Back to the article Z akého materiálu spraviť stropy v rodinnom dome? 7 / 8

OCEĽOVÉ VALCOVANÉ NOSNÍKY Tento typ stropu sa pri rodinných domoch vidí veľmi málo. Skladá sa z oceľových nosníkov, na ktoré sa ukladá trapézový plech s betónovou nadbetonávkou. Na odľahčenie konštrukcie možno použiť tenkostenné profily alebo priehradové nosníky, závisí to však od statického návrhu a možností dispozície. Celkovo je pri tomto type stropnej konštrukcie problém s akustikou a aj požiarna odolnosť je nízka. VÝHODY + nízka hmotnosť + rýchlosť montáže na čo si dať pozor – hlučnosť – požiarna odolnosť Orientačné ceny oceľového montovaného stropu Betón (Armovaná zálievka 60mm) 55 až 80 €/t Betonárska oceľ 0,96 €/kg Nosníky napr. I 160 (do rozponu 4m) 30 €/m2 Trapézový plech od 6 €/m2 Železobetónový strop 100 m2 s hrúbkou 200 mm 5 600 € foto: