Svet konštrukčných dosiek

svet konstrukcnych dosiek

Na stavbu montovaných domov je drevo tradične najbežnejšie používaným, najvhodnejším a najekonomickejším materiálom. Drevo sa jednoducho opracúva, dobre spája a má vynikajúce pevnostné vlastnosti. Ako prírodný materiál najlepšie zapadá do okolitého záhradného prostredia. Na tradičné zrubové konštrukcie sa najčastejšie používa masívne drevo, pre jeho vysokú cenu sa však začali vyvíjať aj stenové konštrukcie drevodomov, resp. montovaných domov najmä pomocou rámovej a panelovej konštrukcie. Na ich opláštenie sa využívajú najmä dosky na báze dreva (OSB, QSB) ale aj dosky z iných materiálov.

Dosky OSB
Trieskové dosky z orientovaných triesok (Oriented Strand Board) sú úspešným nástupcom dlho využívaných preglejkových dosiek. Ide o aglomerovaný materiál, ktorého súčasťou sú zvyšky dreva vznikajúce pri jeho priemyselnom spracovaní. Výraz orientovaný sa používa preto, lebo sa vyrábajú unikátnou technológiou lepenia drevených triesok v troch vrstvách, ktoré sú navzájom kolmé. Vo vrchnej a v spodnej vrstve sú triesky uložené v pozdĺžnom smere, v strednej vrstve v priečnom. Tým sa dosahujú vlastnosti podobné ako v preglejkových doskách – zabraňuje sa ohnutiu dosky OSB vplyvom ťahu vlákien v trieskach pri vysychaní alebo vlhnutí.

Výhodou je, že pri ich výrobe sa využije i menej kvalitné alebo aj staršie drevo, najmä však zvyšky vznikajúce pri priemyselnom spracovaní masívneho dreva. Používajú sa pomerene veľké tenké triesky s maximálnou dĺžkou až 150  mm najmä z mäkkých drevín (smrek, borovica, jedľa, topoľ,…). Dosky sa vyrábajú v rôznych variantoch v širokej rozmerovej škále na rozličný účel použitia. Hrúbky u nás vyrábaných dosiek sa pohybujú od 8 do 25 mm, v zahraničí sa však vyrábajú dosky do hrúbky až 40 mm. Bežne predávaný formát má rozmery 2 500 × 1 250 mm. Cena pri hrúbke 25 mm sa pohybuje okolo 8,60 €/m2 (259 Sk).

Využitie
Dosky z veľkoplošných orientovaných triesok získavajú čoraz väčšiu obľubu u spracovateľov ako nosný konštrukčný materiál a tiež aj ako pohľadový materiál so zaujímavým povrchom. Nachádzajú uplatnenie najmä v stavebníctve pri suchej výstavbe obytných domov, stavieb na báze dreva, nízkoenergetických, pasívnych a ekologicky šetrných budov. Vhodné sú aj pre bytové nadstavby, hospodárske objekty a rekonštrukčné práce všetkého druhu. Možno ich využívať v interiéri a povrchovo upravené aj v exteriéri. V drevených stavbách ich možno použiť na nosné a nášľapné vrstvy plávajúcich podláh, obklady stien a stropov, nosné prvky stropných a strešných konštrukcií stavieb (napríklad záklopy striech, materiál na výrobu stropných nosníkov I-profilu), stropné nosníky. Ako konštrukčné dosky sa používajú na hrubú stavbu montovaných domov (vystužujúce konštrukcie vonkajších a vnútorných stien, materiál na sendvičové panely stien a stropov). Uplatnenie nachádzajú aj pri opravách aj rekonštrukciách, tesárskych a debniacich prácach (stratené debnenie), dočasné oplotenia, na prekrytie stavebných otvorov atď. Dosky možno využiť aj pri výrobe nábytku a v iných oblastiach.

Prostredie
OSB dosky je možné rezať pílou, frézovať a pribíjať. Bez problémov je možné vytvoriť všetky bežné spojenia charakteristické pre drevo. Pri aplikácii dosiek treba brať do úvahy, že zabraňujú prestupu vodnej pary, resp. utesňujú stenu. K ďalším vlastnostiam patrí aj vysoká rozmerová presnosť a tvarová stabilita, ktorá umožňuje presné opracovanie bežnými drevoobrábacími nástrojmi, a jednoduchá fixácia pomocou bežných spojovacích prostriedkov. Štandardné dosky OSB sú vďaka obsahu lepidla výhodné v tom, že ich nenapáda hmyz (s výnimkou termitov).

Pri kúpe dosiek musíme brať do úvahy, v akom prostredí ich chceme použiť: dosky s označením OSB/1 sú vhodné na použitie na vnútorné zariadenia v suchom prostredí a na nábytkok, ako nosné dosky v suchom prostredí použijeme dosky OSB/2, do vlhkého prostredia sú vhodné dosky OSB/3 a OSB/4.
Novinkou na trhu sú dosky OSB vyrábané bez použitia lepidiel na báze formaldehydu, ktorý je pri použití nad prípustnú hodnotu škodlivý zdraviu. Tieto dosky možno použiť aj v prostredí so zvýšenou vlhkosťou vzduchu.

Dosky QSB

Tieto stavebné dosky tvoria alternatívu k OSB. Hlavný rozdiel medzi oboma druhmi je v tom, že dosky QSB sú jednovrstvové. Dosky so zvýšenou odolnosťou sa vyrábajú zo špeciálne triedených triesok, ktoré zabezpečujú kompaktnosť a vysokú hustotu v celom priereze hrúbky dosky. Pri výrobe je použité vysokokvalitné lepidlo MUF (melamínmočovinoformaldehydové), čo znižuje možnosť napadnutia hmyzom a umožňuje použitie dosky vo vlhkom prostredí. Využiť ich možno na nosné konštrukčné prvky, v interiéri, vo vlhkom prostredí, ako kombinované stenové konštrukcie, podkladové dosky, záklopy striech, debniace dielce, na výrobu obalov a kontajnerov, na konštrukcie pre výstavné a predajné stánky, ako dočasné oplotenia stavieb, na dekoratívne využitie v interiéroch s možnou úpravou povrchu ako pri dreve a v nábytkárstve. Základný formát dosiek je 1 045 × 2 500 mm pri hrúbkach 6 až 9 mm.

Dosky zo sadrovlákna

V súčasnosti, keď sa  dôraz kladie na skracovanie času výstavby, hospodárnosť a snahu o zachovanie životného prostredia, sa oživili tradičné technológie, ktoré sú dnes už obohatené o nové materiály a postupy. Hlavnými výhodami drevostavieb sú ich tepelnotechnické vlastnosti, ktoré umožňujú výrazne šetriť energiu potrebnú v zime na vykurovanie a v lete na chladenie, urýchľujú čas výstavby vďaka suchým procesom a poskytujú možnosť okamžitého bývania po dokončení, ako aj mnoho ďalších výhod. Podstatou sendvičovej drevostavby je skeletová konštrukcia z trámov, ktorá je vyplnená tepelnou a akustickou izoláciou.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteOpláštenie
Opláštenie stavby môžu z konštrukčného a estetického hľadiska zabezpečiť sadrovláknité dosky. Tento systém predstavuje obmenu výstavby drevostavieb, pretože nahrádza systémy s využitím drevovláknitých alebo drevoštiepkových dosiek. Systém zo sadrovláknitých dosiek prináša niekoľkonásobne vyššiu bezpečnosť a ochranu proti požiaru ako systémy s použitím dosiek z dreveného opláštenia. Ďalšou výhodou týchto dosiek je aj možnosť zhotovenia drevostavieb s difúzne otvorenými stenami (tzv. dýchajúce steny). Aj viacpodlažné drevostavby zo sadrovlákiných dosiek sú overeným riešením s množstvom stavieb realizovaných v celej Európe.

Na vonkajšie i vnútorné steny

Sadrovláknité dosky možno úspešne použiť aj na stavbu vonkajších stien. Používajú sa ako konštrukčné dosky na opláštenie drevenej rámovej konštrukcie nosných obvodových stien, vrátane difúzne otvorených konštrukcií a v neposlednom rade ako obklad konštrukcií strechy s požiadavkou na požiarnu odolnosť. Pri opláštení vnútorných stien konštrukcie zo sadrovláknitých dosiek ponúkajú všetky výhody systémov suchej výstavby. Dosky sa používajú na konštrukcie, od ktorých sa očakáva vyššia únosnosť a odolnosť proti pôsobeniu vody, požiaru a mechanickému poškodeniu než od konštrukcie zo sadrokartónových dosiek.

Vlastnosti
Obvodová nosná stena montovanej stavby s použitím dosiek zo sadrovlákna má požiarnu odolnosť z vnútornej strany REW 60 D3 a REI 60 D3 a vzduchovú nepriezvučnosť Rw ≥ 48 dB. Maximálna výška sadrovláknitej steny môže byť 3 000 mm. Hmotnosť konštrukcie je najmenej 40 kg/m2, pri minimálnej hrúbke steny 165 mm.

Dosky zo sadrovlákna a konštrukcie z nich sa vyznačujú výhodnými mechanickými vlastnosťami a nízkou hmotnosťou. Tieto dosky sa vyrábajú zo sadry, papierových vlákien a minerálnych prísad. Výrobný sortiment systému zahŕňa celý rad dosiek na suchú výstavbu konštrukcií obvodových nosných stien, priečok a podhľadov. V sortimente nechýbajú ani dielce na montovanie suchých podláh. V programe sa dodávajú aj doplňujúce prvky tak, aby bolo možné čo najefektívnejšie zmontovať všetky ucelené konštrukčné systémy.

Text: Stanislav Botur
Foto: autor, Haas, Kontrakting, Kronospan, Rigips

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.