Staviame záhradný domček - 7. časť: Zateplenie
Galéria (52)

Staviame záhradný domček – 7. časť: Zateplenie

Ak príde na tepelnú pohodu, stavebnicový záhradný domček sa od turistického stanu v mnohom nelíši. Ochráni síce pred vetrom, ak však príde chlad, prenikne bez meškania do jeho útrob. Vďaka šikovne zostavenému izolačnému štítu však môže byť všetko inak.

Galéria

Záhradný domček - zateplenie
Záhradný domček - zateplenie
Záhradný domček - zateplenie
Záhradný domček - zateplenie
Záhradný domček - zateplenie
Záhradný domček - zateplenie
Záhradný domček - zateplenie
Záhradný domček - zateplenie

UROB SI SÁM

náročnosť: ***
čas: 1 deň
náklady: 466 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 465,60 €
(skutočná spotreba)
 izolačný materiál 212,10 €
napr. Isover Unirol Profi 6 cm (3,16 €/m2)
 membrána 61 €
napr. Jutafol Reflex 100 Special Al (0,50 €/m2)
• páska 54 €
napr. Isover Vario XtraTape (21 €/20 m)
• masív 82 €
smrekové dosky 25 mm (210 €/m3), smrekové hranoly 60 × 40 mm (210 €/m3)
spojovací materiál 15 €
skrutky Kreg 1-1/2“ Coarse, skrutky 6× 70 mm Torx Hardened, sponky G18 – 32 mm, G15 – 65 mm, viazací drôt 1,5 mm
• pletivo 41,50 €
napr. zváraná sieť 6 × 6 × 0,65 mm (2,30 €/m2)

NÁRADIE A POMÔCKY
• píla
 pomôcka Kreg Jig
• klincovačka
 sponkovačka
• skrutkovačka
 uholník 

PRACOVNÝ POSTUP

1. PLETIVO
Chovateľské pletivo s malým okom nastriháme na pruhy, aby sme zamedzili prístupu hlodavcov do dutiny, v ktorej bude uložená izolácia.

2. UPEVNENIE
Pneumatickou sponkovačkou pletivo nabijeme po celej ploche podlahy. V mieste styku pruhov urobíme malé, približne 5 cm prekrytie. 

3. LATY
Pre rošt si pripravíme laty s prierezom 2,5 × 6 cm, ktoré napílime na potrebné dĺžky. Budú tvoriť montážny raster na stenách. foto: Marcela Gigelová

4. VŔTANIE
Pomôckou Kreg Jig navŕtame otvory na skrytú montáž. Ak ich rozmiestnime v 60 cm rozstupoch, získame dostatočnú pevnosť na udržanie obkladu. 

5. MONTÁŽ
Laty skrutkujeme v 58 cm rozstupoch na steny. Pomáhame si rozstupovými šablónami, ktoré si napílime z odpadového materiálu. 

6. PRÍLOŽKY
Príložky („obrámky“) okenných rámov a zárubní odmontujeme. Získame tak neobmedzený prístup k stenám, ktorý budeme potrebovať pri ďalších prácach.

7. ZÁVESY
Keďže závesy bránia sňatiu niektorých častí, budeme ich musieť vykrútiť. Pri tom nám pomôže rukoväť štetca s otvorom na zavesenie. 

8. ROŠT
Skompletizovaný rošt prechádza plynule celou plochou a jeho pridanou hodnotou je výrazné zvýšenie pevnosti stien. Tie doposiaľ držala iba perodrážka. 

9. NAFÚKNUTIE
Izolačný materiál rozvinieme a vyčkáme na jeho nafúknutie. V našom prípade pracujeme s hrúbkou 6 cm, ktorú v strope zdvojujeme.

10. MERANIE
Zárezom si na oboch stranách vyznačíme rysky pre pruh so šírkou 60 cm. I tu si namiesto metra vieme pomôcť latkou či šablónou. 

11. REZANIE
S dostatočnou dĺžkou ostria je rezanie izolačných pásov jednoduché a spoľahlivé. Dôležitá je rovná a hladká podložka. 

