Späť na článok Určovanie druhov dreva (4. časť) 1 / 9

Trojboký hranol, ktorý ilustruje základné rezy drevom duba – priečny (vrchná stena), radiálny (stena vľavo) a tangenciálny (stena vpravo).