Back to the article Z akého materiálu spraviť stropy v rodinnom dome? 2 / 8

KERAMICKÉ STROPy Keramické stropné konštrukcie sa montujú priamo na stavbe. Ide o overenú, jednoduchú a rýchlu technológiu. Vopred vyrobené sú predovšetkým keramické nosníky, ktoré tvoria nosnú časť stropu. Ďalej sú to výplňové prvky rôzneho druhu, najčastejšie stropné vložky. Priamo na stavbe sa do strešnej konštrukcie vkladá napríklad doplnková výstuž, ale najmä sa pridá betón požadovanej triedy, ktorý spojí stropnú konštrukciu do celku s príslušnými parametrami únosnosti. Azda jedinou nevýhodou keramických stropných systémov je celková hrúbka stropu spolu s podlahovými vrstvami, ktorá vzhľadom na rozpony ukladania stropných nosníkov narastá. Orientačné ceny montovaného keramického stropu Betón (zálievka 50 mm) 55 až 80 €/t Keramické nosníky 23 – 35 €/m2 Stropné vložky na rozpon 600 mm 2,60 €/ks, 6,67 ks/m2 Betonárska oceľ 0,96 €/kg Montovaný keramický strop 100 m2 s hrúbkou 200 mm približne 3 700 € VÝHODY + cena + jednoduchosť montáže na čo si dať pozor – väčšia hrúbka stropu kresba: KM Beta