12. OSÁDZANIE
Pruhy izolačného materiálu vkladáme do roštu. Vďaka dostatočnej objemovej hmotnosti sa udrží na mieste bez fixácie.

13. POSTUP
Izolácia v rošte pribúda rýchlym tempom, pri plošných obdĺžnikových segmentoch nie sú potrebné žiadne výpočty ani zameriavania. 

14. MERANIE
Pri šikminách zanedbáme uhly a rozmeriavame iba bočné dĺžky. Krátky presah, nie väčší ako 2 až 3 cm, nie je chybou, pomôže utesniť priestor. 

15. REZANIE
Šikmé odrezky presne zapasujú do vedľajších pruhov. Vďaka tomu nevznikajú pri delení materiálu žiadne neupotrebiteľné odpady. 

16. DOLADENIE
Ak treba tvar prispôsobiť nosným hranolom alebo iným prekážkam, materiál orežeme na mieru. Je to spoľahlivejšie ako zrezávanie ohnutého pásu priamo v spoji. 

17. STENY
Obložené steny výrazne zmenia akustiku miestnosti. Všetok zvuk sa pohlcuje a uši intenzívne vnímajú nezvyčajnú zmenu prostredia.

18. STROP
Do stropu upevňujeme izolačný materiál v dvoch vrstvách. Aby sa udržal v neštandardnom priestore, fixujeme ho sponkovačkou a drôtom. 

19. NAPÍNANIE
Drôt napíname prihnutím pomocou kombinačiek. Snažíme sa dosiahnuť rovnakú rovinnosť plochy, aká sa nám vydarila na stenách. 

20. OREZANIE
Okraje izolačných pruhov orežeme ich tak, aby boli pekné, jednotné a aby neboli zatlačené. Môžeme si pri tom pomôcť tenkým pílovým listom so zubom na drevo. 

21. STROP
Keďže máme izoláciu v dvoch vrstvách, výhodné je nadpájať ju formou poldrážky. Tým dosiahneme uzavretie škár a rovnakú hrúbku izolácie.

22. LATY
Zmeriame odklon strechy a pod rovnakým uhlom si odpílime bočné montážne laty. Tie nám nahradia chýbajúci trám v spodnej časti strechy. 

23. LÍNIA
Vodováhou alebo latou si prenesieme líniu strechy, aby sme na stenách zamerali miesto budúceho spoja. Čaká nás drobná úprava roštu.

24. ROZMERANIE
Zistený odstup si nameriame a vyznačíme na všetkých priečkach roštu. Pre vyššiu presnosť môžeme použiť murársku či značkovaciu šnúru. 

25. UPEVNENIE
Na steny uchytíme laty tak, aby bola zrezaná šikmina na spodnej strane. Tá nám zaistí kontinuitu plochy priestoru na viazanie.

26. POKRAČOVANIE
Teraz môžeme pokračovať v zatepľovaní strechy a dosiahnuť tak ucelenú izoláciu celého plášťa. Opäť si pomáhame viazacím drôtom. 

27. STRIHANIE
Z reflexnej membrány si nastriháme pruhy o čosi dlhšie, ako sú ramená strechy. Pri strihaní kopírujeme osnovu spevňovacieho výpletu. 

28. UPEVNENIE
Membránu upevníme pomocou malých tenkých sponiek, ktoré umiestňujeme v 10 cm rozstupe. Akumulátorová sponkovačka pomôže rýchlemu napredovaniu. 

29. NAŤAHOVANIE
Aby sa nám membrána nevlnila, pri jej naťahovaní si pomôžeme hobľovanou doskou so zaoblenou hranou. Tá nám pomôže fóliu rovnomerne vypnúť. 

30. STENY
Na strop plynule nadviažeme stenami. Membrána vždy smeruje priečne na rošt, aby sme ju mohli spoľahlivo na celej ploche upnúť. 

31. ZASTRIHNUTIE
Na spojoch fóliu ustrojíme a zastrihneme s 10 cm presahom. Snažíme sa vytvoriť celistvý obal, ktorý zabráni prenikaniu pár. 

