Zateplený záhradný domček
Galéria (15) Zdroj: ISOVER

Záhradný domček so zateplením a dreveným obkladom

Kontaktný spôsob zateplenia polystyrénom možno kombinovať napríklad aj s dreveným obkladom, ktorý vytvorí na obvodovom plášti zaujímavý prvok.

Galéria

Zateplený záhradný domček
Zateplenie záhradného domčeka
Zateplenie záhradného domčeka
Zateplenie záhradného domčeka
Zateplenie záhradného domčeka
Zateplenie záhradného domčeka
Zateplenie záhradného domčeka
Zateplenie záhradného domčeka

Na zateplenie záhradného domčeka s obvodovou stenou z pórobetónových tvárnic s hrúbkou 300 mm sme sa rozhodli použiť sivý polystyrén s hrúbkou 140 mm. Obsahuje mikročastice grafitu, ktoré účinne odrážajú teplo k jeho zdroju a tým zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti. Ide o materiál, ktorý je veľmi výhodný z hľadiska pomeru tepelnoizolačných vlastností a ceny. Pri drevostavbách sa využíva predovšetkým na zhotovenie difúzne uzatvorených konštrukcií. Nami vybrané tepelnoizolačné dosky sa vyrábajú na Slovensku a 15 % vstupných surovín na ich výrobu tvorí recyklovaný materiál. Zároveň ich možno opätovne 100 % recyklovať. Majú nízku nasiakavosť a poskytujú trvalú odolnosť proti vlhkosti.

Pred samotným zateplením je dôležité skontrolovať rovnosť a súdržnosť podkladu, na ktorý sa bude vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém aplikovať. Tento krok je pri rekonštrukciách obzvlášť dôležitý.

Budete potrebovať

Materiál

 • Sklotextilná výstužná mriežka Vertex (plošná hmotnosť: 145 g/m2)
 • Oceľový výstužný rohový profil
 • Lepidlo na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek
 • Tepelnoizolačné dosky ISOVER EPS Soklová doska na zateplenie sokla (hrúbka 140 mm)
 • Tepelnoizolačné dosky na báze sivého polystyrénu ISOVER EPS GREYWALL na zateplenie obvodového plášťa (hrúbka 140 mm)
 • Nízkorozťažná PU pena
 • Tanierové kotvy s oceľovým tŕňom
 • Krytky z XPS a EPS na tanierové kotvy
 • Penetračný náter
 • Drevené laty
 • Drevený obklad
 • Kotvy EJOT SDF-S-10H (280 až 300 mm)

Náradie

 • meter
 • odlamovací výsuvný nôž
 • pílka na rezanie izolácie, resp. rezačka na polystyrén s odporovým drôtom
 • vedro
 • vŕtačka na miešanie
 • oceľové zubové hladidlo
 • vodováha
 • vykružovacia píla
 • aplikačná pištoľ
 • kladivo
 • ochranné pracovné pomôcky
 • akumulátorový skrutkovač

Pracovný postup

1.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

S prihliadnutím na veľkosť stavby zvoľte vhodné kladenie soklových dosiek tak, aby ste soklové dosky z expandovaného polystyrénu nemuseli rezať a nevznikal odpad.

2.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Ak je to potrebné dosky zrežte pílkou na rezanie izolácie alebo rezačkou na polystyrén s odporovým drôtom.

3.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Na soklovú dosku naneste po obvode a do stredu bodovo (aspoň 3 body) lepidlo na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek.

4.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Soklovú dosku nalepte na očistený sokel a dôkladne pritlačte. Vodováhou skontrolujte rovnosť dosky vo zvislom aj vodorovnom smere.

5.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Vykružovacou pílou vytvorte v soklovej doske otvory, do nich vložte tanierové kotvy. Tanierové kotvy kladivom zatlčte do podkladu sokla.

Počet kotiev na jeden štvorcový meter tepelnej izolácie určí projektant.

6.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Otvory so zatlčenými kotvami zaslepte krytkami z XPS na tanierové kotvy. Medzeru medzi soklovou doskou a obvodovou konštrukciou vyplňte nízkorozťažnou PU penou.

7.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Po zateplení sokla môžete pokračovať so zateplením obvodového plášťa. Na tepelnoizolačné dosky na báze sivého polystyrénu naneste lepidlo po obvode a bodovo do stredu.

8.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Tepelnoizolačnú dosku nalepte na obvodový plášť a dôkladne pritlačte. Prípadné medzery do 4 mm, ktoré vzniknú medzi jednotlivými doskami vyplňte nízkorozťažnou PU penou.

Pri lepení tepelnoizolačných dosiek zo sivého polystyrénu treba používať tieniacu plachtu ako ochranu pred UV žiarením.

9.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Tepelnoizolačné dosky ukotvite na odklad tanierovými kotvami. Podobne ako pri sokli použite zápustnú montáž, tzn. že kotvy sú zapustené do tepelnej izolácie…

10.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

… a prekryté krytkou z EPS. Typ a počet kotiev závisí od podkladu a typu tepelnej izolácie. Presnú špecifikáciu nájdete v projektovej dokumentácii.

11.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Na tepelnoizolačných doskách vytvorte výstužnú vrstvu. Do vrstvy lepidla vložte sklotextilnú výstužnú mriežku tak, aby bola v hornej tretine celoplošne nanesenej vrstvy lepidla a naneste ďalšiu vrstvu lepidla.

Rohy vystužte oceľovými výstužnými profilmi.

12.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Na takto pripravený podklad zhotovte zvislé a horizontálne latovanie, ktoré poslúži ako podklad pri finálny drevený obklad. Drevený rošt ukotvite až do nosného muriva.

Na ukotvenie použite kotvu EJOT SDF-S-10H (280 až 300 mm). Osová vzdialenosť kotiev má byť približne 700 mm.

13.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Na pripravenú drevenú podkonštrukciu priskrutkujte drevený fasádny obklad ošetrený olejom s pigmentom. Zateplenie ukončené výstužnou vrstvou musí byť ošetrené penetračným náterom proti prenikaniu vody.

www.isover.sk

Zdroj: PR článok Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje