Zásady pri výbere okna

zasady pri vybere okna

Pri kúpe nových okien, či už z dôvodu výmeny tých pôvodných v existujúcej budove, alebo pri ich výbere do novostavby, sa dostávame do fázy rozhodovania, aké okná sú pre nás najvhodnejšie.

Okno tvorí podstatnú časť obvodového plášťa budovy. Je to najexponovanejší prvok na fasáde. Kladie sa naň najväčší počet rozličných technických požiadaviek (často i protichodných). S technickými požiadavkami na okno ako výrobok sa musí vyrovnať výrobca v procese preukazovania zhody. Tu sa na základe právnych a technických predpisov preukazuje zhoda technických vlastností s požiadavkami technických noriem.

Výrobcovia a predajcovia vstupujú na trh výrobkov s cieľom získať zákazníka. Použijú na to aj ukazovatele z procesu preukazovania zhody vlastností s technickými špecifikáciami. Nie každý zákazník je však natoľko technicky zdatný, aby si vedel v množstve technických údajov vybrať vhodný výrobok s vlastnosťami vhodnými pre zamýšľané použitie. Trh otvorových konštrukcií je dnes veľmi rozvinutý a otvorený. Napriek právnym a technickým predpisom, napriek očakávanej etike podnikania sa môže zákazník stretnúť s ponukou, ktorá prináša určité riziko. Pri uvádzaní výrobkov na trh ťažko potom rozlíšiť medzi množstvom rozlične formulovaných ponúk s rôznymi ukazovateľmi (niekedy neporovnateľnými). Správanie výrobcov a predajcov sa takisto líši. Výsledky prieskumu, ktorý na objednávku občianskeho združenia SLOVENERGOokno (1) vykonala renomovaná marketingová organizácia, potvrdzujú, že:

•    vyskytujú sa cenové ponuky s neúplnými, niekedy až klamlivými informáciami,
•    cenové ponuky nepodávajú kupujúcemu komplexné informácie o ponúkanom tovare a službách, ale vypovedajú skôr iba o výpočte samotnej ceny.

Určitým (nie celom zriedkavým) fenoménom je aj reklama výrobkov s neúplnými a skreslenými informáciami a terminologickými deformáciami. 

Výber vlastností okna podľa tepelnej bilancie

Na to, aby sme vedeli vybrať vhodné okno pre budovu, si treba vyjasniť predovšetkým to, o aký typ budovy ide. Ak nám ide o vykurovanú budovu a v letnom období sa zabezpečuje tepelná pohoda pasívnymi prostriedkami (napríklad vonkajším tienením) bez klimatizácie, potom rozhodujúcou veličinou pre výber vlastností okna je potreba tepla na vykurovanie. Ak by šlo o budovu vykurovanú v zimnom období a v letnom období chladenú klimatizáciou, potom sa pri výbere vhodného okna použije potreba tepla na vykurovanie v zimnom období a potreba tepla na chladenie v letnom období. Teda súčet potreby tepla na vykurovanie a potreby tepla na chladenie budovy je tepelná bilancia budovy. Pre väčšinu budov na bývanie (rodinné domy a bytové domy) je však prvý prípad typický, teda sa neuvažuje o potrebe tepla na chladenie budovy. Vychádza sa z faktu, že spôsob zabezpečenia tepla na vykurovanie alebo chladenie je najväčší konzument energie v budove a rozhodovacie kritérium na výber vlastností okna je tepelná bilancia vo vykurovacom, prípadne klimatizačnom období.

Energetické hodnotenie okien

Energetické hodnotenie okien je nástroj na selekciu okien a dverí predovšetkým pre užívateľov budov, výrobcov okien a čiastočne projektantov. Výpočtová metóda založená na európskom hodnotiacom systéme EWERS (European Windows Energy Rating System) (2) umožňuje hodnotenie okna ako výrobku na základe údajov z preukazovania zhody. Prínosy energetického štítkovania okien sú pre spotrebiteľa, ktorý potrebuje jednoduchý, zrozumiteľný kvalifikovaný odhad, napríklad pri návrhu alebo dodatočnom zlepšovaní domu, resp. bytu. Prínosy pre výrobcu spočívajú v podpore energeticky efektívnych výrobkov.
Bez jednotnej metódy a kontroly výsledkov prichádza na trh chaos bez rozlíšenia vhodných a menej vhodných výrobkov. Vyššia efektívnosť je ohodnotená vyššou energetickou triedou na hodnotiacom štítku. Výrobcovia s garantovaným štítkom nezávislým hodnotením svojich výrobkov získajú vierohodnosť na trhu. Energetické hodnotenie okien sa najprv rozšírilo v Severnej Amerike – ako dôsledok rýchlych inovačných a technických zlepšení komponentov okien, ale aj vplyvu rozličných klimatických pásiem územia Severnej Ameriky na energetickú bilanciu okna.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteNa štítku je evidenčné číslo, pod ktorým je výrobca a jeho výrobok evidovaný v združení SLOVENERGOokno. Výrobca sa uvádza úplným menom a adresou. Názov výrobku má identifikovať minimálne materiálovú bázu a obchodný názov výrobku. Identifikuje sa rámový profil, vlastnosti zasklenia, dištančného rámika a tesnenia. Na štítku je vyjadrený súčiniteľ prechodu tepla určený podľa STN EN ISO 10077-1. Uvádza sa priepustnosť energie slnečného žiarenia okna, ktorá sa určí pomocou priepustnosti energie slnečného žiarenia zasklenia, priesvitnej a nepriesvitnej časti okna. Uvedená je aj škárová prievzdušnosť okna.

Energetický štítok okna

Cieľom energetického štítka okna vydávaného združením SLOVENERGOokno je dať postačujúce informácie, na základe ktorých možno získať informácie o skladbe a vlastnostiach daného okna a polotovarov, z ktorých je vyrobené.

Na energetickom štítku sú vyjadrené rozhodujúce tepelnotechnické vlastnosti okna a jeho komponentov (rámu, zasklenia a dištančného profilu). Na energetickom štítku sa okno zaradí do energetickej triedy na základe jeho tepelnej bilancie vo vykurovacom období. Používa sa škála na hodnotenie výrobkov okien (pozri tabuľka).

Takto označené okno energetickým štítkom má minimálne garantované, že:

•    používa len tie materiály a polotovary, ktorých vlastnosti deklaruje na energetickom štítku,
•    deklaruje vlastnosti použitých materiálov, teda nielen vlastnosti okna, ale aj rámovej konštrukcie, zasklenia, dištančného profilu a tesnenia,
•    proces výroby má pod neustálou kontrolou v súlade s platnými normami a internými smernicami zduženia,
•    má uzavretú zmluvu o kvalite dodávok izolačných dvojskiel alebo trojskiel,
•    pri styku so zákazníkom, reklame a predaji sa riadi schváleným kódexom člena zduženia.

text: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
foto: isifa.com, SLOVENERGOokno

Komentáre

  1. Marek Jozef says:

    V pohode… urcite odporucam niekolko cenovych ponuk od roznych firiem… aspon hned uvidite ci niektora cena nie je moc nizka alebo naopak privysoka… mozete sa s nimi bavit o tom, precopytaju tolko kolko pytaju a viete sa rozhodnut ci nehovoria „oblbovaky“ nejake :)Cenove ponuky sa daju ziskat aj velmi jednocho, napr tu http://okna.dobretipy.sk/cenov… … jednodcucha klikacka a hotovo :)Viac ponuk tiez umozni lepsiu vyjednavaciu poziciu a mozete ziskat nejake tie dopnlky naviac

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.