Úžasná premena starej verandy z odpadových dosiek
Galéria (52)

Úžasná premena starej verandy z odpadových dosiek

Pri obnove podlahy na verandičke na chalupe sme využili staré dosky z rozobratej králikárne a zvyšky preglejky a líšt z minulých projektov. Hoci vstupný materiál pripomínal palivo, na výsledku vidno, že drevo má nekonečný život.

Galéria

Pekná podlaha z dreva zadarmo
Pekná podlaha z dreva zadarmo
Pekná podlaha z dreva zadarmo
Pekná podlaha z dreva zadarmo
Pekná podlaha z dreva zadarmo
Pekná podlaha z dreva zadarmo
Pekná podlaha z dreva zadarmo
Pekná podlaha z dreva zadarmo

UROB SI SÁM

náročnosť: +++
čas: 3 dni
náklady: 85 €
ľudia: 2
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 85 €
(skutočná spotreba na verandu 2 × 3 m)
 podlaha 18 €
recyklovaný smrek, hrúbka 20 mm (120 €/m3)
• lem a lištovanie 20 €
preglejka obalová, breza C/C 12 mm (8,40 €/m2)
lišta rohová RV 1414/200 (1,63 €/2 m)
lišta rohová RVI 2020/200 (2,24 €/2 m)
• montážny materiál 15 €
Pattex Extreme Total Fix (6,62 €/440 g)
Duvilax penetrácia (3,08 €/l)
Duvilax L-58 4,(64 €/kg)
klince kalibrov G18 a G21
povrchová úprava 32 €
Colorlak Akrylcol V-2045 biely (5,50 €/0,6 l)
Colorlak Profi Parket mat V1509 (13,12 €/0,6 l)
Colorlak Lignostop Hobby V 1042 (6,88 €/1 l)

NÁRADIE A POMÔCKY
 hobľovačka
 píla
 kefovacia brúska
 jednoručná fréza
 stierka
 kompresor
• pneumatická klincovačka
• pneumatická ihlovačka 

PRACOVNÝ POSTUP

1. DOSKY
Z recyklovaných dosiek povyberáme tie, ktoré vyzerajú najlepšie. Snažíme sa vyradiť rozlomené, prehnuté a prihnité.

2. PRIMERANIE
Množstvo odhadneme hrubým naukladaním na podlahu. Aby sme kompenzovali straty pri omietaní, zarovnávaní a zužovaní, pridáme 20 % navyše. 

3. KEFOVANIE
Dosky očistíme od blata, prachu, pavučín a nečistôt, ktoré sa na nich nahromadili pri skladovaní. Popri tom sa s nimi oboznámime. 

4. KLINCE
Elektronickým detektorom vyhľadáme klince, skrutky a kovania, aby sme ich odstránili skôr, ako sa pustíme do spracovania. 

5. HOBĽOVANIE
Všetky dosky obojstranne nahobľujeme, aby sme odhalili ich zdravé jadro. Je výhodou, ak vieme dodržať jednotnú hrúbku celej sady. 

6. ZAROVNANIE
Na každej z dosiek zarovnáme jednu z bočných strán. Získame tak referenčnú rovinu, ktorá nám zaistí presné a rovné ukladanie. 

7. ZAUHLENIE
Oba konce dosiek na píle zarežeme presne pod 90-stupňovým uhlom. K dorazu kladieme tú stranu, ktorú sme zarovnali na hobľovačke. 

8. POMÔCKA
Na pracovnú dosku si namontujeme dve pomocné latky. Tie nám vytvoria pracovný doraz, ktorý zabráni kĺzaniu dosiek po stole. 

9. KEFOVANIE
Každú z dosiek kefujeme na lícovej strane oceľovou kefou. Ťahmi kopírujeme smer vlákien, aby sme nevytvorili príliš hlboké reliéfy. 

10. PROTISMER
Lícovú plochu prekefujeme aj v protismere. To nám zaistí rovnomerné vytváranie reliéfov tam, kde sa vlákna odkláňajú pri hrčiach. 

11. NYLON
Kým oceľová kefa za sebou necháva hrubý povrch s napriamenými vláknami, nylon funguje ako pružný brúsny papier. 

12. HLADENIE
Nylonovou kefou vyhladíme reliéfny povrch. Výsledok je najlepší, ak kefu od smeru vlákien odkloníme šikmo o 20 až 30 stupňov. 

13. PRIMERANIE
Keďže podlaha vybehne do výšky, skomplikovať sa nám môže otváranie dvier. Preto si zameriame nové výšky a nakreslíme si rysky.

14. ÚPRAVY
Pri malých rozdieloch vieme dvere podvihnúť podložkami na závesoch, pri väčších môžeme krídlo dvier opíliť, aby nám nezadieralo.

