materialy na suchu vystavbu
Galéria (10)

Materiály na suchú výstavbu

Pri suchej výstavbe okrem sadrokartónových dosiek používame množstvo iných súčastí so špecifickými vlastnosťami. Čo teda budeme pri výstavbe potrebovať a aké máme možnosti výberu?

Galéria

Sadrokartónové dosky
Sadrokartónové dosky vyrobené zo sadry a vysokopevnostného kartónu sú základnou súčasťou sadrokartónových systémov suchej vnútornej výstavby. Vyrábajú sa v základnej kvalite alebo v úpravách do vlhka, či za účelom dosiahnutia vyššej požiarnej odolnosti konštrukcie. Ich použitie vďaka absencii vlhkých procesov urýchľuje výstavbu v interiéri, nízka hmotnosť zabezpečuje úsporu a regulácia vlhkosti zvyšuje ďalšiu kvalitu bývania.

Základný sortiment obsahuje tieto druhy sadrokartónových dosiek: stavebné dosky (priečky a podhľady na ktoré sa nekladú mimoriadne požiadavky), impregnované stavebné dosky, tzv. zelené (použitie pri zvýšenej vzdušnej vlhkosti, napríklad do kúpeľní, sauny; nechránia proti striekajúcej vode – nutné ošetriť tekutou hydroizoláciou), stavebné dosky pre stanovenú požiarnu odolnosť (každé podkrovie), impregnované stavebné dosky pre stanovenú požiarnu odolnosť (napríklad kúpeľne v podkroví), tepelnoizolačné dosky s penovým polystyrénom, resp. s minerálnovláknitou izoláciou (najmä na vnútorné zateplenie obvodových konštrukcii a podláh) a dosky pre oblúkové konštrukcie (na stvárnenie špeciálnych architektonických požiadaviek).

Základné dĺžky sadrokartónových dosiek pri šírke 1 200 mm sú 2 000 mm, 2 650 mm, 2 700 mm, 3 000 mm a 4 000 mm. Pri väčšej zákazke možno vyrobiť aj dosky s inými rozmermi. Štandardná hrúbka dosiek je 12,5 mm, predáva sa aj ľahšia kategória „hobby“ s hrúbkou 10 mm. Pomerne často sa stretneme aj s hrúbkou 15 a 18 mm. Sadrovláknité dosky sa okrem uvedených rozmerov predávajú aj pre domácich majstrov s rozmermi 1 000 mm ×1 500 mm × 12,5 mm.

Podkonštrukcia

Môže byť z ihličnatého hranolového reziva (hrubšie a tenšie hranoly, laty) alebo zo systémových kovových profilov vrátane príslušenstva. Z kovových profilov na zhotovenie podkonštrukcie možno použiť:

• oceľové otvorené tenkostenné profily CW, CD, UW, UD z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm,
• vystužovacie pozinkované oceľové profily hrúbky 2 mm, tzv. profily UA,
• špeciálne podhľadové profily.

Priečne prierezy konštrukčných profilov sa podobajú na písmená C a U. Odtiaľ pochádza ich označenie.

Názvy profilov UW, CW, UD, CD pochádzajú z nemčiny a vyjadrujú základné vlastnosti profilov: písmená U a C tvar profilu v priečnom reze. Stenové profily sú označené písmenom W (Wand = stena), stropné profily majú označenie D (Decke = strop). V konštrukciách sa profily kombinujú rozličným spôsobom. Tieto skratky sú už v stavebnej praxi bežne zaužívané.

Na montáž bežných konštrukcii v rodinnom dome, byte či na chate sa používajú predovšetkým tenkostenné profily. Sú špecifikované podľa účelu použitia – priečkové, podhľadové a špeciálne stenové. Na slovenskom trhu dostať aj profily, ktoré sú tenšie a výrazne lacnejšie. Práve hrúbka ovplyvňuje ich cenu, keďže minimálne 80 % ceny profilu tvorí cena ocele. Pri výbere výrobkov s nízkou cenou musíme byť viac ako opatrní, pretože šetrenie na nosných profiloch môže mať katastrofálne následky. Preto odborníci odporúčajú používať iba kvalitné profily vyhovujúce náročným normám, ktoré sú odskúšané v skutočných konštrukciách.

Izolačné výplne
V dutinách konštrukcií sa používajú izolácie z minerálnych vlákien, najmä na izolovanie proti hluku a ako tepelná a protipožiarna izolácia. Na dosiahnutie deklarovaných hodnôt nepriezvučnosti sú minimálne kritériá: hrúbka 50 mm a objemová hmotnosť 15 kg/m2. Z hľadiska tepelnej techniky, resp. protipožiarnych požiadaviek musia byť vlastnosti tepelnej izolácie vždy stanovené projektom.

Parozábrana
Ak nie je v projekte stanovené inak, tak sa pre potreby sadrokartónových konštrukcií pod termínom parozábrana rozumie fólia, ktorej difúzny odpor je väčší alebo rovný difúznemu odporu fólie PE (t. j. z polyetylénu) s hrúbkou 0,2 mm. Niektoré špeciálne sadrokartónové dosky je napríklad možné objednať s už nalepenou parozábranou na rubovej strane. Pri zvýšených nárokoch možno použiť aj špeciálne parozábranové fólie.

Pripevňovacie a spojovacie prostriedky

Aj pripevňovacích a spojovacích prostriedkov je na trhu viacero typov.

Samorezné skrutky
• Na pripevnenie sadrokartónových dosiek na podkonštrukciu majú takéto skrutky špeciálnu hlavu a sú vybavené antikoróznou povrchovou úpravou. Môže ísť o typ skrutiek 212 (do dreva a tenkostenných profilov s hrúbkou plechu maximálne 0,75 mm) alebo typ skrutiek 221 (s vŕtacou špičkou do kovu maximálnej hrúbky 2,25 mm).
• Na vzájomné spájanie kovových súčastí podkonštrukcie sa používajú samorezné skrutky typ skrutiek 421 (s vŕtacou špičkou do kovu maximálnej hrúbky 2,25 mm).
• Skrutky s plochou hlavou 4,2 × 13 mm sú potrebné na spájanie tenkostenných profilov.
• Skrutky na priamy záves sú vhodné na zavesenie do drevených konštrukcií.

Rozperky, klince kotvy
• Natĺkacie rozperky sa používajú na pripevnenie konštrukčných profilov na nadväzujúce konštrukcie.
• Stropné klince sú vhodné na pripevnenie závesov na monolitické betónové stropy.
• Dutinové (uzlovacie) rozperky (plastové) sa používajú na ukotvenie do sadrokartónových dosiek.
• Skrutkové kotvy kovové na ukotvenie do sadrokartónových dosiek.

Tmely
Jednotlivé dosky montujeme na podkonštrukciu na tesný zraz. Ak aj napriek tomu zostávajú medzi doskami medzery, vyplníme ich škárovacím tmelom v plnej hrúbke pláštenia ešte pred začatím celoplošného tmelenia. Celoplošné tmelenie je záverečný pracovný úkon pri montáži sadrokartónu, ktorý výrazne ovplyvňuje výslednú kvalitu celej práce. Stena je po správnom tmelení rovná. Odporúča sa preto tmeliť až po dokončení a kompletnom vyschnutí vlhkých procesov na stavbe pri teplotách vyšších ako +5 °C.

Poznáme tri základné skupiny tmelov – základné špachtľovacie tmely, tmely na dodatočné tmelenie a lepiacu maltu.

Základné špachtľovacie tmely
Ide o práškové sadrové tmely určené na základné tmelenie sadrokartónových dosiek s použitím výstužnej pásky, ktoré existujú vo viacerých variantoch. Pred použitím sa rozmiešajú s vodou, pričom čas ich spracovateľnosti je najmenej 30 minút.

Tmely na dodatočné tmelenie

Ide o materiál vo forme pasty pripravenej na priamu spotrebu. Tento druh tmelu je určený  na základné a konečné tmelenie, prípadne na celoplošnú prípravu plochy na náročné povrchové úpravy.

Lepiaca malta
Je ňou špeciálny lepiaci tmel na báze sadry, vhodný na lepenie sadrokartónových dosiek na stavebné konštrukcie (napríklad na tehlové murivo), ak zamýšľame sadrokartón použiť ako tzv. suchú omietku.

Sklotextilná a papierová samolepiaca výstužná páska sa používa pri tmelení škár.

Tesnenia, pásky, lišty
Medzi nepochybne dôležité súčasti práce patria aj penové, jednostranne samolepiace tesnenia s hrúbkou 3,5 mm a s rozličnými šírkami, ktoré slúžia na prerušenie akustického mosta v styku priečky s pôvodnou konštrukciou, ďalej sadrovláknité alebo papierové výstužné pásky. Tieto prvky zosilňujú tmelené spoje dosiek alebo nárožia konštrukcií.

Lemovacie a osadzovacie profily

Profily (pozinkované, hliníkové do tmelu a kovovo–papierové na rohy a kúty, plastovo–papierové rôznych uhlov) slúžia na spevnenie niektorých častí priečok a podhľadov. Pri niektorých sa rozlišujú lemovacie (resp. narážacie, na rohy) a osadzovacie profily (do kútov). Dĺžky profilov sú zvyčajne 3 m (PVC) alebo 2,5 m (pozinkované). Papierovo–plastové využijeme na styk podkrovnej šikminy so zvislou stenou (kotúče s dĺžkou 30 m).

Nátery
Základný náter sa robí z vodou riediteľnej disperznej hmoty určenej na penetráciu sadrokartónových dosiek. Znižuje a vyrovnáva nasiakavosť celého povrchu. Používa aj na prípravu podkladových povrchov pri lepení sadrokartónových dosiek. Dodáva sa vo forme koncentrátu, ktorý  treba pred použitím zriediť s vodou.

Ostatné nátery na akrylátovej báze obsahujúce minerálne plnivo sa už dodávajú zriedené vodou a ich primárnou úlohou je následné zvyšovanie priľnavosti lepiaceho tmelu na hladké, nenasiakavé podklady.

Ručné sadrové stierky
Ak chceme povrchovo upravovať sadrokartón, stierka, ktorú používame, musí byť špeciálne určená na tento účel. V návode na použitie sú spravidla uvedené aj nátery, ktoré sú vhodné na takto upravený podklad. V prípade stierky rozlišujeme štyri stupne kvality povrchu:

• základné stierkovanie a tmelenie (povrchy, na ktoré sa nekladú žiadne optické, resp. estetické požiadavky, napr. garáže),
• štandardné stierkovanie a tmelenie (bežné povrchy v domácnostiach a kanceláriách vrátane sadrokartónových stien),
• špeciálne stierkovanie a tmelenie (luxusné obytné priestory),
• vysoko špeciálne stierkovanie a tmelenie (rovné plochy aj pri nasvietení bočným svetlom – obrazárne, galérie).

Ing. Michal Široký, Rigips
Foto: Rigips
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje