Určovanie druhov dreva (5. časť)

urcovanie druhov dreva 5. cast

Do skupiny s napohľad krkolomným názvom listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva patria, paradoxne, veľmi známe dreviny, ktoré rastú bežne v našich záhradách – orech, čerešňa, slivka či jabloň. Tieto dreviny sa vyznačujú zaujímavými farebnými odtieňmi od hnedosivej cez červenohnedú až po fialovú. V niektorých prípadoch môžeme pozorovať na povrchu dreva farebné pruhy tmavších odtieňov.

Orech kráľovský – Juglans regia L.
Orech čierny – Juglans nigra L.

Skupina dreva: listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva.
Opis dreva: jadrové, pozdĺžne pruhované (tmavo žilkované). Úzka beľ (1 až 3 cm) je sivobielej farby. Jadro nepravidelného tvaru je sivé, sivohnedé až sivočierne (orech čierny má sivofialové jadro).
Charakteristika letokruhov: menej zreteľná hranica medzi letokruhmi. Nezreteľná hranica medzi jarným a letným drevom v rámci letokruhu. Makrocievy sa nachádzajú v celom letokruhu – na priečnom (P) reze ich vidíme ako vpichy, na radiálnom (R) a tangenciálnom (T) ako ryhy.
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: vytvárajú početné zrkadlá iba na R reze.
Textúra: fládrovaná (T), pruhovaná (R) a korenicová (R). Drevo je veľmi dekoratívne.
Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 700 kg/m3) a stredne tvrdé (72 MPa).
Opracovateľnosť: horšie sa suší, ale môžeme ho dobre opracovávať i povrchovo upravovať.
Trvanlivosť dreva: jadro je trvanlivé a odolné proti biotickým škodcom, na rozdiel od beli, ktorá je málo trvanlivá.
Použitie dreva: korenicové dyhy z orechového dreva majú veľmi peknú textúru, preto nachádzajú využitie najmä v nábytkárstve pri výrobe ozdobných skriniek, intarzií či klavírov. Z orechového dreva sa vyrábajú aj rámy obrazov, pažby loveckých zbraní a drobné dekoračné predmety. Uplatnenie nájde aj v umeleckom stolárstve a sústružníctve.

Trojboký hranol, ktorý ilustruje základné rezy drevom orecha – priečny, radiálny a tangenciálny.Detail textúry orechového dreva – zhora nadol priečny (P), radiálny (R) a tangenciálny (T) rez

Čerešňa vtáčia – Cerasus avium (L.) Moench.
Skupina dreva: listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva.
Opis dreva: jadrové, pozdĺžne (zeleno-žlto) pruhované, má charakteristickú príjemnú vôňu. Úzka beľ (1 až 3 cm) je žltobielej až svetloružovej farby. Jadro žltohnedé až červenohnedé.
Charakteristika letokruhov: zreteľná hranica medzi letokruhmi. Viditeľná zóna jarného a letného dreva v rámci letokruhu – svetlejšia vrstva jarného dreva je spôsobená vyšším výskytom mikrociev. V dreve sa nachádzajú iba mikrocievy (pozdĺžne rezy sú hladké).
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: vytvárajú veľmi početné drobné zrkadlá, ktoré môžeme vidieť iba na R reze.
Textúra: fládrovaná (T), pruhovaná (R) a korenicová (T). Drevo je veľmi lesklé (najmä v R reze) a dekoratívne.
Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 610 kg/m3) a stredne tvrdé (62 MPa).
Opracovateľnosť: môžeme ho dobre opracovávať, moriť i povrchovo upravovať.
Trvanlivosť dreva: beľ i jadro sú menej trvanlivé.
Použitie dreva: červenkastá farba a pekná textúra ho predurčuje na výrobu nábytku, okrasných dýh, častí hudobných nástrojov, cigaretových špičiek či zhotovovanie drobných ozdobných a úžitkových doplnkov, preto sa používa najmä v stolárstve, rezbárstve, sústružníctve a v galantérii.

Základné rezy drevom čerešneZákladné rezy drevom slivky
Detail textúry čerešňového drevaDetail textúry slivkového dreva

Slivka domáca – Prunus domestica L.
Skupina dreva: listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva.
Popis dreva: drevo je z hľadiska textúry i farby veľmi pekné, jadrové. Úzka beľ
(1 až 3 cm) má žltkastú farbu. Jadro je ružovkasté až červenohnedé (niekedy fialovo tónované).
Charakteristika letokruhov: zreteľná hranica medzi letokruhmi; viditeľná zóna jarného a letného dreva v rámci letokruhu. Svetlejšia vrstva jarného dreva je spôsobená vyšším výskytom mikrociev. V dreve sa vyskytujú iba mikrocievy (pozdĺžne rezy sú hladké). Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: vytvárajú drobné zrkadlá, ktoré môžeme vidieť iba na R reze.
Textúra: fládrovaná vplyvom farebných pruhov (T) a pruhovaná (R). Drevo je dekoratívne.
Hustota a tvrdosť: drevo je ťažké (ρ12 = 760 kg/m3) a tvrdé (85 MPa).
Opracovateľnosť: môžeme ho dobre povrchovo upravovať, ale zle sa štiepa a suší (počas sušenia drevo praská a tvoria sa tzv. výsušné trhliny).
Trvanlivosť dreva: drevo je málo trvanlivé.
Použitie dreva: pre svoj dekoratívny vzhľad a zaujímavú textúru sa používa v rezbárstve i v umeleckom stolárstve, na výrobu intarzií, rôznych ozdobných predmetov a nástrojov.

Základné rezy drevom jabloneDetail textúry dreva jablone

Jabloň planá – Malus sylvestris Mill.
Skupina dreva: listnáče s polkruhovito pórovitou stavbou dreva.
Opis dreva: jadrové, úzka beľ (1 až 3 cm) je žltkastej farby. Jadro ružovkasté až červenohnedé (niekedy fialovo tónované).
Charakteristika letokruhov: môžeme vidieť zreteľnú hranicu medzi letokruhmi a jasne rozlíšiť zónu jarného a letného dreva v rámci letokruhu. Svetlejšia vrstva jarného dreva je spôsobená vyšším výskytom mikrociev, v dreve sa vyskytujú iba mikrocievy (pozdĺžne rezy sú hladké).
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: sú drobné a viditeľné len na R reze.
Textúra: jemne fládrovaná (T) a jemne pruhovaná (R). Drevo je matné, bez lesku, málo dekoratívne.
Ďalšie vlastnosti: v dreve sa môžu vyskytovať tzv. stržňové škvrny, ktoré tvarom pripomínajú stržňové lúče. Ide o znak, že v danom mieste prebehol hojivý proces, zaceľujúci poškodenie spôsobené hmyzom či baktériou.
Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 670 kg/m3) a stredne tvrdé (69 MPa).
Opracovateľnosť: zle sa štiepa a suší (počas sušenia sa silne zmrašťuje, čo má za následok vznik trhlín).
Trvanlivosť dreva: drevo je málo trvanlivé.
Použitie dreva: keďže dostupnosť jabloňového dreva ako suroviny je veľmi malá, používa sa len v malej miere v stolárstve, rezbárstve či sústružníctve na výrobu dekoračných predmetov, drevených častí nástrojov či iných drobnejších predmetov (hoblíky, tĺčiky, rúčky, palice, poriská).

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteText: Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík
Foto: autori
Zdroj: časopis Urob si sám

Autori pracujú ako vysokoškolskí pedagógovia – odborní asistenti – na Lesníckej a drevárskej fakulte Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.