32. LEPENIE
Všetky spoje a nadpojenia prelepíme páskou, ktorá nám zaistí potrebnú tesnosť. Jednotlivé pruhy lepíme samostatne, vždy po rozmeraní. 

33. LEMY
Stavebné otvory lemujeme rámom z masívu, ktorý nám vytvorí akýsi predlžujúci rukáv. Volíme hobľované, pohľadové rezivo bez chýb. 

34. LATY
Napílime si smrekové laty s prierezom 2,5 x 4 cm, ktoré nám budú tvoriť druhú vrstvu roštu určenú na finálnu montáž obloženia. 

35. MONTÁŽ
Laty upevníme dlhými skrutkami do stropných trámov. Snažíme sa dotiahnuť ich tak, aby na celej ploche dosiahli kontakt s podkladom. 

36. STENY
Na stenách sa pokúsime dosiahnuť 40 cm rozstup, pričom pri vrchných skosených častiach kopírujeme latami prirodzený sklon strechy. 

37. PRESTUP
Cez podlahu privedieme chráničku na elektroinštaláciu a internetovú prípojku. Vŕtame pod uhlom, aby bol prestup bez veľkého ohybu. 

38. HRANOLY
Pre podlahový rošt nakrátime hranoly s prierezom 4 × 6 cm. Zameriame ich tak, aby prechádzali priečne cez fošne podkladovej plošiny. 

39. ROŠT
Hranolčeky upevníme k podlahe s 30 cm rozstupom. Pri ich umiestňovaní si pomáhame rozpernými latkami, ktoré nahradia vymeriavanie.

40. SKRUTKY
Pri montáži použijeme kvalitné podlahové skrutky. Vďaka húževnatému materiálu a vyhotoveniu sa nebudú pri záťaži trhať a lámať. 

41. KONTROLA
Celý rošt prekontrolujeme, na miestach, kde by neskôr mohlo dochádzať k priehybu, umiestnime na mieru narezané drevené podložky.

42. REZANIE
Narežeme si pruhy izolačného materiálu do podlahy. Na začiatku spotrebujeme všetky odrezky a zvyšky zo zatepľovania plášťa. 

43. VKLADANIE
Materiál vkladáme pomedzi podlahový rošt tak, aby nám na spojoch nevznikali žiadne škáry. Podušky utláčame, posúvame k sebe. 

44. FÓLIA
Aj podlahu musíme prekryť parozábranovou membránou. Ukladáme ju tak, aby nám z dôvodu napojenia plynulo prechádzala k obvodovým stenám. 

45. UPEVŇOVANIE
K roštu ju upevňujeme jemnými spinkami. V tomto prípade je dostatočné, ak medzi nimi ponecháme 25 cm rozostup. Fóliu priebežne naťahujeme. 

46. KRÁTENIE
Podlahové lamely s perodrážkou nakrátime na mieru. Dĺžku si vymeriame tak, aby nám pri kladení smerovali kolmo na roštové hranoly. 

47. POKLÁDKA
Podlahové lamely upevníme k roštom. Aby sme sa neodchýlili od nosného roštu, pomáhame si pri vymeriavaní línií tesárskym uholníkom. 

48. POSTUPNOSŤ
Podlahu pokrývame v segmentoch tak, aby sme nepoškodili fóliovú membránu. Lamely dotláčame jednu k druhej, minimalizujeme škáry. 

49. DOREZANIE
Koncovú lamelu budeme musieť rozmietnuť na potrebnú šírku. Snažíme sa, aby dosiahla úplne k stene, pretože zostava bude zosychať. 

50. ÚPRAVA
Aby sme ju mohli založiť, drážku budeme musieť zmeniť na poldrážku. To dosiahneme stolovou pílou alebo pomocou frézy či dláta. 

51. HOTOVO!
Na pätu stien umiestnime posledný rad roštového lištovania. Ten nám pri obkladaní stien bude slúžiť na ukotvenie spodnej časti lamiel. 

SKLADBY IZOLÁCIE

TEPELNÁ IZOLÁCIA DOMČEKA
Je navrhnutá tak, aby záhradný domček dokázal v letných mesiacoch zmierniť nápor slnečných lúčov a v zime umožnil ekonomické temperovanie vnútorného priestoru. Výber materiálov a návrh vrstiev berú do úvahy obmedzené priestorové možnosti domčeka a snažia sa ponúknuť modelové riešenie pre stavebnicové systémy na našom trhu. Remeselné spracovanie pritom prihliada na zručnosti a možnosti domácich majstrov.

STRECHA
Je kľúčovým prvkom, ktorý vyžaduje osobitný prístup. Pod plným záklopom sa nachádza 2 cm vetracia škára na odvádzanie pár, pod ktorou je 12 cm izolácie Isover Unirol Profi s tepelným odporom ?D = 0,033 Wm-1 . K-1. Aby nebolo potrebné kupovať na strechu iný materiál ako na steny a podlahy, ukladali sme dva pruhy v hrúbke 6 cm. Izolačné vlastnosti znásobuje 25 mm vzduchová medzera, ktorú od izolácie delí reflexná membrána Jutafol Reflex 100 Special Al. Tá bráni úniku tepla z domčeka a zrýchľuje jeho rozkúrenie v zimnej prevádzke.

STENY
Majú podobnú skladbu, zmenou je iba chýbajúca vetracia škára a polovičná hrúbka izolačného materiálu. V skladbe je dôležité zaistiť, aby prípadné pary mohli z izolačného materiálu stien prestupovať do stropu. Preto sme sa snažili navrhnúť rošt tak, aby žiadna z dosiek netvorila bariéru, ktorá by si vyžadovala navŕtavanie prestupových otvorov. Použitá skladba je zdravým kompromisom, ktorý berie do úvahy priestorové možnosti i cenu izolačných materiálov. Vo väčších domčekoch možno hrúbku izolácie zvýšiť.

PODLAHA
Svojou skladbou zjednodušuje tú, ktorú sme využili pri stenách. Aby sme neznižovali svetlú výšku domčeka, vynechali sme vzduchovú medzeru. Reflexnú fóliu sme však napojili na obvodové steny, hoci bude plniť iba úlohu parozábranovej membrány. Dôležité je však osadenie drôteného pletiva, ktoré zabraňuje prieniku hlodavcov do materiálu.

PODHĽAD, OBKLAD
Pohľadová vrstva môže byť tvorená tenkým obkladom z MDF alebo perodrážkovým obkladom zo smrekového masívu, pre ktoré sme dimenzovali použité rošty a ich únosnosť. Pri mocnejšom kotvení možno použiť aj sadrokartónové dosky, ktoré však dajú interiéru domčeka špecifický ráz. Pri drevenom obklade postačí na strop perodrážka hrúbky 12 mm, na steny je ideálom 18 mm, dlážkovica podlahy by mala mať aspoň 22 mm.

Drevený materiál

Rošt
Tvorený je latami. Konštrukcii dáva ľahkosť a vzdušnosť, pričom sa snaží minimalizovať tvorbu tepelných mostov. Úzke laty priliehajú vďaka úspornej montážnej technike k obvodovým stenám domčeka minimálnou plochou. Skryté skrutkové spoje sú pevné, možno ich vytvoriť bez predchádzajúcich remeselných zručností a v prípade opravy sú opätovne rozoberateľné. Pri skrutkovaní je vylúčené riziko, že hrot skrutky prebehne na druhú stranu domčeka, kde poškodí jeho povrchovú úpravu či vzhľad.

Rozstup roštu
Mal by brať do úvahy samonosné osadenie izolačných pásov. Vzdialenosti medzi latami by preto mali byť o 1 až 2 cm užšie, ako je šírka narezaných pruhov. My sme brali do úvahy rozrezávanie 120 cm širokých pruhov na polovice, aby sme minimalizovali množstvo spojov, pri priečnom rezaní však môžu byť rozstupy akékoľvek.

dobré rady

REZANIE
Pri rolovaných izolačných pásoch je omnoho jednoduchšie ako pri iných materiáloch. Krehké vlákna sa pod ostrím noža okamžite delia a za čepeľou zostáva čistý, hladký rez. S príložnou latou možno dosiahnuť rezy s presnosťou na niekoľko milimetrov, čo predstihuje potreby pri montáži. Oblúky, výseky, zárezy – všetky možno vytvoriť bez obmedzení. Dôležitý je iba veľký priestor pre manipuláciu, obzvlášť pri príprave väčších kusov materiálu zložitejších tvarov. Na povrch pásov sa kreslia značky iba ťažko, výhodnejšie je používať šablóny.

