Záhradný domček so zateplením a dreveným obkladom

Zateplený záhradný domček
Zdroj: ISOVER

Kontaktný spôsob zateplenia polystyrénom možno kombinovať napríklad aj s dreveným obkladom, ktorý vytvorí na obvodovom plášti zaujímavý prvok.

Na zateplenie záhradného domčeka s obvodovou stenou z pórobetónových tvárnic s hrúbkou 300 mm sme sa rozhodli použiť sivý polystyrén s hrúbkou 140 mm. Obsahuje mikročastice grafitu, ktoré účinne odrážajú teplo k jeho zdroju a tým zlepšujú tepelnoizolačné vlastnosti. Ide o materiál, ktorý je veľmi výhodný z hľadiska pomeru tepelnoizolačných vlastností a ceny. Pri drevostavbách sa využíva predovšetkým na zhotovenie difúzne uzatvorených konštrukcií. Nami vybrané tepelnoizolačné dosky sa vyrábajú na Slovensku a 15 % vstupných surovín na ich výrobu tvorí recyklovaný materiál. Zároveň ich možno opätovne 100 % recyklovať. Majú nízku nasiakavosť a poskytujú trvalú odolnosť proti vlhkosti.

Pred samotným zateplením je dôležité skontrolovať rovnosť a súdržnosť podkladu, na ktorý sa bude vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém aplikovať. Tento krok je pri rekonštrukciách obzvlášť dôležitý.

Budete potrebovať

Materiál

 • Sklotextilná výstužná mriežka Vertex (plošná hmotnosť: 145 g/m2)
 • Oceľový výstužný rohový profil
 • Lepidlo na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek
 • Tepelnoizolačné dosky ISOVER EPS Soklová doska na zateplenie sokla (hrúbka 140 mm)
 • Tepelnoizolačné dosky na báze sivého polystyrénu ISOVER EPS GREYWALL na zateplenie obvodového plášťa (hrúbka 140 mm)
 • Nízkorozťažná PU pena
 • Tanierové kotvy s oceľovým tŕňom
 • Krytky z XPS a EPS na tanierové kotvy
 • Penetračný náter
 • Drevené laty
 • Drevený obklad
 • Kotvy EJOT SDF-S-10H (280 až 300 mm)

Náradie

 • meter
 • odlamovací výsuvný nôž
 • pílka na rezanie izolácie, resp. rezačka na polystyrén s odporovým drôtom
 • vedro
 • vŕtačka na miešanie
 • oceľové zubové hladidlo
 • vodováha
 • vykružovacia píla
 • aplikačná pištoľ
 • kladivo
 • ochranné pracovné pomôcky
 • akumulátorový skrutkovač

Pracovný postup

1.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

S prihliadnutím na veľkosť stavby zvoľte vhodné kladenie soklových dosiek tak, aby ste soklové dosky z expandovaného polystyrénu nemuseli rezať a nevznikal odpad.

2.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Ak je to potrebné dosky zrežte pílkou na rezanie izolácie alebo rezačkou na polystyrén s odporovým drôtom.

3.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Na soklovú dosku naneste po obvode a do stredu bodovo (aspoň 3 body) lepidlo na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek.

4.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Soklovú dosku nalepte na očistený sokel a dôkladne pritlačte. Vodováhou skontrolujte rovnosť dosky vo zvislom aj vodorovnom smere.

5.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Vykružovacou pílou vytvorte v soklovej doske otvory, do nich vložte tanierové kotvy. Tanierové kotvy kladivom zatlčte do podkladu sokla.

Počet kotiev na jeden štvorcový meter tepelnej izolácie určí projektant.

6.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Otvory so zatlčenými kotvami zaslepte krytkami z XPS na tanierové kotvy. Medzeru medzi soklovou doskou a obvodovou konštrukciou vyplňte nízkorozťažnou PU penou.

7.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Po zateplení sokla môžete pokračovať so zateplením obvodového plášťa. Na tepelnoizolačné dosky na báze sivého polystyrénu naneste lepidlo po obvode a bodovo do stredu.

8.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Tepelnoizolačnú dosku nalepte na obvodový plášť a dôkladne pritlačte. Prípadné medzery do 4 mm, ktoré vzniknú medzi jednotlivými doskami vyplňte nízkorozťažnou PU penou.

Pri lepení tepelnoizolačných dosiek zo sivého polystyrénu treba používať tieniacu plachtu ako ochranu pred UV žiarením.

9.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Tepelnoizolačné dosky ukotvite na odklad tanierovými kotvami. Podobne ako pri sokli použite zápustnú montáž, tzn. že kotvy sú zapustené do tepelnej izolácie…

10.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

… a prekryté krytkou z EPS. Typ a počet kotiev závisí od podkladu a typu tepelnej izolácie. Presnú špecifikáciu nájdete v projektovej dokumentácii.

11.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Na tepelnoizolačných doskách vytvorte výstužnú vrstvu. Do vrstvy lepidla vložte sklotextilnú výstužnú mriežku tak, aby bola v hornej tretine celoplošne nanesenej vrstvy lepidla a naneste ďalšiu vrstvu lepidla.

Rohy vystužte oceľovými výstužnými profilmi.

12.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Na takto pripravený podklad zhotovte zvislé a horizontálne latovanie, ktoré poslúži ako podklad pri finálny drevený obklad. Drevený rošt ukotvite až do nosného muriva.

Na ukotvenie použite kotvu EJOT SDF-S-10H (280 až 300 mm). Osová vzdialenosť kotiev má byť približne 700 mm.

13.

Zateplenie záhradného domčeka
Zdroj: ISOVER

Na pripravenú drevenú podkonštrukciu priskrutkujte drevený fasádny obklad ošetrený olejom s pigmentom. Zateplenie ukončené výstužnou vrstvou musí byť ošetrené penetračným náterom proti prenikaniu vody.

www.isover.sk

Zdroj: PR článok Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.