15. VYSÁVANIE
Podlahu dôkladne povysávame. Potrebujeme ju zbaviť nielen kamienkov, hliny a uvoľnených častí, ale aj najjemnejšieho prachu. 

16. RIEDENIE
Podľa charakteru podkladu si nariedime penetráciu. Ak si nie sme istí, pomocou vody urobíme skúšku nasiakavosti do betónu.

17. PENETROVANIE
Podlahu dôkladne napenetrujeme. Vytvoríme tak celistvý polymérový mostík, ktorý nám zaistí vysokú pevnosť lepených spojov.

18. ROZMERANIE
Na podlahe si vymeriame stredovú líniu a vyznačíme si šnúru na ukladanie dosiek. Snažíme sa dosiahnuť čo najlepší vizuálny výsledok.

19. ZOTRIEDENIE
Všetky dosky si zotriedime podľa šírky od najužšej po najširšiu. Tak jednoducho nájdeme malé sady na omietanie na formát.

20. OMIETANIE
Na rovnakú šírku si opílime vždy toľko dosiek, koľko nám bude stačiť na uloženie jedného radu. Snažíme sa dosiahnuť maximálnu šírku. 

21. FAZETY
Po celom obvode si frézou vytvoríme fazety. Vďaka nim sa nám na ploche stratia výškové rozdiely, ktoré sa skopírujú z krivej podlahy. foto: Milan Gigel

22. OBKRESLENIE
Ceruzkou si obtiahneme kontúry dosky, ktorú sa chystáme ukladať. Tým nadobudneme presnú predstavu o ploche na nanesenie lepidla. 

23. LEPENIE
Lepidlo nanášame stierkou, vďaka ktorej vieme citlivo prekonať nerovnosti a zaistiť plný kontakt pri postupnom lepení. 

24. ULOŽENIE
Dosku ukladáme na naznačenú líniu tak, aby nám dlhou hranou lícovala susediace dosky. Prvý rad vyžaduje najväčšiu presnosť. 

25. ZOTIERAME
Tam, kde sa nám lepidlo vytlačilo von, ho zotrieme stierkou. Zvyčajne sú to vyvýšené miesta s tesným kontaktom. 

26. PREKLADANIE
Susediace rady začíname odrezkami tak, aby nám pri prekladaní vznikal čo najnáhodnejší vzor. Vyhýbame sa tehlovej väzbe. 

27. OKRAJE
Ak sú dosky vopred aklimatizované, nespravíme chybu, ak lepidlo nanesieme aj na ich bočné strany. Podlaha získa dodatočnú pevnosť. 

28. UTIERANIE
Disperziu, ktorá sa nám vytlačila v škárach, dokážeme za čerstva umyť vodou, do ktorej sme pridali malé množstvo saponátu.

29. ZAMERANIE
Odskoky, výklenky a výstupky si pozorne prekreslíme na dosky tak, aby sme sa pri ukladaní dostali k tesnej blízkosti stien bez škár. 

30. VYREZANIE
Priamočiarou pílou dokážeme urobiť čisté rezy. Hoci pôjde pílenie v smere vlákien pomalšie, vypneme si na píle predkmit. 

31. DOREZANIE
O čosi viac nás zdrží prvý a posledný rad podlahy. Keďže ide o šikmé línie s prehnutím, niektoré z rezov budeme musieť prispôsobovať. 

32. PODBRUSOVANIE
Tam, kde zavadzajú kôpky malty a vypukliny betónu, môžeme naše dosky podbrúsiť. Týka sa to najčastejšie rohov, kde sa zaobídeme bez sekania. 

33. ODMERANIE
Na sokli z obkladačiek nájdeme najvyššie miesto a zameriame jeho výšku od novej podlahy. Rozptyl môže dosiahnuť až 15 milimetrov. 

34. PRUHY
Z plošného materiálu si narežeme pruhy, ktoré sú o 10 milimetrov širšie ako zameraná výška. Potrebujeme ich na celý obvod miestnosti. 

35. KRÁTENIE
Pruhy si nakrátime na segmenty tak, aby sme z nich dokázali vyskladať obvodový mnohouholník. Držíme sa pravých uhlov, odchýlky zanedbávame. 

36. LEPENIE
Pruhy lepíme na obkladačky pomocou montážneho lepidla. Keďže lepidlo neznesie pnutie, pruhy iba voľne pritlačíme k podkladu bez zvierok. 

37. ZRENIE
Potrvá 24 hodín, kým montážne lepidlo dokonale vyschne a vyzrie. Podlaha už teraz vyzerá veľmi dobre v porovnaní s pôvodným stavom. 

38. VYSÁVANIE
Podlahu zbavíme prachu, osobitnú pozornosť venujeme škáram. Ak dosky neboli dostatočne vyschnuté, môžu sa pri zosychaní rovnomerne pootvárať. foto: Milan Gigel

39. OŠETRENIE
Celú podlahu ošetríme biocídnym napúšťadlom. To neutralizuje zvyšky húb v masíve a ochráni drevo pred vodou stekajúcou z topánok. 

40. NAPÚŠŤANIE
Dosky napustíme lakom, ktorý sme pririedili 20 percentami vody. Polymérová emulzia sa nasiakne do vlákien a spevní povrch. 

41. LAKOVANIE
Následne podlahu lakujeme dvomi odolnými vrstvami plnej koncentrácie laku. Dodržíme čas potrebný na jeho vyzrievanie. 

42. KRÁTENIE
Začneme pracovať na spodnom lištovaní. V pokosnici si skrátime rohové lišty, ktoré nám budú zakrývať spojnicu s bočným obkladom. 

43. KOTVENIE
Lišty kotvíme pneumatickou klincovačkou priamo do podlahy. Vytvárame tak akýsi lem, ktorý je doplnkovým mechanickým kotvením obkladu. 

44. KORUNKA
Dutými rohovými lištami zakrývame vrchnú časť obvodového lemu. Tie kotvíme ihličkami priamo do preglejky, spoj so stenou zostáva voľný. 

45. SPOJE
Aby nám spoje v krivých rohoch sadli, do­brusujeme si uhly priebežne podľa potreby. Hrubý brúsny papier P36 nám materiál hravo stiahne. 

46. SADROVANIE
Sadrovým tmelom vyplníme škáru medzi vrchnou lištou a stenou. Snažíme sa výplň hneď uhladiť výtvarníckou stierkou. 

47. PÁSKOVANIE
Spodné lemy podlahy oblepíme páskou. Maskovacie pruhy vedieme v tesnej blízkosti spodnej lišty, aby sme zakryli podlahu. 

48. TMELENIE
Jamky po klincoch, nedokonalosti spojov a kútové spoje vytmelíme akrylátovým tmelom. Ak treba, nanášame ho v dvoch fázach. 

49. VYHLADENIE
Jemnou brúskou hubkou vyhladíme zaschnutý tmel. Nie je dôležitá rovinnosť, ale jemnosť prechodov, aby bol vzhľad celistvý.

50. NATIERANIE
Obvodový obklad a lištovanie natierame krycou farbou. Tá nám zjednotí kresbu materiálov a vytvorí priame napojenie na existujúcu stenu. 

51. ODSTROJENIE
Podlahu odpáskujeme a tam, kde nám farba zatiekla, si pri dočisťovaní pomôžeme žiletkou. Potrvá niekoľko hodín, kým náter vyzrie. foto: Milan Gigel


      HOTOVO

STARÉ DREVO

Z ROROZBRATÝCH STAVIEB
Ani znečistené dosky zo starej králikárne nemusia byť natoľko poškodené, aby boli súce iba do kotla na kúrenie. Ak odolali hnilobe a drevo si zachovalo svoju pevnosť, po dôkladnom preschnutí budú použiteľné na akúkoľvek podlahu v suchom interiéri alebo na prevetrávanú skladbu v exteriéri pod strechou. Dôležité je iba nechať doskám čas, aby kdesi na podstienku dôkladne preschli až do hĺbky a uvoľnili na povrch všetky soli, ktoré sa v nich nahromadili.

Z PALIET
Rovnako sú použiteľné všetky paletové prírezy, stavebné odrezky a dosky z rozobratých debien, a to i vtedy, ak boli dlhší čas skladované na daždi a poveternosti bez akéhokoľvek zakrývania. Jediným rozhodujúcim kritériom je, aby neboli prehnuté a pokrútené, pretože vo finále z nich budeme musieť na podlahe formovať rovinu. Praskliny a vypadané hrče nie sú prekážkou v použití, rovnako ani stará povrchová úprava. To všetko sa v priebehu času vyrieši. Po vhodnom materiáli sa môžete rozhliadnuť aj na zbernom dvore.

DEZINFEKCIA
Ak vám pre dobrý pocit záleží na sanitácii dreva, osvedčilo sa nám použitie roztoku Chloramínu T alebo dezinfekcie Savo nariedenej podľa pokynov na obale. Oba prípravky drevo dezinfikujú a mierne zosvetlia jeho povrch. Sú akousi hygienickou úderkou, ktorá je schopná preniknúť do suchého dreva do hĺbky 2 milimetrov. Čistenie tlakovou vodou sa nám príliš neosvedčilo, narušuje povrchovú štruktúru dreva a extrémne spomaľuje jeho následné vysychanie.

ZÁPACHY
Keďže drevo dostáva povrchovú úpravu, ktorá celoplošne vytvára kryciu membránu, nemusíte sa obávať stariny, ktorú môžete pocítiť pri závane vetra a pri pílení a hobľovaní . Ani na prehriatej verande sa z dreva nič do vzduchu neuvoľní a budete mať z neho vždy výborný pocit kvalitného prírodného materiálu.

