urcovanie druhov dreva 5. cast
Galéria (9)

Určovanie druhov dreva (5. časť)

Do skupiny s napohľad krkolomným názvom listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva patria, paradoxne, veľmi známe dreviny, ktoré rastú bežne v našich záhradách – orech, čerešňa, slivka či jabloň. Tieto dreviny sa vyznačujú zaujímavými farebnými odtieňmi od hnedosivej cez červenohnedú až po fialovú. V niektorých prípadoch môžeme pozorovať na povrchu dreva farebné pruhy tmavších odtieňov.

Galéria

Orech kráľovský – Juglans regia L.
Orech čierny – Juglans nigra L.

Skupina dreva: listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva.
Opis dreva: jadrové, pozdĺžne pruhované (tmavo žilkované). Úzka beľ (1 až 3 cm) je sivobielej farby. Jadro nepravidelného tvaru je sivé, sivohnedé až sivočierne (orech čierny má sivofialové jadro).
Charakteristika letokruhov: menej zreteľná hranica medzi letokruhmi. Nezreteľná hranica medzi jarným a letným drevom v rámci letokruhu. Makrocievy sa nachádzajú v celom letokruhu – na priečnom (P) reze ich vidíme ako vpichy, na radiálnom (R) a tangenciálnom (T) ako ryhy.
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: vytvárajú početné zrkadlá iba na R reze.
Textúra: fládrovaná (T), pruhovaná (R) a korenicová (R). Drevo je veľmi dekoratívne.
Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 700 kg/m3) a stredne tvrdé (72 MPa).
Opracovateľnosť: horšie sa suší, ale môžeme ho dobre opracovávať i povrchovo upravovať.
Trvanlivosť dreva: jadro je trvanlivé a odolné proti biotickým škodcom, na rozdiel od beli, ktorá je málo trvanlivá.
Použitie dreva: korenicové dyhy z orechového dreva majú veľmi peknú textúru, preto nachádzajú využitie najmä v nábytkárstve pri výrobe ozdobných skriniek, intarzií či klavírov. Z orechového dreva sa vyrábajú aj rámy obrazov, pažby loveckých zbraní a drobné dekoračné predmety. Uplatnenie nájde aj v umeleckom stolárstve a sústružníctve.

Trojboký hranol, ktorý ilustruje základné rezy drevom orecha – priečny, radiálny a tangenciálny.Detail textúry orechového dreva – zhora nadol priečny (P), radiálny (R) a tangenciálny (T) rez

Čerešňa vtáčia – Cerasus avium (L.) Moench.
Skupina dreva: listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva.
Opis dreva: jadrové, pozdĺžne (zeleno-žlto) pruhované, má charakteristickú príjemnú vôňu. Úzka beľ (1 až 3 cm) je žltobielej až svetloružovej farby. Jadro žltohnedé až červenohnedé.
Charakteristika letokruhov: zreteľná hranica medzi letokruhmi. Viditeľná zóna jarného a letného dreva v rámci letokruhu – svetlejšia vrstva jarného dreva je spôsobená vyšším výskytom mikrociev. V dreve sa nachádzajú iba mikrocievy (pozdĺžne rezy sú hladké).
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: vytvárajú veľmi početné drobné zrkadlá, ktoré môžeme vidieť iba na R reze.
Textúra: fládrovaná (T), pruhovaná (R) a korenicová (T). Drevo je veľmi lesklé (najmä v R reze) a dekoratívne.
Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 610 kg/m3) a stredne tvrdé (62 MPa).
Opracovateľnosť: môžeme ho dobre opracovávať, moriť i povrchovo upravovať.
Trvanlivosť dreva: beľ i jadro sú menej trvanlivé.
Použitie dreva: červenkastá farba a pekná textúra ho predurčuje na výrobu nábytku, okrasných dýh, častí hudobných nástrojov, cigaretových špičiek či zhotovovanie drobných ozdobných a úžitkových doplnkov, preto sa používa najmä v stolárstve, rezbárstve, sústružníctve a v galantérii.

Základné rezy drevom čerešneZákladné rezy drevom slivky
Detail textúry čerešňového drevaDetail textúry slivkového dreva

Slivka domáca – Prunus domestica L.
Skupina dreva: listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva.
Popis dreva: drevo je z hľadiska textúry i farby veľmi pekné, jadrové. Úzka beľ
(1 až 3 cm) má žltkastú farbu. Jadro je ružovkasté až červenohnedé (niekedy fialovo tónované).
Charakteristika letokruhov: zreteľná hranica medzi letokruhmi; viditeľná zóna jarného a letného dreva v rámci letokruhu. Svetlejšia vrstva jarného dreva je spôsobená vyšším výskytom mikrociev. V dreve sa vyskytujú iba mikrocievy (pozdĺžne rezy sú hladké). Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: vytvárajú drobné zrkadlá, ktoré môžeme vidieť iba na R reze.
Textúra: fládrovaná vplyvom farebných pruhov (T) a pruhovaná (R). Drevo je dekoratívne.
Hustota a tvrdosť: drevo je ťažké (ρ12 = 760 kg/m3) a tvrdé (85 MPa).
Opracovateľnosť: môžeme ho dobre povrchovo upravovať, ale zle sa štiepa a suší (počas sušenia drevo praská a tvoria sa tzv. výsušné trhliny).
Trvanlivosť dreva: drevo je málo trvanlivé.
Použitie dreva: pre svoj dekoratívny vzhľad a zaujímavú textúru sa používa v rezbárstve i v umeleckom stolárstve, na výrobu intarzií, rôznych ozdobných predmetov a nástrojov.

Základné rezy drevom jabloneDetail textúry dreva jablone

Jabloň planá – Malus sylvestris Mill.
Skupina dreva: listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva.
Opis dreva: jadrové, úzka beľ (1 až 3 cm) je žltkastej farby. Jadro ružovkasté až červenohnedé (niekedy fialovo tónované).
Charakteristika letokruhov: môžeme vidieť zreteľnú hranicu medzi letokruhmi a jasne rozlíšiť zónu jarného a letného dreva v rámci letokruhu. Svetlejšia vrstva jarného dreva je spôsobená vyšším výskytom mikrociev, v dreve sa vyskytujú iba mikrocievy (pozdĺžne rezy sú hladké).
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: sú drobné a viditeľné len na R reze.
Textúra: jemne fládrovaná (T) a jemne pruhovaná (R). Drevo je matné, bez lesku, málo dekoratívne.
Ďalšie vlastnosti: v dreve sa môžu vyskytovať tzv. stržňové škvrny, ktoré tvarom pripomínajú stržňové lúče. Ide o znak, že v danom mieste prebehol hojivý proces, zaceľujúci poškodenie spôsobené hmyzom či baktériou.
Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 670 kg/m3) a stredne tvrdé (69 MPa).
Opracovateľnosť: zle sa štiepa a suší (počas sušenia sa silne zmrašťuje, čo má za následok vznik trhlín).
Trvanlivosť dreva: drevo je málo trvanlivé.
Použitie dreva: keďže dostupnosť jabloňového dreva ako suroviny je veľmi malá, používa sa len v malej miere v stolárstve, rezbárstve či sústružníctve na výrobu dekoračných predmetov, drevených častí nástrojov či iných drobnejších predmetov (hoblíky, tĺčiky, rúčky, palice, poriská).

Text: Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík
Foto: autori
Zdroj: časopis Urob si sám

Autori pracujú ako vysokoškolskí pedagógovia – odborní asistenti – na Lesníckej a drevárskej fakulte Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.