Späť na článok Určovanie druhov dreva (4. časť) 2 / 9

Detail textúry dubového dreva – zhora nadol priečny (P), radiálny (R) a tangenciálny (T) rez. Stržňové lúče tvoria v P reze svetlé pásy kolmé na letokruhy, v R reze pokrivené lesklé plochy (zrkadlá) a v T reze niekoľko centimetrov dlhé zvislé tmavé čiarky.