píla. Dá vám istotu, že rezy budú presne také, aké ich chcete mať. Pre každú kontrolu nového nastavenia sa nám osvedčil 40 cm široký pruh sololitu, na ktorom robíme pokusné rezy na zameranie odchýlky. Ak ste dobrí v geometrii, veľmi dobrú presnosť možno dosiahnuť aj zanorovacou pílou s vodiacou lištou.

PRAVIDLO 3-4-5
Ostrá ceruza, jediné meradlo (meter či oceľové pravítko) pre celý projekt a značky písané pri hotových a preverených rezoch sú návykom, ktorého by ste sa mali dôsledne držať pri každej práci. Ak si nie ste istí uholníkmi, ktoré v dielni máte, používajte na kontrolu väčších dielcov kontrolné meranie. Ak na dvoch stranách vyznačíte rysku na 30 a 40 cm, uhlopriečny spoj bude pri pravom uhle 50-centimetrový.

PRI SKRACOVANÍ
Výrazne pomôže i to, ak budete dielce skracovať s dĺžkovým dorazom na píle. Vďaka tomu budete mať istotu, že sú ich dĺžky dokonale zhodné. Takéto pílenie je oveľa presnejšie ako pri spoločnom pílení dielcov vrstvených na sebe či ukladaných vedľa seba. Drobná odchýlka sa zväčšením hrúbky či šírky rezu prejaví viac.

AKO ZHOTOVIŤ ZÁSUVKY?

VEDENIE PRIAMO V KORPUSE Z LATIEK
Nie je nevyhnutné, aby boli malé zásuvky vedené na stolárskych kovaniach s kolieskami či na guľôčkových pojazdoch. Ak sa naučíte vytvoriť vedenie priamo v korpuse z latiek, vyhnete sa početným komplikáciám. Odpadá riešenie geometrie zásuviek, kompenzovanie drobných odchýlok i prispôsobovanie veľkosti zásuviek a korpusu k sériovo vyrábaným kovaniam.

NAJLACNEJŠÍ SPÔSOB BEZ POUŽITIA KOVANÍ
Vedenie zásuviek je klzné, takže všetky styčné plochy treba kvôli hladkému vedeniu voskovať. Smrekové drevo v kombinácii s podlahovým voskom už po niekoľkých desiatkach zasunutí získa dokonale hladký povrch, pri ktorom sa zásuvka pohybuje takmer bez vynaloženia síl. Ide o praktické riešenie, ktoré pri správnom zostavení funguje aj pri veľkých a objemných zásuvkách.

VODIACE LATKY V DOKONALEJ ROVINE
Spodným vedením je rám alebo plošný predel, na ktorom sú zásuvky položené. S nimi prichádza do kontaktu spodná časť obvodových latiek zásuvky. Je preto dôležité, aby boli plochy pri lepení zostavené v dokonalej rovine. To, že dno nepatrí na spodok zásuvky, ale približne 5 mm nad spodnú líniu, nie je náhoda. Odstráni sa tak nadmerné trenie.

BOČNÉ VEDENIE A ZADNÝ DORAZ
Bočným vedením sú latky, medzi ktorými zásuvka jazdí. Nie je dôležité, ako vysoké sú, prihliadnuť treba iba na to, aby sa nezbiehali a nerozbiehali. K bočnému vedeniu vždy patrí zadný doraz, ktorý určuje, ako hlboko sa zásuvka dá do korpusu zasunúť. Nastavovacím mechanizmom sú samorezné skrutky, ktoré tvoria malý kontakt so zadnou stenou zásuvky.

ABY SA OTVORENÁ ZÁSUVKA NEVYKLOPILA
Zásuvka potrebuje aj vrchné vedenie. Je ním latka, ktorá prechádza stredom vodiaceho priestoru, priamo nad zásuvkou. Tá vytvára kontaktný bod so zadným dielom rámu zásuvky. Je šikovné, ak sú všetky vodiace dielce v korpuse iba klincované alebo skrutkované, aby sa v prípade opotrebovania po desaťročiach používania dali jednoducho vymeniť.

NÁBYTKOVÉ KOVANIA

ZÁVESY A ÚCHYTKY
Úchytky dávajú čelnej strane nábytku jedinečný vzhľad a majú rovnakú vizuálnu moc ako reliéfne lištovanie a povrchová úprava. Práve z tohto dôvodu sa oplatí venovať čas výberu vzorov a dizajnov, ktoré ladia s celou zostavou. Neočakávajte, že všetko nájdete v regáloch predajní, neraz treba počkať na objednávku tovaru podľa vzorkovnice alebo prelistovať inzerciu, či internetové ponuky.

VÝBER
Niektoré úchytky možno montovať vodorovne i zvislo, iné si pre odlišnú geometriu vyžadujú samostatnú verziu pre každý druh osadenia. Pri výbere myslite nielen na vzhľad a veľkosť, ale aj na šírku a dĺžku podkladovej časti kovania. Pri úzkych rámoch dvierok sa ľahko môže stať, že narazíte na kolíziu s reliéfnou lištou alebo bude rám priúzky na to, aby vám kovanie správne sadlo.

MONTÁŽ SPREDU
Vo všeobecnosti platí pravidlo, že najmenej starostí je s tými úchytkami, ktoré sa na dvierka a zásuvky montujú z čelnej strany pomocou samorezných skrutiek. Tie by mali byť súčasťou dodávky – svojou farebnou patinou by mali ladiť s kovaním bez toho, aby ste ich museli prácne prispôsobovať.

ZÁVESY
Veľkú pozornosť treba venovať výberu závesov. Mnohé nemožno dovrieť úplne, pretože výrobcovia počítajú s ich čelnou montážou na dvierka králikárne a nie na osadenie do škáry nábytkového korpusu. V ponuke predajcov je viacero presných riešení, z času na čas narazíte na závesy, aké v našich projektoch používame my. Montážne pláty zapadajú do seba a tým vytvárajú extrémne úzku škáru, pri ktorej nie je potrebné závesy do rámov zadlabávať. Plochým závesom však chýba akákoľvek možnosť rektifikácie, jemné úpravy je možné dosiahnuť iba vypodložením.

ZACHYTÁVAČ DVIEROK
Nevyhnutnou časťou kovaní sú zachytávače dvierok. V ponuke predajcov sa najčastejšie stretnete s magnetickými, avšak mosadzná klasika s guľôčkami a pružinkou má tiež svoje čaro. Táto drobná mechanika dáva otváraniu a zatváraniu dvierok príjemnú atmosféru.

PRÁCA S NÁBYTKOVÝM SKLOM

AKÉ SKLÁ?
Sklo je najlacnejším materiálom, ktorý dokážete zohnať na výplň dvierok. Na zberných dvoroch sa z rekonštrukcií hromadia tisíce starých oblokov s výplňami, z ktorých možno získať použiteľné sklá na svoje projekty. Rozrušený a vypadaný tmel vám zjednoduší zasklievanie, mnohé obloky sú vybavené lištovaním, po odstránení ktorého sa sklená tabuľa uvoľní. Hrúbky výplní sa pohybujú v rozsahu od 3 do 4 mm, takže domáce rezanie nie je problémom.

PRACOVNÝ STÔL
Ak ste doposiaľ sklá nikdy nerezali, mali by ste vedieť, že viac ako zručnosť a skúsenosť potrebujete dokonale rovnú pracovnú plochu, na ktorú natiahnete starú deku a posteľnú plachtu. Je dôležité, aby sa počas rezania tabuľa neprehýbala. Iba tak sa vám podarí sklo odlomiť priamo na naznačenej ryhe. Praktické je aj bočné osvetlenie, pri ktorom sa praskajúce sklo v ryhe rozsvieti, aby ste videli na postup svojej práce.

PRED REZANÍM
Sklo treba pred rezaním umyť, reznú líniu zasa pretrieť naftou, petrolejom alebo olejom. Na vedenie sklenárskeho kolieska použijete pri rezaní hliníkovú vodiacu lištu od zanorovacej píly alebo hobľovanú latu, ktorú na rubovej strane podlepíte gumou. Každý rez sa musí uskutočniť na jeden prechod, vždy v dostatočnej sile a hĺbke. Je preto potrebné na sklenársky stôl po celý čas tlačiť. Budete počuť zvuk, ktorý má byť súvislý, rovnomerný, priam harmonický.

REZANIE SKLA
V princípe ide o jeho kontrolované láma­nie. Aby vznikol zlom krehkého skla v škáre vytvorenej sklenárskym kolieskom, celú reznú líniu budete musieť z rubovej strany postupne naklepávať. Pri dobrom svetle uvidíte, ako prasknutá časť obelie a zlom sa vytvorí postupne v celej dĺžke. Aby boli ostré hrany skla menej nebezpečné pri manipulácii, po zlomení ich môžete zabrúsiť osličkou alebo brúsnym kameňom.

MATNÉ ČI PRIEHĽADNÉ?
I priehľadné sklo môže vo výplniach dvierok vyzerať dobre. Stačí, ak ho na rubovej strane natriete akrylovou farbou, lazúrou alebo pigmentovaným lakom. V závislosti od hrúbky a štruktúry náteru ovplyvníte vzhľad skla. Je nenáročné dosiahnuť imitáciu matovaného, zasneženého či úplne farebného skla.

LIŠTY SKRÁŠLIA LÍNIE

OLIŠTOVANIE
Je to najjednoduchší spôsob zdobenia korpusov, dvierok a čiel zásuviek. Namiesto náročného rámovania, frézovania a vyrezávania možno reliéfne kontúry vytvoriť pridaním ozdobných líšt. Zo širokej škály ponuky predajcov sú na nábytkárske projekty najvhodnejšie tie, ktorých šírka sa pohybuje od 18 do 30 mm. Najmenej zaplatíte za kratinu do 70 cm, priebežne nadpájané lišty sú lacnejšie ako z kusového masívu, smrek a borovica sú cenovo dostupnejšie ako dub a buk.

ČISTÉ A HLADKÉ REZY
Ostrý a čistý pílový kotúč bez povlaku živice je kľúčom k hladkým rezom. Tenké lišty sú pri rezaní citlivé na vibrácie a každé nešikovné zachytenie pílového zuba spôsobuje na hranách vyštiepenie. Ak sa vám zdá, že pokosová píla z hobby segmentu si s nimi nevie správne poradiť, chybou bude pílový kotúč s príliš nízkym počtom zubov. Drobná investícia výsledok rezu vždy zlepší. Pomôže i doplnková opora, ak do pokosovej píly vložíte pomôcku na spresnenie uhlových rezov.

KLINČEKY A IHLIČKY DRŽIA DOBRE LIŠTY
Lišty plnia iba dekoračnú úlohu, preto ich zvyčajne na korpus, zásuvky či dvierka lepiť netreba. Lepidlo prichádza iba na tie miesta, kde možno lištu pri manipulácii zachytiť alebo o ňu zakopnúť. Klincovanie a ihlovanie je spoľahlivou technikou prichytávania, ktorá do budúcnosti dáva voľnosť pri modernizácii, premene a úpravách nábytku. Výmenou líšt, kovaní a náteru sa z unaveného a nudného kusa môže stať nový a svieži.

ZAMASKOVANIE ŠKÁR SKRUTKOVAČOM
Niekedy sa stáva, že rohové spoje i napriek snahe zostanú otvorené s tenučkou, otvorenou škárou. Pomoc nájdete v okrúhlom drieku skrutkovača. Ak ním opakovane prejdete po hrane, masív sa na konci troška prihne a tenučká škára sa uzavrie. Ide o riešenie, ktoré je oveľa šikovnejšie a spoľahlivejšie ako použitie tmelu.

PRIAME SPÁJANIE LÍŠT LEPIDLOM
Na miestach, kde je potrebné lišty spojiť v ploche bez prechodu cez roh, sa môže stať, že sa objavia odchýlky profilov, ktoré vznikli vo výrobe pri ich frézovaní. Kým sa pustíte do úpravy a zbrusovania prechodu, zlepte lišty v spoji sekundovým lepidlom. Zo spojených líšt sa tak stane celok, ktorý pri zmene vlhkosti nebude pracovať.

AUTOR RADÍ
Naša skrinka s jemnými farebnými tónmi ukryje za matnými sklami kulinárske poklady, takže jedáleň vždy vyzerá v najlepšom poriadku. Práve takejto výzve sme čelili pri návrhu dnešného úložného priestoru, ktorý je vyladený tak, aby ponúkol štedrú kapacitu na stovky škatuliek, fľaštičiek a vrecúšok.

ROZPIS DIELOV

• korpus
116 × 36 × 2 cm 1 ks
80 × 36 × 2 cm 2 ks
63 × 36 × 2 cm 2 ks
112 × 5,6 × 2 cm 2 ks
24,9 × 14 × 2 cm 4 ks
120 × 40,5 × 2 cm 1 ks
116 × 83 × 0,4 cm 1 ks
• čelný rám
83 × 5 × 2 cm 2 ks
106 × 3 × 2 cm 3 ks
63 × 36 × 2 cm 2 ks
62 × 2 × 2 cm 2 ks
12 × 4 × 2 cm 2 ks
• zásuvkové vedenia
36 × 4 × 2 cm 2 ks
36 × 3 × 2 cm 2 ks
36 × 5 × 2 cm 3 ks
22 × 4 × 2 cm 3 ks
112 × 3 × 2 cm 1 ks
• dvierka a zásuvky
62 × 4,5 × 2 cm 6 ks
25 × 4,5 × 2 cm 6 ks
32,5 × 11,7 × 2 cm 6 ks
30,7 × 33 × 0,4 cm 3 ks

Text, foto a realizácia: Milan Gigel

Zdroj: časopis Urob si sám 2/2017

Komentáre

  1. Pekné, ale prečo nie sú v nákladoch započítané aj všetky mašinky a svorky a ostatné veci,
    bez ktorých by sa tá skrinka nepostavila. Potom, ked si to pripočítate, tak si to porovnajte
    s podobnou skrinkou, ktorá sa dá kúpiť na internete a zistíte, že toto je vlastne luxus.

    1. Pretože ani do guláša nik nepočíta cenu sporáka, hrncov, noža, nákupnej tašky a nehnuteľnosti v ktorej kuchyňa stojí. Tie veci sa pri výrobe neminú.

  2. Kto by sa s tym papral.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.