image 46814 25 v1
Galéria (20)

Vyvýšený záhradný domček pre deti vás vyjde do 400 €

Náročnejší variant domčeka pre deti, ale s oveľa širším využitím a výrazne iným vzhľadom. Hneď na prvý pohľad je jasné, že takáto stavba si vyžaduje šikovné ruky a premyslenejší postup ako malý domček.

Galéria

Domček na „nohách“
Domček na „nohách“
Domček na „nohách“
Domček na „nohách“
Domček na „nohách“
Domček na „nohách“
Domček na „nohách“
Domček na „nohách“

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 390 €
(odhadnuté náklady)

• spojovací materiál 20 €
skrutky, klince
• kovové kotvenie 20 €
4 ks (5 €/ks)
• smrekové hranoly 175 €
100 × 100 mm,
dĺžka 2 700 mm, 6 ks (stĺpy a väznice),
dĺžka 1 200 mm, 8 ks (krokvy),
dĺžka 1 500 mm, 4 ks (vnútorné stĺpiky),
dĺžka 1 400 mm, 4 ks (roštovanie podlahy)
• drevené dosky 100 €
25 × 100 × 2 100 mm, 90 ks (steny, podlaha), 50 × 200 × 1 500 mm, 2 ks a 50 × 200 × 600 mm (schody), 50 × 150 × 2 100, 2 ks (lavička)
 betón 45 €
na základové pätky, C 16/20, 0,7 m3 (66 €/1 m3)
• asfaltový šindeľ 30 €
a asfaltovaná lepenka 5 m2 (6 €/m2)

DOMČEK NA STĹPOCH – ÁNO ČI NIE?

VÝHODY
+ tvar podľa vlastného uváženia
+ originálne riešenie
+ jednoduchá údržba
+ jednoduché opravy

NEVÝHODY
– náročná montáž
– mokrý proces výstavby – základové pätky
– pevne dané umiestnenie
– náročný na priestor z hľadiska bezpečnosti

POSTUP STAVBY DOMČEKA NA STĹPOCH

1. VÝKOPY A ZÁKLADY
Na upravenom teréne sa realizuje výkop na základové pätky do hĺbky minimálne 800 mm. Nasleduje betonáž základových pätiek. 

2. PÄTKY
Na základové pätky sa osadzujú kotevné železné profily. Najpresnejšie ich osadíme vyvŕtaním dier a upevnením chemickou kotvou. 

3. STĹPY
Následne sa na kotviace profily upevňujú nosné hranoly, rozmer hranola minimálne 100 × 100 mm. 

4. STUŽUJÚCE HRANOLY
Vo výške budúcej podlahy upevníme priečne hranoly (100 × 100 mm). V ďalšom kroku osadzujeme väznice, ktoré sú základom pre strešnú konštrukciu. 

5. KROKVY, KLIEŠTINY
Pri takejto malej stavbe možno na strešnú konštrukciu použiť rovnaké prierezy nosných hranolov, v našom prípade 100 × 100 mm.

6. PODLAHA
Vytvoríme ju jednoduchým roštom. Prvky roštu ukladáme v rozstupoch približne 300 mm, na povrch podlahy postačujú obyčajné drevené dosky s hrúbkou 2,5 cm. 

7. DEBNENIE STRECHY
Dosky OSB použijeme ako plné debnenie pred ukladaním strešnej krytiny. 

8. KRYTINA
Pokračujeme rovno strešnou krytinou – v našom prípade je to obyčajný asfaltový šindeľ, ktorý môže byť podložený lepenkou. 

9. STENY
Pri výbere krytiny pokojne možno siahnuť aj po inom materiáli, ak je to vhodné. Domček po obvode opláštime doskami podľa návrhu. Vytvoríme tým steny. 

10. POD DOMČEKOM
Keďže domček je osadený vo výške približne 1 m od zeme, umiestnime podeň malú lavičku. Získame ďalšie zaujímavé miesto pre deti.

11. SCHODY
V poslednom kroku osadíme drevené schodisko na bezproblémový prístup do domčeka. Urobíme ho aspoň 600 mm široké. 

12. ÚPRAVA OKOLIA
Priestor v okolí vyplníme drveným kamenivom (malá frakcia, napr. 0 – 4 mm alebo 4 – 8 mm). 

Výškové osadenie domčeka

Základné rozmery domčeka v mm. vizualizácia : Miroslav Šteiner 

dobré rady

UMIESTNENIE DOMČEKA

Samostatne stojaca konštrukcia z drevených hranolov a dosák zaujme už na prvý pohľad. Umiestnenie domčeka je preto dôležité, okrem iného sa musí pevne osadzovať cez základové pätky. Vďaka svojej veľkosti sa takýto domček zároveň stane výrazným prvkom v záhrade.

NA BEZPEČNÚ HRU

Stavba nesie so sebou riziká, je predsa osadená nad terénom, preto v jej okolí nesmú byť žiadne prekážky vo výhľade, brániace vizuálnej kontrole detí, hlavne žiadne nebezpečné predmety. Domček nesmie byť umiestnený blízko stien alebo stavieb. Podlaha domčeka musí byť vo výške približne 1 m, nie vyššie. Do priestoru v okolí navozte jemný štrk (frakcia 0 – 4, maximálne 4 – 8 mm) v hrúbke aspoň 50 mm. Zásyp sa dá nahradiť pieskom alebo bezpečnostnými gumenými rohožami.

INTERIÉR DOMČEKA

Môžete ho jednoducho zariadiť hračkami alebo tematicky upraviť podľa potrieb svojich detí. Napríklad, keď oproti schodom doplníte do otvoru šmýkačku.

Osadenie oceľových kotiev

Možno ho realizovať aj priamo pri betónovaní. Oceľové kotvy sa osadzujú do čerstvého betónu, o ne sa neskôr pripevní stĺpová konštrukcia. Nevýhodou však je, že v takomto prípade je presné osadenie kotiev pomerne náročné a laik potrebnú presnosť dosiahne len zriedkavo. Jednoduchšie je po stvrdnutí do betónu presne vyvŕtať diery a použiť chemickú kotvu.

Takto vyzerá hotový domček, ktorý bol takmer dokončený v priebehu jedného týždňa. foto: Miroslav Šteiner 

AKO CHRÁNIŤ DREVO

PREVENTÍVNA OCHRANA

V podmienkach strednej Európy sa pôsobenie drevokazného hmyzu zastavuje pri vlhkosti dreva 10 % a drevokazných húb pri vlhkosti 20 %. Aby sme to dosiahli, musíme drevo chrániť pred dažďovou aj spodnou vodou zastrešením či zošikmením drevených častí vystavených dažďu. Vyhýbame sa kontaktu dreva s povrchom zeme.

Okolo domčeka je hrubšia vrstva štrku, aby sa znížilo riziko zranenia detí pri náhodnom páde. foto: Miroslav Šteiner 

TYPOVÉ OZNAČENIE

V exteriéri je takmer nemožné udržať vlhkosť dreva trvale nižšiu ako 10 %, preto je potrebná preventívna chemická ochrana. Aby sme si zvolili správnu, výrobcovia chemických prípravkov občas uvádzajú ich smerový účinok na etikete:
Ip – preventívny účinok proti drevokaznému hmyzu,
Ii – intenzívny účinok proti drevokaznému hmyzu (vhodné na ošetrenie napadnutých konštrukcií),
FA – pôsobia proti mäkkej hnilobe,
FB – účinné proti hnedej a bielej hnilobe,
B – proti drevosfarbujúcim hubám,
P – účinné proti plesniam,
E – ošetrené drevo môže byť zabudované v extrémnych podmienkach v kontakte so zemou alebo sladkou vodou,
O – na zvýšenie ohňovzdornosti,
D – zvýšenie odolnosti proti poveternostným vplyvom.

Toto tzv. typové označenie výrobku podľa staršej STN 49 0600-1 ešte stále možno nájsť v technickom liste prípravku.

Veľký otvor treba buď uzavrieť zábradlím, resp. sieťou, alebo ho doplniť druhým rebríkom, prípadne šmýkačkou – tak, ako je naplánované v projekte. vizualizácia : Miroslav Šteiner 

TRIEDY OHROZENIA

Okrem toho sa uvádza aj trieda (stupeň) ohrozenia dreva podľa EN 335-1, pri ktorej je prípravok účinný a drevo chránené:
1 a 2 – produkty určené do interiérov a zakrytých priestorov,
3 – drevo v exteriéri mimo trvalého styku so zemou alebo vodou,
4 – drevo určené na trvalý styk so zemou alebo sladkou vodou,
5 – výrobky určené na zabudovanie do morskej vody.

(Ing. Milan Šulek, Ing. Stanislav Jochim)

Text, foto a vizualizácie : Ing. arch. Miroslav Šteiner
Zdroj: časopis Urob si sám 1/2018

  1. Milan says:

    Príklad

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje