Určovanie druhov dreva (4. časť)

urcovanie druhov dreva 4. cast

Štvrtým pokračovaním seriálu sa dostávame k poznávaniu dreva listnatých stromov. Dub, jaseň, agát či brest predstavujú tradičné dreviny, ktoré sa používajú na výrobu rôznych úžitkových predmetov, stavebných prvkov i konštrukcií, nástrojov a nábytku. Nasledujúce charakteristiky nám pomôžu pri ich rozlišovaní.

Dub letný – Quercus robur L.
Dub zimný – Quercus petraea Liebl.
Skupina dreva:
listnáče s kruhovito pórovitou stavbou dreva.
Popis dreva: jadrové, s jadrom svetlo- až tmavohnedej farby. Úzka beľ (1 až 3 cm) je žltkastá až svetlohnedá.
Charakteristika letokruhov: môžeme pozorovať zreteľnú hranicu medzi letokruhmi a zreteľnú zónu jarného a letného dreva v rámci letokruhu. Makrocievy v jarnom dreve sa na priečnom (P) reze javia ako vpichy, na radiálnom (R) a tangenciálnom (T) ako ryhy. Mikrocievy v letnom dreve tvoria charakteristické zoskupenia tvaru „V“.
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.

Stržňové lúče: sú široké a veľmi dobre viditeľné na všetkých rezoch. Na P reze sa javia ako svetlé pásy kolmé na letokruhy,  na T reze ako niekoľko centimetrov dlhé zvislé tmavé čiarky. Na R reze pozorujeme nápadné, veľké lesklé plochy, tzv. zrkadlá, ktoré sú v tomto prípade pokrivené.
Textúra: fládrovaná (T) a pruhovaná (R). Drevo je lesklé a veľmi dekoratívne.
Ďalšie znaky: vysoký obsah trieslovín spôsobuje pri styku so železom začernenie dreva.
Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 725 kg/m3) a stredne tvrdé (67,5 MPa).
Opracovateľnosť: drevo môžeme dobre opracovávať i povrchovo upravovať, ťažko sa však impregnuje. Pri sušení sa v dreve často tvoria trhliny.
Trvanlivosť dreva: pre veľký obsah trieslovín patrí k našim najtrvanlivejším drevinám.
Použitie dreva: vďaka svojej trvanlivosti sa používa na stavbu lodí a vodných stavieb, v nábytkárstve, na výrobu rôznych stavebných prvkov (parkety, prahy, schody, okná, dvere, interiérové a exteriérové obklady) a stavbu rozmanitých konštrukcií (napr. zvonové stolice). Vyrábajú sa z neho stĺpy, sudy a kade. Môžeme ho využiť ako vhodný materiál na rezbárske a sústružnícke práce.

Jaseň štíhly – Fraxinus excelsior L.
Jaseň úzkolistý –
Fraxinus angustifolia Vahl.
Skupina dreva: listnáče s kruhovito pórovitou stavbou dreva.
Popis dreva: jadrové, so svetlohnedým až hnedým jadrom. Široká beľ (nad 5 cm) žltkastej až ružovkastej farby postupne prechádza do jadra.
Charakteristika letokruhov: môžeme rozlíšiť zreteľnú hranicu medzi letokruhmi a zreteľnú zónu jarného a letného dreva v rámci letokruhu. Makrocievy v jarnom dreve sa na P reze javia ako vpichy, na R a T ako ryhy. Mikrocievy v letnom dreve netvoria žiadne charakteristické zoskupenia, letné drevo je bez kresby.
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: sú drobné, viditeľné len na R reze ako drobné lesklé plôšky – zrkadlá.
Textúra: fládrovaná (T), pruhovaná (R) a korenicová (T). Drevo je veľmi dekoratívne.
Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 710 kg/m3) a stredne tvrdé
(80 MPa).
Opracovateľnosť: Môžeme ho dobre opracovávať i povrchovo upravovať.
Trvanlivosť dreva: málo trvanlivé.
Použitie dreva: najmä jadrové drevo sa používa v nábytkárstve, na výrobu dýh, na parkiet, prahov, schodísk, športových potrieb (pádla, sane, luky, rakety, baseballové pálky, stredy lyží a pod.), ručného náradia, držadiel, porísk atď. Je vhodné na sústruženie a v minulosti sa využívalo na výrobu častí poľnohospodárskych nástrojov a v kolárstve.

Agát biely – Robinia pseudoacacia L.
Skupina dreva: listnáče s kruhovito pórovitou stavbou dreva.
Popis dreva: jadrové, s jadrom žlto- až zelenohnedej farby. Beľ je úzka (1 až 3 cm) a žltobiela. V dôsledku tzv. parenia dreva (technologická úprava pôsobením vlhkosti a teploty nad 100 °C) sa farba mení na hnedú až tmavohnedú.
Charakteristika letokruhov: môžeme vidieť zreteľnú hranicu medzi letokruhmi a zreteľnú zónu jarného a letného dreva v rámci letokruhu. Makrocievy v jarnom dreve vytvárajú na P reze vpichy, na R a T ryhy. Mikrocievy v letnom dreve tvoria charakteristické zoskupenia (bodkovanie).
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: sú drobné, viditeľné len na R reze ako drobné zrkadlá.
Textúra: fládrovaná (T) a pruhovaná (R). Drevo je matne lesklé a dekoratívne.
Hustota a tvrdosť: drevo je ťažké (ρ12 = 800 kg/m3) a tvrdé (97 MPa).
Opracovateľnosť: drevo môžeme dobre opracovávať, štiepať i povrchovo upravovať, horšie sa však impregnuje.
Trvanlivosť dreva: veľmi trvanlivé, odolné proti biotickým škodcom.
Použitie dreva: Slúži najmä ako palivové drevo, no vďaka svojej trvanlivosti sa začalo využívať aj v stolárstve a na výrobu rôzneho náradia, porísk, kolov vo viniciach, rebríkov a v poslednom čase čoraz viac i záhradného nábytku. V minulosti sa používalo aj v kolárstve.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteBrest hrabolistý – Ulmus minor Mill.
Brest horský – Ulmus glabra Huds.
Brest väzový –
Ulmus laevis Pall.
Skupina dreva: listnáče s kruhovito pórovitou stavbou dreva.
Popis dreva: jadrové.
Charakteristika letokruhov: pozorujeme zreteľnú hranicu medzi letokruhmi a zreteľnú zónu jarného a letného dreva v rámci letokruhu. Makrocievy v jarnom dreve sa javia na P reze ako vpichy, na R a T ako ryhy. Mikrocievy v letnom dreve  tvoria charakteristické zoskupenia (vlnkovanie).
Živičné kanáliky: nie sú v dreve prítomné.
Stržňové lúče: sú viditeľné len na R reze ako veľmi početné drobné zrkadlá.
Textúra: fládrovaná alebo korenicová (T) a pruhovaná (R). Najmä v R reze je drevo lesklé a veľmi dekoratívne.
Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 680 kg/m3) a stredne tvrdé (63 MPa).
Opracovateľnosť: môžeme ho dobre sušiť, opracovávať i povrchovo upravovať.
Trvanlivosť dreva: menej trvanlivé, trvanlivosť sa však pod vodou zvyšuje.
Použitie dreva: slúži na obklady stien, výrobu nábytku, okrasných dýh, ale aj na konštrukciu vodných stavieb. Vyrábajú sa z neho športové potreby, pažby luxusných zbraní či drobné dekoratívne predmety. Využijeme ho ako vhodný materiál na rezbárske a sústružnícke práce. V minulosti sa používalo i v kolárstve.

Text: Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík
Foto: autori
Zdroj: časopis Urob si sám

Autori pracujú ako vysokoškolskí pedagógovia – odborní asistenti – na Lesníckej a drevárskej fakulte Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne.

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.