LÍCOVÉ STRANY
Každá doska má dve strany, takže vždy stačí, aby bola prijateľná na pohľad iba jedna – tá lepšia z nich. Takto treba drevo ukladať počas všetkých prípravných úkonov, aby ste prácu odviedli v plnej kvalite až do finále.

FORMÁTOVANIE

AKO BUDE VYZERAŤ PODLAHA
Ukladaná podlaha má podobu priebežne spájaných lamiel, takže dosky môžu mať v každom rade inú šírku. Tým získa podlaha príjemný vidiecky vzhľad s nepravidelným rytmom roztrúsenej geometrie. Takýto prístup je výhodný v tom, že pri formátovaní dosiek vznikne minimum odpadu. V skupinách ich možno zostaviť tak, aby sa použila maximálna možná šírka z toho, čo máme dostupné na použitie.

ZAROVNÁVANIE NA JEDNOTNÚ HRÚBKU
O tom, že dosky musia byť dokonale ploché, niet pochýb. Docielime to ich výberom, zarovnávaním a hobľovaním. Ak má vstupný materiál výbornú kvalitu a jednotnú hrúbku, do úvahy pripadá aj brúsenie pomocou pásovej brúsky. Máme vyskúšané, že spoje s priznanou škárou a frézovanou fazetou dokážu ukryť približne 1,5-milimetrový hrúbkový rozptyl.

AKO DOSIAHNUŤ PRAVOUHLOSŤ?
Aby geometria pri ukladaní fungovala a škáry boli jednotné, je nesmierne dôležité dodržať pravouhlosť všetkých rezov. V našom prípade používame hobľovanie prvej hrany a paralelné opílenie druhej, ak vám však hobľovačka v dielni chýba, použiť môžete jednoduchú pomôcku na omietanie dosiek na stolovej píle. Prvý rez urobíte s pomôckou, druhý už podľa paralelného dorazu.

MOŽNO REZAŤ AJ S INÝM UHLOM
Ak máte pocit, že pravouhlá skladba mozaiky je príliš jednoduchá, môžete si vyskúšať aj zapílenie koncov dosiek pod ľubovoľným uhlom. Kosodĺžniky rozihrajú miestnosť, obzvlášť v prípade, ak má fádny štvorcový tvar bez výklenkov. Kladenie je rovnako jednoduché ako pri 90-stupňovom zapílení, k materiálu si však budete musieť pripočítať ďalších 10 % na straty pri zarezávaní.

ÚPRAVA OKRAJOV NAKONIEC
Pri frézovaní faziet sa nám osvedčila fréza so 45-stupňovým skosením, pričom zahĺbenie volíme do hĺbky 4 milimetrov. Vodiace ložisko je na vedenie dostatočné, takže s jednoručnou frézou ide práca rýchlo a spoľahlivo. Najprv sa frézujú koncové strany smerujúce kolmo na vlákna, následne sa frézujú dlhé hrany.

LEPENIE

DISPERZNÝM LEPIDLOM
Disperzné podlahové lepidlo nevyžaduje pri práci žiadne zručnosti ani skúsenosti. Nech ho nanesiete v akejkoľvek vrstve a vtlačíte do neho podlahovú dosku, vytvorí pevný a trvácny spoj. V konzistencii priamo z vedierka dokáže preklenúť kontaktné nerovnosti do hrúbky 2 milimetrov, po zahustení cementom alebo pieskom i omnoho hrubšie. V závislosti od hustoty ho môžete nanášať obyčajnou stierkou alebo hoci aj zubovým hladidlom.

POČKAJTE 24 HODÍN
Lepený spoj vyzrieva odparovaním vody, takže pri napenetrovanom betóne a masívnom smrekovom dreve môžete počítať približne s 12 hodinami zasychania, kým sa môžete po ploche spokojne prejsť. Potrvá však ďalšieho pol dňa, kým lepený spoj nadobudne plnú silu. Keďže ide o lepidlo, ktoré má po zaschnutí gumovitú a pružnú konzistenciu, výborne znáša zosychanie a rozťahovanie dreva v priebehu zmeny jeho vlhkosti.

Text, foto a realizácia: Milan Gigel
Zdroj: časopis Urob si sám 9/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Dušan says:

    Dobrý nápad a pekná práca, len neviem ktorý obyčajný kutil a chalupár má všetky tie stroje, ktoré pán Milan použil. Potom tá cena celého diela nie je 85€, skôr niekoľko násobne vyššia.

  2. Robo says:

    jasne, urob si sam, ak mas doma hobľovačku, pílu, kefovaciu brúsku, jednoručnu frézu.. to asi nie je bezna domaca vybava

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.