zasady rekonstrukcie podkrovia 1.cast
Galéria (4)

Zásady rekonštrukcie podkrovia (1.časť)

Keď sme boli malí, chodievali sme sa hrávať na povaly. Len cez deň. Keď sa zvečerilo a vietor, hľadajúci škárky v streche, začal srdcervúco hvízdať, už sa nám tam veľmi nechcelo ostávať. Pod strechou – v suchu a prievane – sa výborne sušili huby, bylinky aj bielizeň a vždy sa tu našlo miesto na veci, ktoré sa ešte zídu. Takýchto podkroví však ubúda. Upravujú sa a prispôsobujú súčasnosti, ktorá mení romantické povaly na byty.

Galéria

Zásady rekonštrukcie podkrovia
stavba, zateplenie, materiály, výrobky

Nedajte sa napáliť
Podkrovia vhodné na rekonštrukciu sa dnes hľadajú čoraz ťažšie – buď už sú obývané, alebo ich nechcú majitelia predať, alebo sa na rekonštrukciu nehodia. Šance získať voľný priestor, v ktorom by sa dalo vybudovať príjemné bývanie, sa zmenšujú, ale možno budete mať šťastie. Pozor však, aby ste v túžbe po byte s výhľadom na oblohu nenaleteli šikovnému majiteľovi nevyhovujúceho podkrovia. Na byt totiž nemôžete premeniť každý priestor pod strechou. Krov nemusí vyhovovať tvarom alebo staticky, preto si skôr, než začnete vybavovať čokoľvek okolo kúpy či úveru, pozvite na obhliadku statika spolu so skúseným architektom. Statik posúdi, či konštrukcie unesú zvýšené zaťaženie, ktoré prináša vstavaný obytný priestor, prípadne určí obmedzenia alebo navrhne spevnenie či úpravu konštrukcií. Staršie krovy totiž často vyžadujú rekonštrukciu alebo sanáciu – jednotlivé konštrukčné prvky môžu byť zdeformované, prasknuté, prípadne narušené drevokaznými hubami či hmyzom, spoje a spojovacie prvky môžu byť zdeformované, uvoľnené alebo skorodované. Taktiež treba skontrolovať strešnú krytinu. Vo väčšine prípadov ju musí nahradiť nová a je nevyhnutné počítať s ňou pri statickom posúdení krovu rovnako ako s ďalšou záťažou, ktorú bude znamenať zateplenie strešného plášťa, a podobne.

Na základe záverov statika sa architekt vyjadrí k tomu, či je reálne vtesnať do podkrovia všetko, čo si predstavujete pod pojmom príjemné bývanie. Na zobytnenie sú svojím tvarom najvhodnejšie manzardové strechy, ktoré ponúkajú najviac priestoru s väčšou svetlou výškou, v našich mestách sa však s nimi stretnete len zriedka. Najčastejšie sa vyskytujúci typ striech – sedlové – môže taktiež poskytnúť na prestavbu dostatočne veľký priestor, v tomto prípade však veľmi záleží na rozmeroch a type krovu.

Na zobytnenie podkrovia je vždy potrebné stavebné povolenie. Aj v prípade, že sa nemení tvar krovu, zachová sa výška hrebeňa aj uličnej rímsy, teda ostáva rovnaký vonkajší vzhľad strechy, vždy ide o zásah do nosných konštrukcií a zmenu spôsobu užívania stavby, ktoré bez stavebného povolenia nesmiete urobiť. Každý prípad sa rieši individuálne na príslušnom stavebnom úrade podľa miestnej pôsobnosti. Výhodné je, ak si s architektom dohodnete v rámci vypracovania projektovej dokumentácie aj vybavenie potrebných povolení. Stavebný zákon je totiž zložitý a dať si vypracovať projekt, ktorý si budete musieť po prvej návšteve stavebného úradu prerobiť, nie je práve ekonomické riešenie.


Krovy so stojatou stolicou

K najčastejšie používaným konštrukciám šikmých striech patria u nás krovy so stojatou stolicou. Väzné trámy v nich viažu protiľahlé múry a nesú stĺpiky a vzpery plných väzieb, čím sa zaťaženie zo strechy prenáša do obvodových nosných sien. Takzvané plné väzby so všetkými potrebnými konštrukčnými prvkami, ktoré prenášajú zaťaženie pôsobiace na strechu, bývajú v krove každých 2,5 až 4,5 m; toto rytmické členenie podstrešného priestoru však môže skomplikovať rozvrhnutie dispozície budúceho bytu. Aby ste v ňom nemuseli každú chvíľu prekračovať väzné trámy, možno ich prerušiť. V takom prípade je však nevyhnutné nahradiť ich podperné účinky – bežným riešením je prenesenie zvislej sily do stropu nad posledným podlažím, podmienkou však je jeho dostatočná únosnosť. Ak ostanú väzné trámy zachované, bude sa musieť zdvihnúť konštrukcia podlahy až nad ne buď v celom podkroví, alebo v jeho časti, čím sa vytvorí viac výškových úrovní. V tomto prípade je zasa potrebné, aby pod krovom ešte stále ostala dostatočná svetlá výška. Väzné trámy, stĺpy a klieštiny plných väzieb sa dajú začleniť do dispozície tak, že sa nimi priestor rozdelí na útulné zákutia, prípadne sa môžu zabudovať do priečok. Ak necháte pracovať predstavivosť šikovného architekta, budete milo prekvapení, keď sa pre vás iba ťažko predstaviteľná dispozícia bytu premení na skutočnosť.

Upevnenie nadkrokvovej izolácie pri rekonštrukcii na debnenie po demontáži krytiny z exteriéru (ISOVER)

–>
Hambálkové krovy
Podkrovia s hambálkovou konštrukciou krovu sa vďaka voľnému priestoru s minimom konštrukčných prvkov priam ponúkajú na zobytnenie, sú však menej únosné, preto ich treba spevniť (najmä v spojoch hambálkov a krokiev, ktoré sú najviac namáhanou oblasťou). Pri jednostrannom zaťažení sa hambálkový krov ľahko zdeformuje, čo môže byť v podkrovnom byte príčinou trhlín v povrchových úpravách, praskania a citeľných vibrácií. Takéto negatívne reakcie sa dajú eliminovať doplnením zavetrenia – dodatočnou výstuhou vo výške hambálku, ktorá bude opretá o štítové, prípadne o priečne nosné múry. Ďalším problémom, ktorý sa môže pri hambálkovom krove vyskytnúť, je roztláčanie podporných prvkov vo vodorovnom smere. Tento nepriaznivý jav zhoršuje zvýšené zaťaženie krovu zateplením, ťažšou strešnou krytinou a podobne (môže sa skončiť až zlomením krokiev). Aby sa pôsobením vodorovných síl krovy neposúvali po pomúrniciach, pomúrnice po nadmurovkách a nadmurovky nepraskali a neulamovali sa, ukotvia sa krokvy k pomúrniciam, pomúrnice k železobetónovému vencu a celá sústava sa zakotví do stropu.

V súlade so stavebnými normami
• Svetlá výška obytných a pobytových miestností v podkroví musí byť aspoň 2 300 mm (odporúčaná je 2 400 mm). Miestnosti so skosenými stropmi musia mať túto svetlú výšku minimálne nad polovicou podlahovej plochy.
• Obytné miestnosti musia mať zabezpečené dostatočné denné osvetlenie, priame vetranie a musia byť dostatočne vykurované s možnosťou regulácie teploty.
• Strešné okná a okná vo vikieroch by mali byť osadené tak, aby ich spodný okraj priehľadnej časti bol najviac 1 200 mm nad podlahou (STN 73 4301). Okno, ktorého spodná hrana je 1 500 mm nad podlahou alebo vyššie, neumožňuje dobrý výhľad na okolie ani pohodlné ovládanie. Najmä ak je vyššia nadmurovka, treba problém s výškou okenného parapetu vyriešiť stavebnou úpravou (okná sa napríklad osadia do výklenku). Pravidlá pritom platia tak pre maximálnu, ako aj pre minimálnu výšku parapetu – v obytných miestnostiach viac než 500 mm nad terénom musia byť okenné parapety vo výške najmenej 850 mm. Inak musí byť okno doplnené zábradlím alebo iným riešením, ktoré nahrádza zábradlie najmenej do tejto výšky.

Drevo vedie teplo štvornásobne lepšie ako izolácia. Preto je dôležité zatepliť nielen samotný strešný plášť, ale aj ostenia strešných okien. (ISOVER)

Všeobecné zásady
Podkrovný priestor sa musí rekonštruovať tak, aby ostala zachovaná únosnosť a stabilita konštrukcií v celom objekte. Na zabezpečenie celkovej pohody je dôležitá dostatočná a kvalitne zhotovená izolácia strešného plášťa, ako aj vhodný systém vykurovania, komfort môže zvýšiť klimatizácia. Musia sa splniť aj nároky na denné osvetlenie a vetranie všetkých obytných miestností – dôležité je dobre rozvrhnúť počet, veľkosť a umiestnenie strešných okien a vikierov, napríklad aj vzhľadom na svetové strany. Kvalitné okná s možnosťou primeraného vetrania sú základom priaznivej klímy tak v lete, keď majú podstrešné priestory tendenciu prehrievať sa, ako aj v zime. Dôležité je tiež dodržanie platných noriem týkajúcich sa požiarnej bezpečnosti stavieb, ktoré sa týkajú stavebných konštrukcií a materiálov vrátane povrchových úprav.

TEXT: Jitka Kulhánková, odborná spolupráca: Petr Šovčík
FOTO: ISOVER,VELUX
ZDROJ: z knihy Všetko o výstavbe a rekonštrukcii svojpomocne 2010 JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.