PRAŠNOSŤ PRI PRÁCI
je omnoho nižšia ako pred rokmi, ochranné pomôcky (na oči a dýchanie) sú potrebné hlavne pri práci s izolačným materiálom nad úrovňou pliec. Dlhý rukáv pracovného odevu je prezieravou bariérou, ktorá dokáže takmer v úplnej miere odbúrať podráždenie pokožky uvoľneným prachom. Výrobcovia nepretržite zdokonaľujú výrobné postupy tak, aby bola práca s materiálom čo najjednoduchšia. Novinkou je nový, kompaktnejší spôsob balenia, vďaka čomu sú priemery roliek čoraz menšie. Obzvlášť pri materiáloch s vyššou objemovou hmotnosťou.

ROZMERIAVANIE
Vďaka poddajnosti izolačných pásov znesie presnosť značné odchýlky. Ak vám chýbajú skúsenosti a ide o prvú prácu, každú chybu možno napraviť. Prebytočný materiál možno stlačiť alebo orezať, chýbajúce časti možno doplniť dorezkami vhodných rozmerov. Pri opakovaných dĺžkach izolačných dielcov sa osvedčilo nahradiť meter lištami alebo šablónami, čím dokážeme dosiahnuť výraznú úsporu času. Ak to montážny priestor povoľuje, praktické sú aj rysky napísané priamo na zemi či pracovnej ploche.

KOTVENIE
možno uskutočniť na obojstrannú lepiacu pásku, pri drevenom podklade je však omnoho výhodnejšie siahnuť po malých sponkách. Zručnosť treba už od prvých krokov nazbierať pri zrovnávaní a naťahovaní fólie. Ustriehnuť treba jej rovnobežnosť so susediacimi plochami, zachovať treba prekrývanie na spojoch a fólia by mala byť natiahnutá tak, aby nikde neboli previsy. Pri strope pomôže, ak máte na začiatok aspoň jedného pomocníka.

IZOLÁCIA
S vyššou objemovou hustotou medzi nehobľovanými doskami pevne drží a nezosúva sa, pri montáži pod strechou to však nemusí platiť. Na vine je geometria hranolov, na ktorých je osadená strecha. Keďže sa pod uhlom rozchádzajú a navyše sú hladké, hobľované, izolačný materiál spomedzi nich pri nami použitej hrúbke vypadáva. Na viazanie možno použiť sponkovačku a pevný motúz z umelých materiálov, omnoho lepšie výsledky však dosiahnete s viazacím drôtom, ktorý možno vždy ešte doladiť a pritiahnuť. Ak by sa izolácia deformovala voľným priehybom, akékoľvek snahy o vytvorenie vzduchovej medzery s reflexnou vrstvou by sa skončili neúspechom. Ak sa vám na prvý pohľad čosi nezdá, snažte sa chybu opraviť ihneď.

MEMBRÁNA
Jutafol Reflex 100 Special Al s odrazovou vrstvou možno na prvý pohľad vyzerá jemne, v skutočnosti však ide o húževnatý materiál, ktorý sa nepoškodí ani pri menej šetrnom zaobchádzaní. Fólia je vystužená úpletom, hliníková vrstva je zapuzdrená v plaste. Pri delení sa omnoho viac osvedčili nožnice ako rezací nôž, a to aj pri úpravách v rohoch a pri detailoch.

TESNÝ SPOJ,
ktorý zabráni prenikaniu pár, možno vytvoriť iba lepením. Nie však baliacou páskou, ale takou, ktorej lepivá vrstva znesie bez odlepovania aj vysoké teploty. Od pásky sa očakáva nielen pevný nosič, ale aj priľnavosť k podkladu pri minimálnom zatlačení – teda všade tam, kde sa pod spojom fólie nachádza iba pružný, izolačný materiál. Snažte sa vyvarovať používania univerzálnych opravných pások (sivých a strieborných), ktoré nie sú na takéto extrémne nasadenie vyladené. Ak by sa pod finálnym obkladom rozlepili, izolácia by mohla v zimných mesiacoch intenzívne vlhnúť.

VEĽKÚ POZORNOSŤ
treba venovať nadpojeniu fólie v rohoch, kde si treba namiesto skladania pomôcť nastrihávaním. Neraz je potrebné vystrihnúť rohový štvorec či trojuholník, aby fólie k sebe dosadli a vytvorili priestor na kvalitné a spoľahlivé zlepenie. Problematickými miestami sú aj prestupy káblov, infraštruktúr či konštrukčných prvkov, pri ktorých treba dôsledne vytvoriť z pásky prestupový golier. Pri poškodení fólie použijeme v miestach prepichu pásku, ak sú poškodenia väčšieho rozsahu, osvedčilo sa prelepenie a osadenie záplaty vystrihnutej z fólie.

SKÚSENOSTI A ODPORÚČANIA

Prínos zateplenia sa ukáže takmer okamžite
Vo chvíli, keď sa slnko oprie do strechy, teplota v interiéri sa nešplhá nahor rýchlejšie ako na terase. Aby však odrazová vrstva naplnila svoje poslanie, je potrebné dokončiť projekt zateplenia umiestnením záklopu vo forme obkladu. Kým pred zateplením stúpala teplota v domčeku nad hranicu 40 °C, pridaná izolácia ubrala z teploty 10 °C. Výrazný rozdiel cítiť, aj keď sa dotknete vnútorného povrchu stien. Už sa nezahrievajú ako na začiatku.

Teplota sa už mení pomalšie
Hoci domček bez výbavy nemá veľkú akumulačnú kapacitu, predsa len v priebehu dňa cítiť pozvoľnú zmenu teplôt. Interiér sa zohrieva pomalším tempom a omnoho pomalšie aj chladne. To je veľmi príjemná zmena nielen v letnej horúcej špičke, ale aj pri pomalom príchode jesene. Začínajú sa však ukazovať drobné prvky, ktoré môžu snahu o zateplenie zefektívniť.

Výmena sklených výplní v oknách
Náhrada jednoduchého skla za dvojité, izolačné výrazne zlepší tepelnoizolačné vlastnosti okna. Keďže v rámoch je dostatok miesta na uskutočnenie výmeny, zvládne to aj domáci majster so skromnými skúsenosťami. Stačí vytiahnuť pôvodné lištovanie, vymeniť sklo za náhradné a novými, užšími lištami ho upevniť späť.

Vylepšenie výplne dvier
Pôvodné sú vyhotovené z perodrážky. Tu pomôže výroba kaziet osadených do interiérovej a exteriérovej strany. V kombinácii izolačného materiálu s masívom dokážu prekryť plochu, ktorej chýba tesnosť. Neraz práve v mieste výplní vidno, že do nich zateká zrážková voda. Takáto úprava nenaruší pôvodný vzhľad a výrazne zvýši energetické úspory pri mimosezónnom temperovaní.

Zlepšenie akumulácie tepla
Klimatickú dynamiku domčeka možno vylepšiť pridaním akumulačnej hmoty do jeho útrob. Tá by spomalila chladnutie či zohrievanie interiéru. V tom môžu pomôcť prvky nábytku a výbavy s vysokou objemovou hustotou – bez ohľadu na to, či pôjde o tehly, betón, husté drevo alebo kov. Vždy však s prihliadnutím na únosnosť podkladu domčeka samotného.

Text a foto: Marcela Gigelová
Realizácia: Milan Gigel – redaktor denníka SME
Zdroj: časopis Urob si sám 12/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Lakme says:

    Prosim, vedel by niekto povedat odhad, kolko materialu treba na taketo zateplenie bez podlahy? Rozmer zhruba rovnaky.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje